NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

AKTUALNOŚCI

Trwa konkurs na opracowanie koncepcji przebudowy ul. 3 Maja. Zwycięskie prace poznamy 21 czerwca

Trwa konkurs na opracowanie koncepcji przebudowy ul. 3 Maja. Zwycięskie prace poznamy 21 czerwca

Administrator, 22 maja 2019

W konkursie organizowanym na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej bierze udział ponad 80 studentów z II stopnia studiów magisterskich, którzy opracowują koncepcje w ramach przedmiotu "Zarządzanie rozwojem zrównoważonym miast". Młodzi architekci pracują w grupach 2 lub 3 osobowych. Wiadomo już, że do konkursu wpłynie około 25 - 35 projektów.

W środę, 16 maja przedstawiciele włocławskiego ratusza z międzywydziałowego zespołu pracującego nad przebudową ulicy 3 Maja pod przewodnictwem zastępcy prezydenta Włocławka, Krzysztofa Kukuckiego, gościli z wizytą w Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej, gdzie spotkali się z uczestnikami konkursu.

W spotkaniu, któremu przewodniczył prof. nadzw. dr inż. arch. Krzysztof Borowski z  Zakładu Urbanistyki, wzięło udział kilkudziesięciu studentów. Dyskusję zdominowały pytania o preferencje mieszkańców co do projektowanej przestrzeni, głównie w odniesieniu do przeprowadzonej na przełomie marca i kwietnia ankiety oraz marcowego spotkania konsultacyjnego w Kawiarni Obywatelskiej.

czytaj więcej

Byliśmy na konferencji poświęconej rewitalizacji Łodzi

Administrator, 16 maja 2019
Byliśmy na konferencji poświęconej rewitalizacji Łodzi

Wiceprezydent Barbara Moraczewska, Pełnomocnik Prezydenta ds. Rewitalizacji Miasta Włocławek oraz pracownicy włocławskiego ratusza wzięli udział w konferencji "Łódź Rewitalizuje - Działania społeczne szyte na miarę".

Wyjazd był dobrą okazją nie tylko do zapoznania się ze zmianami, jakie wprowadzane są w Łodzi, ale też do zaprezentowania pomysłu na rewitalizację Włocławka oraz rozmów z przedstawicielami różnych samorządów i wymiany doświadczeń w zakresie rewitalizacji.

czytaj więcej

Można już składać wnioski o dotację w Specjalnej Strefie Rewitalizacji!

Administrator, 15 maja 2019
Można już składać wnioski o dotację w Specjalnej Strefie Rewitalizacji!

Prezydent Miasta Włocławek ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Do rozdysponowania jest 1 mln zł. Termin składania dokumentów upływa 28 czerwca br.

O wsparcie finansowe mogą ubiegać się właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości usytuowanych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, którzy w bieżącym roku planują wykonać roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków.

Zgodnie z przyjętą przez Radę Miasta Włocławek uchwałą nr VIII/57/2019 z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji Miasta Włocławek, wsparcie może być udzielone w następującym zakresie:
- "Inwestycja z klasą" – do 50% nakładów koniecznych, na prace lub roboty, dotyczące tylko części wspólnych budynku,
- "Remont krok po kroku" – do 30% nakładów koniecznych, na prace lub roboty, dotyczące tylko części wspólnych budynku lub lokali usługowych,
- „Witryna +” – do 30% nakładów koniecznych, na prace lub roboty, obejmujące opracowanie projektu budowlanego oraz graficznego na wykonanie witryny i reklamy lokalu usługowego,
- „Historia się opłaca” – do 50% nakładów koniecznych, na prace konserwatorskie i restauratorskie, wymienione w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, dotyczy budynków niewpisanych do rejestru zabytków.

Kompletne wnioski, złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Zasad udzielania dotacji na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, należy składać na stanowisku Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13 (pokój 3 w budynku B).czytaj więcej

Zgłoś swój projekt

do wsparcia

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!