NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

AKTUALNOŚCI

Przed nami "Tykociński Włocławek Film Festiwal"

Przed nami "Tykociński Włocławek Film Festiwal"

Administrator, 20 sierpnia 2019

Plenerowe seanse filmowe, koncert, a także warsztaty i spotkania - to wszystko czekać będzie na włocławian podczas Tykociński Włocławek Film Festiwal. Pierwsze wydarzenie - Zimna wojna (2018) w Kinie plenerowym | TWFF 2019 - już w czwartek w parku na Słodowie.

Cykl wydarzeń odbędzie się dzięki mikrograntowi udzielonemu z Programu Wsparcia Projektów Lokalnych, realizowanego w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

czytaj więcej

Prezydent przyznał dotacje do remontu 6 nieruchomości

Administrator, 16 sierpnia 2019
Prezydent przyznał dotacje do remontu 6 nieruchomości

Pierwsze dotacje do remontów nieruchomości w obszarze rewitalizacji przyznane! Decyzją Prezydenta Włocławka, oraz na podstawie złożonych wniosków, na ten cel zostanie przeznaczone blisko 840 tys. zł.

Dotacje na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie lub na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków możliwe są dzięki objęciu obszaru rewitalizacji we Włocławku Specjalną Strefą Rewitalizacji. To jedno z narzędzi Ustawy o rewitalizacji z 2015 r., wspierających właścicieli i użytkowników wieczystych, którzy chcieliby poprawić stan technicznych swoich nieruchomości.

W pierwszym roku obowiązywania SSR, do Urzędu Miasta Włocławek wpłynęło 10 wniosków, spośród których 9 zostało rozpatrzonych przez Komisję powołaną przez Prezydenta Miasta Włocławek (1 wniosek wpłynął po terminie). W wyniku weryfikacji, Komisja rekomendowała 6 wniosków do podpisania umów o dotację.

czytaj więcej

Narzędziownik już gotowy. Zachęcamy do lektury

Administrator, 13 sierpnia 2019
Narzędziownik już gotowy. Zachęcamy do lektury

Dokument zawierający opis ścieżek realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 został opracowany przez pracowników Biura Rewitalizacji Urzędu Miasta Włocławek pod kierunkiem dr. Barbary Moraczewskiej, Pełnomocnika Prezydenta ds. Rewitalizacji Miasta Włocławek, we współpracy z zespołem Instytutu Rozwoju Miast i Regionów.

Narzędziownik ma wskazać, w jaki sposób wdrażać główne polityki publiczne: społeczną, gospodarczą, mieszkaniową i przestrzenną, poddane diagnozie w procesie programowania rewitalizacji we Włocławku.

Adresatami treści zawartych w powyższej publikacji są podmioty realizujące projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne, interesariusze procesu rewitalizacji we Włocławku, jak również przedstawiciele innych samorządów w Polsce, przygotowujących się do wdrożenia u siebie procesu rewitalizacji.

czytaj więcej

Zgłoś swój projekt

do wsparcia

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!