Konsultacje społeczne

  Prezydent Miasta Marek Wojtkowski przedłużył konsultacje  społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Włocławek.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Włocławek oraz identyfikacji mocnych i słabych stron zaproponowanych obszarów.

 

Konsultacje społeczne projektu uchwały prowadzone są w okresie od 08.12.2016 r. do 12.02.2017r. w formie:

 

* zbierania uwag, opinii i propozycji w postaci papierowej i elektronicznej za pomocą formularza konsultacyjnego dostępnego w zakładce: ankieta

 

* drogą korespondencyjną lub osobiście na adres Urzędu Miasta Włocławek Wydział Rozwoju Miasta, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek w godzinach pracy Urzędu.

 

* zbierania uwag ustnych w:

- Kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe" przy ul. 3 Maja 9, od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 do 18.00, w soboty od 11.00 do 16.00

- Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13, pok. 206 II piętro ( budynek z windą i przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych), w poniedziałek, środę i czwartek w godz. od 7.30 do 15.30, wtorek od 7.30 do 17.00, w piątek od 7.30 do 14.00.

 

Projekt uchwały dostępny jest od dnia 8 grudnia 2016r. na stronie podmiotowej miasta w Biuletynie Informacji Publicznej.