NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

AKTUALNOŚCI

Konkurs na mural unieważniony i przeniesiony na 2022 rok

Konkurs na mural unieważniony i przeniesiony na 2022 rok

Administrator, 20 października 2021

Konkurs na projekt i wykonanie muralu związanego z historią Włocławka został przeniesiony na I kwartał 2022 roku. 

Prezydent Włocławka informuje o unieważnieniu Konkursu na projekt i realizację muralu związanego z historią Włocławka, realizowanego w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028. Unieważnienie konkursu wynika z małej ilości prac zgłoszonych na konkurs i ich niezadowalającego poziomu artystycznego.

Królewiecka 12 do przebudowy - powstanie dokumentacja

Administrator, 14 października 2021
Królewiecka 12 do przebudowy - powstanie dokumentacja

Urząd Miasta ogłosił postępowanie ofertowe, którego przedmiotem jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej planowanej przebudowy budynku przy ul. Królewieckiej 12. W ramach dokumentacji, potencjalny wykonawca sporządzi m.in. niezbędne ekspertyzy techniczne budynku. Częścią zadania będzie też pełnienie nadzoru autorskiego.

Zgodnie ze specyfikacją, dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna powstać w ciągu 60 dni od podpisania umowy z wykonawcą.

Królewiecka 12, to obok Królewieckiej 5 i Żabiej 3, nieruchomość zlokalizowana w obszarze rewitalizacji, która została zakupiona przez Gminę Miasto Włocławek w 2019 w związku z realizacją przedsięwzięcia 2.1.7. Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu. Zgodnie z Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028, w zabytkowej siedzibie dawnego Banku Gdańskiego przy ul. Żabiej 2 powstanie nowoczesna interaktywna placówka, w której nacisk położony będzie na promocję lokalnych tradycji, historii i sztuki. W związku z powyższym działaniem, Gmina Miasto Włocławek zakupiła 3 przyległe nieruchomości, które mogą zostać zagospodarowane i wykorzystane na potrzeby planowanego Centrum.

Szczegóły postępowania: umwloclawek.logintrade.net.

czytaj więcej

Nowy adres Wydziału Rewitalizacji

Administrator, 14 października 2021
Nowy adres Wydziału Rewitalizacji

Od października br. Wydział Rewitalizacji funkcjonuje w nowej lokalizacji.

Wszystkich mieszkańców, firmy i podmioty zainteresowane informacjami na temat realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028, biorące udział lub dopiero planujące swoje zaangażowanie w proces rewitalizacji, zapraszamy do budynku Urzędu Miasta Włocławek przy ul. 3 Maja 22. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7:30-15:30, wtorki 7:30-17:00, piątki 7:30-14:00.

Zachęcamy do kontaktu również za pośrednictwem poczty e-mail: rewitalizacja@um.wloclawek.pl lub telefonicznie: 54 414 44 60, 54 414 40 25, 54 414 45 60, 54 414 40 51, 54 414 43 62.

 

Zgłoś swój projekt

do wsparcia

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!