NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

AKTUALNOŚCI

Urząd Miasta Włocławek ubiega się o dofinansowanie projektu„Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji”

Urząd Miasta Włocławek ubiega się o dofinansowanie projektu„Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji”

Administrator, 26 października 2020

Urząd Miasta Włocławek złożył do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie projektu „Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji”. To jedno z działań wspierających realizację Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

Zgodnie z założeniami projektu, latarnicy jako liderzy w obszarze rewitalizowanym, działać będą na rzecz społeczności lokalnej i rozwiązywać problemy, z którymi mieszkańcy Śródmieścia borykają się na co dzień.

- Już podczas przygotowywania gminnego programu rewitalizacji, uczestnicy konsultacji wskazywali różne osoby zamieszkałe w Śródmieściu, które pełnią rolę aktywizującą wśród swoich sąsiadów, działają na rzecz wspólnych przedsięwzięć, inicjują zagospodarowywanie podwórek, pomagają w kontaktach z właścicielem nieruchomości czy organizują spotkania sąsiedzkie. Obecność liderów społecznych, zdaniem uczestników konsultacji, jest bardzo pożądana. Osoby te mogłyby zaktywizować do działań mieszkańców, którzy obecnie nie podejmują żadnych inicjatyw - mówi dr Barbara Moraczewska, Zastępca Prezydenta Włocławka i Pełnomocnik Prezydenta ds. Rewitalizacji Miasta Włocławek.

Pilotażowy projekt opracowany przez Wydział Rewitalizacji zakłada przeszkolenie, poprzez staże i kursy zawodowe, poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, prawne i terapeutyczne, oraz zatrudnienie 6 latarników społecznych. Ich praca zostanie ukierunkowana na pomoc mieszkańcom obszaru rewitalizowanego.

Rolą latarników społecznych, którzy będą rekrutowani z grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, jest budowanie sieci wsparcia wokół osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru rewitalizacji. Sieć stanowią przedstawiciele instytucji i organizacji społecznych, które z racji swoich obowiązków i kompetencji potrafią odpowiadać na różne problemy. Latarnicy współpracować będą m.in. z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, policją, Powiatowym Urzędem pracy. Problemy będą diagnozowane poprzez pracę w terenie z mieszkańcami i rozmowy. Kolejnym etapem będzie wypracowanie najlepszych rozwiązań i ukierunkowanie pomocy.

 

czytaj więcej

"Esencja miasta" najlepszą pracę w konkursie na mural

Administrator, 23 października 2020
"Esencja miasta" najlepszą pracę w konkursie na mural

"Esencja miasta" (Dawid Celek - autor grafiki i Tomasz Smieszkoł - wykonawca) okazała się najlepszą pracą konkursu na projekt i wykonanie muralu związanego z historią Włocławka.

Malowidło powstanie na ścianie bocznej budynku przy ul. Wojska Polskiego 3 we Włocławku. Laureaci otrzymają nagrodę finansową w wysokości 10 000 zł brutto. Mural ma zostać wykonany w terminie do 30 listopada br. 

Konkurs na projekt i wykonanie muralu związanego z historią Włocławka realizowany jest przez Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej, w związku z projektem 1.3.8. "Sztuka w przestrzeni - program murale" wpisanym do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028. Łącznie, w okresie obowiązywania dokumentu, w obszarze Rewitalizacja Włocławek ma powstać 6 murali.

czytaj więcej

W ramach mikrograntu dzieci kolorowały ilustracje ze śródmiejskimi kamienicami

Administrator, 20 października 2020
W ramach mikrograntu dzieci kolorowały ilustracje ze śródmiejskimi kamienicami

"Plenerowe warsztaty twórcze: Kamienice Śródmieścia" to tytuł mikrograntu realizowanego przez Galerię Sztuki Współczesnej w Przedszkolu Publicznym nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi. Celem projektu finansowanego ze środków Gminy Miasta Włocławek w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 jest podkreślenie różnorodności i funkcjonalności kamienic oraz uświadomienie społeczności przedszkola, zarówno dzieciom, rodzicom i nauczycielom, potrzeby rewitalizacji i dbałości o dziedzictwo architektoniczne oraz przestrzeń publiczną w naszym mieście.

Dziś rano dzieci z grupy 6-latków przedszkola znajdującego się przy ul. Targowej 3 kolorowały duże formaty druków z ilustracją wybranych kamienic z obszaru rewitalizacji Włocławka.

Pokolorowane prace, wraz z aktualnymi fotografiami kamienic, zostaną zdokumentowane w postaci folderu. W ramach projektu do dzieci trafią również kolorowanki zeszytowe do pracy na zajęciach przedszkolnych przeprowadzanych w grupach przez nauczycieli. Celem tej formy prezentacji będzie sprowokowanie dzieci oraz nauczycieli i rodziców do rozmowy o włocławskich kamienicach.

Mikrogrant „Plenerowe warsztaty twórcze: Kamienice Śródmieścia” finansowany jest w ramach przedsięwzięcia 1.1.9 „Program wsparcia projektów lokalnych” z Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018 – 2028.

czytaj więcej

Zgłoś swój projekt

do wsparcia

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!