Wsparcie Projektów Lokalnych

 

Już jutro, tj. 1 sierpnia rozpoczynamy nabór wniosków na wsparcie lokalnych projektów!

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Śródmieścia, osoby fizyczne, wspólnoty sąsiedzkie, grupy nieformalne, organizacje pozarządowe i instytucje oraz inne podmioty działające na terenie obszaru rewitalizacji do udziału w konkursie na wsparcie lokalnych projektów ożywienia podwórek.

Działania objęte projektem powinny zostać zrealizowane w ciągu 60 dni od momentu podpisania porozumienia.

 

Regulamin konkursu:

http://wloclawek.rewitalizacja.net/pliki/Regulamin_wsparcia_projektów_lok.pdf

 

Formularz zgłoszeniowy:

http://wloclawek.rewitalizacja.net/pliki/Zgłoszenie_do_konkursu.doc

 

 

Karta oceny projektu:

http://wloclawek.rewitalizacja.net/pliki/Karta_oceny_projektu.doc

 

 

Notatka z wyboru najkorzystniejszej oferty:

http://wloclawek.rewitalizacja.net/pliki/Notatka_z_wyboru_najkorzystniejs.docx

 

Wzór porozumienia:

http://wloclawek.rewitalizacja.net/pliki/Wzór_porozumienia_o_wsparcie_pro.docx

 

Wzór sprawozdania:

http://wloclawek.rewitalizacja.net/pliki/Wzór_sprawozdanie_z_realizacji_p.doc

 

 

 

Informacji i wsparcia udzielają pracownicy w kawiarni obywatelskiej przy ulicy 3 Maja 9.

Informacje można uzyskać również pod numerami telefonu :54 414 4038 i 54 414 4039.