NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

AKTUALNOŚCI

"Partnerstwo – od czego zacząć?" - ruszył nabór do projektu

"Partnerstwo – od czego zacząć?" - ruszył nabór do projektu

Administrator, 21 lutego 2020

Poszukujemy chętnych do udziału w projekcie "Partnerstwo – od czego zacząć?", realizowanego przez Wydział Rewitalizacji UM Włocławek. Nabór potrwa do 25 marca 2020 r.

Projekt  grantowy „Partnerstwo – od czego zacząć?” nr 13/5/G/2020 realizowany jest przez Gminę Miasto Włocławek w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 – 2023 Stowarzyszenia LGD Miasto Włocławek współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020
Projekt obejmuje działania edukacyjne z zakresu rozwoju gospodarki społecznej, w tym działania animacyjne oraz wspierające aktywizację społeczno – zawodową skierowaną do osób zagrożonych ubóstwem bądź wykluczeniem społecznym i  osób z ich otoczenia.

W ramach projektu przewidziano:
- 6 warsztatów (3 warsztaty dla osób wykluczonych, 3 dla otoczenia)
- 25 spotkań w ramach poradnictwa indywidualnego,
- wizyty studyjnej do spółdzielni socjalnej,
- konferencji podsumowującej projekt
- badań wraz z opracowaniem diagnozy w zakresie zakładania podmiotów ekonomii społecznej ze szczególnym uwzględnieniem spółdzielni socjalnych,
w tym nawiązywania partnerstw publiczno - społecznych.

Dofinansowanie projektu z EFS wynosi: 50 000,00 zł.

czytaj więcej

Centrum Wsparcia Społecznego powstanie u zbiegu Piekarskiej i Brzeskiej

Administrator, 18 lutego 2020
Centrum Wsparcia Społecznego powstanie u zbiegu Piekarskiej i Brzeskiej

Urząd Miasta Włocławek przygotowuje się do budowy Centrum Wsparcia Społecznego. Obecnie czekamy na oferty firm zainteresowanych realizacją prac budowlanych na dwóch nieruchomościach w obszarze rewitalizacji.

Projekt 4.1.6. Centrum Wsparcia Społecznego (remont, adaptacja i wyposażenie) jest jednym z elementów Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

Zgodnie z zapisami tego dokumentu, na nieruchomościach Brzeska 27 i Piekarska 25 powstanie Centrum Wsparcia Społecznego jako placówka wsparcia dziennego dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami wraz z mieszkaniami dla osób, które potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu.

Zamówienie, które zostanie udzielone przez UM Włocławek, obejmuje przeprowadzenie remontu, adaptacji i wyposażenia.


czytaj więcej

Za nami Gala Grantobiorców LGD

Administrator, 14 lutego 2020
Za nami Gala Grantobiorców LGD

Dziś w Urzędzie Miasta Włocławek odbyła się Gala Grantobiorców, którzy otrzymali dofinansowanie do swoich projektów w ramach konkursu grantowego 2019 prowadzonego przez Lokalną Grupę Działania Miasto Włocławek w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Certyfikat odebrała m.in. Aneta Chełminiak, dyrektor Wydziału Rewitalizacji UM, który zrealizuje projekt "Partnerstwo - od czego zacząć?".

Wśród projektów zaplanowanych do realizacji przed podmioty w obszarze rewitalizacji wsparcie otrzymały również: Szkoła Podstawowa nr 3 na organizację Klubu Młodzieżowego Śródmieście i Firma Handlowo Usługowa SPLENDORA na projekt związany z aktywizacją i włączeniem społecznym cudzoziemców zamieszkujących Gminę M. Włocławek

czytaj więcej

Zgłoś swój projekt

do wsparcia

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!