Diagnoza

Zapraszamy do zapoznania się z projektem "Szczegółowej diagnozy obszaru rewitalizacji Włocławka"

 

 

Dokument dostępny pod adresem:

http://wloclawek.rewitalizacja.net/pliki/Pogłębiona_diagnoza_obszaru_rew.17 projekt.docx