NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

AKTUALNOŚCI

Zostanie zlecona inwentaryzacja budynku po dawnym banku

Zostanie zlecona inwentaryzacja budynku po dawnym banku

Administrator, 24 stycznia 2020

J.M. Pracownia Projektowa zajmie się wykonaniem inwentaryzacji budowlanej i szczegółów architektonicznych oraz oceny stanu technicznego budynku po dawnym Banku Gdańskim. Gminny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 zakłada, iż w tym zabytkowym obiekcie powstanie Interaktywne Centrum Fajansu, czyli nowoczesna interaktywna placówka, w której nacisk położony będzie na promocję lokalnych tradycji, historii, sztuki.

Zgodnie z zapisami GPR, przedsięwzięcie 2.1.7. Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu realizowane jest w związku z  m.in. problemem niewystarczającej infrastruktury turystycznej w obszarze rewitalizacji. Celem projektu jest wykorzystanie potencjału włocławskiej tradycji wyrobów fajansowych dla podniesienia atrakcyjności turystycznej obszaru rewitalizacji.

czytaj więcej

Z jakich atrakcji podczas ferii zimowych skorzystają dzieci z obszaru rewitalizacji?

Administrator, 22 stycznia 2020
Z jakich atrakcji podczas ferii zimowych skorzystają dzieci z obszaru rewitalizacji?

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą zajęć, z których w czasie ferii zimowych mogą skorzystać dzieci i młodzież z obszaru rewitalizacji.

Centrum Kultury Browar B. przy ul. Łęgskiej organizuje „Ferie Browerie”. Pod tym hasłem kryją się m.in.: warsztaty „Kupuj z głową!”, zajęcia plastyczne, warsztaty recyklingowe, warsztaty edukacyjno-plastyczne o lesie i jego mieszkańcach, W krainie Muminków – warsztaty manualne i łamigłówki ze świata Tove Jansson, i wiele innych ciekawych spotkań. Zaplanowano też dodatkowe zajęcia, wśród których są m.in. treningi koncentracji i pamięci w formie zabawowej, hocki-klocki, robotyka czy zajęcia w Klubie Gier Planszowych „Taktyk”.

Od początku ferii, w Centrum Kultury Browar B. przy ul. Łęgskiej czynna będzie niezwykła wystawa: „Fascynujący Świat Pająków i Skorpionów”. Ekspozycja cieszy się ogromnym zainteresowaniem na rynku europejskim – dotychczas odwiedziła 18 krajów. Wystawa we Włocławku będzie dostępna od 27 stycznia do 9 lutego 2020 roku. Można zobaczyć ponad 35 żywych okazów pajęczaków, a wśród nich jedne z najniebezpieczniejszych i największych pająków świata oraz liczne skorpiony. Uzupełnieniem wystawy są multimedia oraz plansze z ciekawostkami.

W Klubie Centrum Kultury Browar B. „Stara Remiza” przy ul. Żabiej dzieci wezmą udział m.in. w zajęciach tanecznych, rękodzielniczych, zagrają w gry planszowe. Feryjna oferta „Starej Remizy” to również edukacja z zakresu udzielania pierwszej pomocy czy zajęcia z zakresu robotyki.

W Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Cyganka odbedą się zimowe półkolonie. Dzieci, oprócz spędzania czasu na miejscu, biorą udział w wycieczkach na basen, do kina czy sali zabaw.

Bogatą ofertę na czas ferii przygotowała również świetlica „Zapiecek” mieszczącą się przy ul. 3 Maja 6. Oprócz zajęć na miejscu, zaplanowano m.in. wyjścia do kina, biblioteki, wyjazd do planetarium w Toruniu, pieszą wycieczkę nad jezioro Wikaryjskie, zwiedzanie ciepłowni MPEC. Podopieczni świetlicy wystąpią też w teatrze z własnym przedstawieniem!

czytaj więcej

Wspieramy remonty kamienic w obszarze rewitalizacji

Administrator, 21 stycznia 2020
Wspieramy remonty kamienic w obszarze rewitalizacji

Do 28 lutego br. przyjmowane będą wnioski o udzielenie dotacji na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Program miejskich dotacji jest jednym z narzędzi wspierających proces odnowienia nieruchomości prywatnych znajdujących się w najstarszej części Włocławka. W 2019 na ten cel przeznaczono blisko 836 tys. zł, dzięki czemu przeprowadzono prace w 6 nieruchomościach. Do rozdysponowania w 2020 roku zarezerwowano kwotę 1,5 mln zł. O środki te mogą ubiegać się właściciele lub użytkownicy wieczyści położonych w SSR.

Zgodnie z przyjętą przez Radę Miasta Włocławek uchwałą nr VIII/57/2019 z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji Miasta Włocławek, wsparcie może być udzielone w następującym zakresie:
- "Inwestycja z klasą" – do 50% nakładów koniecznych, na prace lub roboty, dotyczące tylko części wspólnych budynku,
- "Remont krok po kroku" – do 30% nakładów koniecznych, na prace lub roboty, dotyczące tylko części wspólnych budynku lub lokali usługowych,
- „Witryna +” – do 30% nakładów koniecznych, na prace lub roboty, obejmujące opracowanie projektu budowlanego oraz graficznego na wykonanie witryny i reklamy lokalu usługowego,
- „Historia się opłaca” – do 50% nakładów koniecznych, na prace konserwatorskie i restauratorskie, wymienione w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, dotyczy budynków niewpisanych do rejestru zabytków.czytaj więcej

Zgłoś swój projekt

do wsparcia

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!