O nas

Kawiarnia obywatelska została otwarta 5 grudnia 2016 roku, a już stanowi stały i rozpoznawalny punkt na mapie Śródmieścia. Jest to miejsce, gdzie każdy może przyjść i porozmawiać o rewitalizacji przy kawie lub herbacie.

 

Warto pamiętać, że kawiarnia obywatelska powstała dzięki realizacji projektu: "Śródmieście na drodze do zmian - opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka".

Od czasu, gdy kawiarnia funkcjonuje już ponad 100 osób wypełniło na miejscu ankietę, która dotyczy ' wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Włocławek'. Wiele osób wypełnia ankietę elektronicznie, co jest dość istotne - nie są to tylko mieszkańcy Śródmieścia.

 

To jednak nie koniec: miejsce to ma stały harmonogram spotkań i dyżurów. W każdym tygodniu, od poniedziałku do czwartku odbywają się spotkania i  konsultacje, zarówno z władzami miasta, jak i pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, czy Powiatowego Urządu Pracy.

W poniedziałki dyżur zawsze pełni pracownik Sekcji Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych; wtorek jest dniem pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Dyżury te cieszą się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców.

Spotkania z mieszkańcami mają również pracownicy Osiedlowej Sekcji Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Największym zainteresowaniem jak do tej pory cieszyły się spotkania z Prezydentem Miasta Markiem Wojtkowskim, na których pojawiało się kilkanaście osób. Rozmawiali nie tylko o rewitalizacji, ale również o bieżących problemach.

Mieszkańcy przychodzą do 'Śródmieście Cafe' również po to, by porozmawiać z pracownikami. Z rozmów tych wyłania się najważniejszy przekaz - wszyscy chcą zmian w Śródmieściu, chcą by to było prawdziwe centrum Włocławka z wieloma atrakcjami ( lokale gastronomiczne, puby, markowe sklepy, itp.)