NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

AKTUALNOŚCI

Przed nami IV posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

Przed nami IV posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

Administrator, 21 marca 2019

Głównym punktem spotkania będzie przedstawienie i zaopiniowanie „Sprawozdania z realizacji w 2018 roku Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028”.

GPR jest realizowany od 17 lipca 2018 r. Spośród 92 projektów przewidzianych do realizacji w okresie jego obowiązywania, w 2018 r. rozpoczęto realizację 17 projektów, które mają swoją kontynuację w kolejnych latach. W 2019 r. uruchomiono wdrażanie kolejnych 36 projektów.

Posiedzenie KR odbędzie się w kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe" przy ul. 3 Maja 9. Początek o godz. 16:00.

Komitet Rewitalizacji powołany został zarządzeniem Prezydenta Włocławka. Liczy 22 członków, interesariuszy procesu rewitalizacji, w tym m.in. mieszkańców Śródmieścia, przedsiębiorców, działaczy społecznych, radnych oraz przedstawicieli Urzędu Miasta Włocławek i jednostek miejskich.

czytaj więcej

Wypowiedz się na temat projektu uchwały o Specjalnej Strefie Rewitalizacji

Administrator, 20 marca 2019
Wypowiedz się na temat projektu uchwały o Specjalnej Strefie Rewitalizacji

Dobiegają końca konsultacje projektu Uchwały o ustanowieniu Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji Miasta Włocławek. Na uwagi i propozycje czekamy do czwartku, 21 marca.

Zgodnie z ustawą o rewitalizacji, Specjalną Strefę Rewitalizacji ustanawia się na obszarze rewitalizacji w celu sprawnego przeprowadzenia przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Granice Strefy można zobaczyć na zamieszczonej niżej mapie.

Chodzi przede wszystkim o możliwość efektywnego wykorzystania narzędzi prawnych wskazanych w ustawie, ułatwiających wdrażanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych w zakresie m.in. możliwości udzielania dotacji na prace budowlane, ułatwienia w prowadzeniu polityki remontowej w odniesieniu do wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy, ustalenia zasad przeprowadzek i eksmisji na czas wykonywania robót budowlanych najemców lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy na obszarze Strefy  czy bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości położonych na terenie Strefy, w przypadku przeznaczenia ich na cele zgodne z GPR.

W czasie procesu konsultacji społecznych projektu Uchwały o ustanowieniu Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji Miasta Włocławek zorganizowano spotkanie otwarte w Klubie Stara Remiza i dyżury konsultacyjne, które spotkały się z dużym zainteresowaniem mieszkańców. Najwięcej uwagi uczestnicy spotkań poświęcili zasadom i wysokości udzielania dotacji na realizacje prac budowlanych w nieruchomościach znajdujących się na obszarze, który objęty zostanie Specjalną Strefą Rewitalizacji. Uwagi i propozycje do projektu Uchwały zbierane były także w Biurze Rewitalizacji UM Włocławek i w kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe”.

czytaj więcej

Jak zmieni się ul. 3 Maja? Za nami spotkanie o woonerfie

Łukasz Daniewski, 14 marca 2019
Jak zmieni się ul. 3 Maja? Za nami spotkanie o woonerfie

Dużym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące budowy woonerfu na ul. 3 Maja, które odbyło się w kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe" w dniu 13 marca 2019 roku. Oprócz mieszkańców, przedsiębiorców i członków Komitetu Rewitalizacji, wzięli w nim także udział przedstawiciele Urzędu Miasta Włocławek, którzy zaprezentowali propozycje projektu "Ulica 3 Maja woonerfem" zaplanowanego do realizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

Zgłoszone podczas spotkania opinie i propozycje zostaną wzięte pod uwagę w trakcie opracowania koncepcji funkcjonalno-przestrzennej zagospodarowania  ulicy 3 Maja. Przypomnijmy, iż nad zmianą jej wizerunku pracują także studenci Politechniki Poznańskiej, którzy biorą udział w konkursie, zorganizowanym na mocy porozumienia podpisanego między uczelnią a samorządem Włocławka.

Najważniejszymi funkcjami woonerfu - przestrzeni publicznej nowego typu, łączącej role ulicy, deptaku i parkingu - jest stworzenie przestrzeni przyjaznej osobom poruszającym się na rowerach i pieszo. Kluczowe będzie przede wszystkim udostępnienie funkcji rekreacyjnej zachęcającej do spędzania czasu na tej ulicy, umieszczenie w ciągu ulicy elementów artystycznych i małej architektury, które podniosą jej atrakcyjność, wprowadzenie dodatkowej zieleni sezonowej, a jednocześnie różnorodności kolorystycznej (np. kwietniki, podświetlane donice), a także ograniczenie prędkości pojazdów mechanicznych do bezpiecznego minimum z mozliwością wjazdu pojazdów służb miejskich i ratunkowych.

Pierwsze wyniki prac nad opracowaniem koncepcji funkcjonalno-przestrzennej ul. 3 Maja zostaną zaprezentowane podczas kolejnego otwartego spotkania konsultacyjnego w kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe".

czytaj więcej

Zgłoś swój projekt

do wsparcia

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!