NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

AKTUALNOŚCI

Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży ze Śródmieścia

Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży ze Śródmieścia

Administrator, 31 marca 2020

Dzieci i młodzież z obszaru rewitalizacji uczestniczą w zajęciach finansowanych z projektu 1.2.5.3 "Sport", realizowanego w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

Harmonogram zakłada aktywizację sportową mieszkańców obszaru rewitalizacji (w szczególności dzieci i młodzieży) poprzez działalność klubów sportowych realizowaną za pomocą pokrycia kosztów uczestnictwa dzieci i młodzieży zamieszkałych w obszarze rewitalizacji w zajęciach sportowych. Projekt realizowany corocznie w okresie od 2018 r. do 2028 r. ma służyć przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i problemowi dziedziczenia biernej postawy wobec życia. Poprzez zmianę form spędzania wolnego czasu i promowanie pozytywnych wzorców ma wzrosnąć poczucie sprawczości uczestników oraz bezpieczeństwo w obszarze rewitalizacji.

W 2019 r. w procedurze dotacyjnej 6 klubów zgłosiło łącznie 49 dzieci i młodzieży z obszaru rewitalizacji. Od 2018 r. 8 klubów zgłosiło łącznie 88 dzieci i młodzieży z obszaru rewitalizacji. Na ten cel wydatkowano 30 000,00 zł, w tym w 2019 r. - 15 000,00 zł.

1,5 mln zł na dotacje do remontów w 2020 roku

Administrator, 30 marca 2020
1,5 mln zł na dotacje do remontów w 2020 roku

Właściciele lub użytkownicy wieczyści 15 nieruchomości prywatnych zlokalizowanych w obszarze objętym Specjalną Strefą Rewitalizacji ubiegają się do dotacje do remontów zaplanowanych do realizacji w 2020 roku. Do rozdysponowania w tym roku przeznaczyliśmy kwotę 1,5 mln zł.

Wsparcie udzielane będzie, w zależności od wskazanego przez wnioskodawcę zakresu, w wysokości od 30 do 50% nakładów koniecznych.

Przypomnijmy, że to już druga edycja programu dotacyjnego realizowanego w ramach projektu 4.1.4. Dotacje do remontów Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2018. W 2019 r. na wsparcie prac w 6 nieruchomościach przeznaczyliśmy blisko 836 tys. zł.

Ruszamy z budową Centrum Wsparcia Społecznego

Administrator, 23 marca 2020
Ruszamy z budową Centrum Wsparcia Społecznego

Przed nami kolejny ważny etap w procesie rewitalizacji Śródmieścia. Dziś (23.03) zostało udzielone zamówienie na przebudowę budynków u zbiegu ul. Piekarskiej i Brzeskiej na potrzeby Centrum Wsparcia Społecznego.

Koszt robót wyniesie 5 960 000,00 zł. Czas realizacji to 12 miesięcy. Zamówienie obejmuje rozbudowę, przebudowę, nadbudowę, zmianę sposobu użytkowania na funkcję Centrum Wsparcia Społecznego we Włocławku, budowę niezbędnej infrastruktury technicznej oraz wyposażenie obiektów.

Projekt 4.1.6. Centrum Wsparcia Społecznego (remont, adaptacja i wyposażenie) jest jednym z elementów Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

Zgodnie z zapisami tego dokumentu, na nieruchomościach Brzeska 27 i Piekarska 25 powstanie placówka wsparcia dziennego dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami wraz z mieszkaniami dla osób, które potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu.

Zgłoś swój projekt

do wsparcia

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!