Zgłoś swój projekt!

 

 

 

Prezydent Miasta Włocławek

ogłasza otwarty nabór projektów

do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018 - 2028

 

 

 

Nabór dotyczy przedsięwzięć o charakterze społecznym oraz gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno - funkcjonalnym lub technicznym realizowanych na obszarze rewitalizacji wyznaczonym Uchwałą Nr XXX/44/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanegoi i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Włocławek ( Dz. Urz. Woj. Kujawsko - Pomorskiego poz. 1552)

 

 

Otwarty nabór przedsięwzięć, które mogą być ujęte w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018 - 2028 trwa do dnia 9 października 2017r.

Proponowane przedsięwzięcia muszą odpowiadać problemom obszaru zidentyfikowanym w "Diagnozie służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Włocławka" oraz projekcie "Szczegółowej diagnozy obszaru rewitalizacji Włocławka".

 

 

Wypełnione karty, do pobrania ze strony, można składać w Urzędzie Miasta Włocławek (Biuro Obsługi Mieszkańca) w godzinach jego funkcjonowania, tj. poniedziałki, środy i czwartki 7.30 - 15.30, wtorki 7.30 - 17.00, piątki 7.30 - 14.00 oraz w kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe" w godzinach jej funkcjonowania, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 - 18.00, a w soboty 11.00 - 16.00 lub przesyłać w formie elektronicznej na adres: rewitalizacja@um.wloclawek.pl

 

 

Dodatkowe informacje na temat planowania przedsięwzięć oraz wypełnienia karty można uzyskać w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Włocławek.

 

 

Pytania można kierować drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@um.wloclawek.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu: 54 414 44 60 lub 54 414 40 51.

 

 

 

Pliki do pobrania:

1. Karta projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018 - 2028

http://wloclawek.rewitalizacja.net/pliki/Karta_zgłoszenia_do_GPR.xlsx

 

2. Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Włocławka

http://wloclawek.rewitalizacja.net/pliki/Diagnoza.pdf

 

3. Szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji Włocławka - projekt

http://wloclawek.rewitalizacja.net/pliki/Pogłębiona_diagnoza_obszaru_rew.17 projekt.docx

 

4. Uchwała Nr XXX/44/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Włocławek

http://wloclawek.rewitalizacja.net/pliki/uchwała_44_2017.pdf

 

5. Granice obszaru rewitalizacji Miasta Włocławek

http://wloclawek.rewitalizacja.net/pliki/obszar_rewitalizacji.docx