NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

AKTUALNOŚCI

Chcesz zorganizować wydarzenie kulturalne? Skorzystaj z poradnika!

Chcesz zorganizować wydarzenie kulturalne? Skorzystaj z poradnika!

Administrator, 09 grudnia 2019

Jest już "Poradnik organizatora imprez"! Wydawnictwo skierowane do osób i podmiotów, które chciałyby zrealizować przedsięwzięcie kulturalne, ukazało się w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

Projekt 1.2.6.1 „Poradnik organizatora imprez” w ramach GPR ma na celu wsparcie organizacji pozarządowych, potencjalnych liderów społecznych i innych podmiotów w podejmowaniu wyzwań organizacyjnych związanych z życiem kulturalnym miasta, którego centrum wydarzeń stanowi Śródmieście Włocławka. Za jego realizację odpowiedzialny jest Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Włocławek.

Poradnik ma ułatwić poruszanie się po szeroko pojętej kulturze we Włocławku oraz wyjaśnić procedury organizacji wydarzeń kameralnych i masowych, a także sposoby pozyskania środków finansowych na realizację wydarzeń. Pozwoli na usprawnienie organizacji i zwiększenie ilości imprez przyciągających społeczność miasta i jego okolic do obszaru rewitalizacji, wpływając tym samym na jego ożywienie gospodarcze i społeczne.

czytaj więcej

Dzieje się przy ul. Żabiej!

Administrator, 03 grudnia 2019
Dzieje się przy ul. Żabiej!

W Klubie Stara Remiza przy ul. Żabiej trwa renowacja pochodzącego z 1909 roku malowidła "Wyjazd do pożaru" autorstwa Józefa Bergmana. Prace prowadzone są w ramach realizowanego przez Centrum Kultury Browar B i Urząd Miasta Włocławek przedsięwzięcia 1.3.7 Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028

Harmonogram działań przewiduje również remont sali oraz modernizację mechanizmu zabytkowego zegara mieszczącego się na wieży dawnej remizy strażackiej

czytaj więcej

Przed nami VIII posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

Administrator, 02 grudnia 2019
Przed nami VIII posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

W porządku obrad znalazło się przedstawienie informacji na temat stanu realizacji projektów i przedsięwzięć Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028: remontów przeprowadzanych  w ramach przedsięwzięcia 4.1.4  "Dotacje do remontu"; zadania związanego z przedsięwzięciem 3.1.2 "3 Maja woonerfem" oraz zbiorczej informacji na temat stanu realizacji przedsięwzięć ujętych do realizacji w ramach GPR za okres październik – grudzień 2019 rok.

Podczas posiedzenia przewidziano także możliwość złożenia wolnych wniosków oraz dyskusję.

Przypomnijmy: GPR jest realizowany od 17 lipca 2018 r. Spośród 92 projektów przewidzianych do realizacji w okresie jego obowiązywania, w 2018 r. rozpoczęto realizację 17 projektów, które mają swoją kontynuację w kolejnych latach. W 2019 r. uruchomiono wdrażanie kolejnych 36 projektów.

Posiedzenie KR odbędzie się 10 grudnia br. w Urzędzie Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku11/13 (sala nr 4). Początek o godz. 16:00.


 

 

czytaj więcej

Zgłoś swój projekt

do wsparcia

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!