NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

AKTUALNOŚCI

Działo się w kawiarni!

Działo się w kawiarni!

Administrator, 17 stycznia 2019

Stowarzyszwenie Edukacyjne-Teatralne "Teatr Nasz" przez 4 miesiące pełnienia funkcji operatora kawiarni obywatelskiej przy 3 Maja 9 zorganizowało ogółem 60 wydarzeń, w tym cyklicznych typu: warsztaty plenerowe, kulinarne, zielarskie, naukowe, plastyczne, florystyczne, wokalne, sublimacyjne, jubilerskie, fotograficzne. Odbyły się wycieczki tematyczne w ramach cyklu "Poznaj moje miasto", prowadzona była Telewizja Sąsiedzka oraz wydarzenia plenerowe.

Z powyższej oferty skorzystało ogółem 3 374 interesariuszy rewitalizacji. Przeprowadzone działania miały na celu aktywizację społeczną, kulturalną i zawodową mieszkańców obszaru rewitalizowanego, a także wspieranie działań lokalnych i integrację mieszkańców z miejscem zamieszkania.

Biuro Rewitalizacji

Administrator, 15 stycznia 2019
Biuro Rewitalizacji

W celu zapewnienia wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Włocławek na lata 2018-2028, w ramach struktury organizacyjnej Urzędu, wyodrębniono nową jednostkę organizacyjną - Biuro Rewitalizacji. Zadaniem Biura jest zarządzanie procesem rewitalizacji i koordynacja działań realizowanych przez wszystkich operatorów przedsięwzięć ujętych w GPRze, monitorowanie procesu jego realizacji, współpraca oraz obsługa prac Komitetu Rewitalizacji, działania na rzecz partycypacji społecznej poprzez realizację programu wsparcia projektów lokalnych oraz zapewnienie funkcjonowania kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe".

czytaj więcej

Kawiarnia obywatelska – wkrótce konkurs

Administrator, 14 stycznia 2019
Kawiarnia obywatelska – wkrótce konkurs

Jeszcze w tym tygodniu ogłoszony zostanie otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rewitalizacji przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego – „Prowadzenie kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9 we Włocławku”.

Obecnie dokumenty konkursowe sprawdzane są pod względem formalno – prawnym. Od dnia publikacji ogłoszenia, organizacje pozarządowe będą miały 21 dni na składanie swoich propozycji na realizację ww. zadania. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, niezwłocznie zostanie podpisana umowa z nowym operatorem kawiarni.

Zachęcamy  organizacje pozarządowe z siedzibą we Włocławku do udziału w konkursie.  

Zgłoś swój projekt

do wsparcia

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!