NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

AKTUALNOŚCI

Byliśmy na konferencji poświęconej rewitalizacji Łodzi

Byliśmy na konferencji poświęconej rewitalizacji Łodzi

Administrator, 16 maja 2019

Wiceprezydent Barbara Moraczewska, Pełnomocnik Prezydenta ds. Rewitalizacji Miasta Włocławek oraz pracownicy włocławskiego ratusza wzięli udział w konferencji "Łódź Rewitalizuje - Działania społeczne szyte na miarę".

Wyjazd był dobrą okazją nie tylko do zapoznania się ze zmianami, jakie wprowadzane są w Łodzi, ale też do zaprezentowania pomysłu na rewitalizację Włocławka oraz rozmów z przedstawicielami różnych samorządów i wymiany doświadczeń w zakresie rewitalizacji.

czytaj więcej

Można już składać wnioski o dotację w Specjalnej Strefie Rewitalizacji!

Administrator, 15 maja 2019
Można już składać wnioski o dotację w Specjalnej Strefie Rewitalizacji!

Prezydent Miasta Włocławek ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Do rozdysponowania jest 1 mln zł. Termin składania dokumentów upływa 28 czerwca br.

O wsparcie finansowe mogą ubiegać się właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości usytuowanych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, którzy w bieżącym roku planują wykonać roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków.

Zgodnie z przyjętą przez Radę Miasta Włocławek uchwałą nr VIII/57/2019 z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji Miasta Włocławek, wsparcie może być udzielone w następującym zakresie:
- "Inwestycja z klasą" – do 50% nakładów koniecznych, na prace lub roboty, dotyczące tylko części wspólnych budynku,
- "Remont krok po kroku" – do 30% nakładów koniecznych, na prace lub roboty, dotyczące tylko części wspólnych budynku lub lokali usługowych,
- „Witryna +” – do 30% nakładów koniecznych, na prace lub roboty, obejmujące opracowanie projektu budowlanego oraz graficznego na wykonanie witryny i reklamy lokalu usługowego,
- „Historia się opłaca” – do 50% nakładów koniecznych, na prace konserwatorskie i restauratorskie, wymienione w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, dotyczy budynków niewpisanych do rejestru zabytków.

Kompletne wnioski, złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Zasad udzielania dotacji na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, należy składać na stanowisku Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13 (pokój 3 w budynku B).czytaj więcej

Wspieramy projekty lokalne - złóż wniosek o mikrogrant

Administrator, 02 maja 2019
Wspieramy projekty lokalne - złóż wniosek o mikrogrant

Wystawa, akcja międzysąsiedzka, a może impreza rekreacyjna? Zachęcamy do ubiegania się o mikrogranty na realizację przedsięwzięć skierowanych do mieszkańców obszaru rewitalizacji. Kwota dofinansowania może wynieść nawet 2500 zł.

Celem "Programu wsparcia projektów lokalnych", realizowanego w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018 – 2028, jest zwiększenie aktywności, zaangażowania i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji w sprawy lokalne oraz ich udziału w różnych obszarach funkcjonowania miasta.

O wsparcie (od 500 do 2500 zł) mogą ubiegać się m.in. nieformalne grupy mieszkańców, grupy obywatelskie, organizacje pozarządowe oraz instytucje.

Wyboru projektów, które uzyskają dofinansowanie, dokona Komisja Konkursowa, której przewodniczy Pełnomocnik Prezydenta ds. Rewitalizacji Miasta Włocławek.

czytaj więcej

Zgłoś swój projekt

do wsparcia

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!