Wspólnie naprawmy Włocławek!

Projekt miasta Włocławek pn. „Śródmieście na drodze do zmian – opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka” uzyskał pierwsze miejsce w konkursie dotacji „Modelowa Rewitalizacja Miast” organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju. W ramach projektu otrzymamy 1,185 mln zł dotacji, kwota ta stanowi 90% całkowitych kosztów projektu, Włocławek dokłada tylko 10%. Celem konkursu jest wsparcie miast w procesie opracowania programów rewitalizacji i modelowych rozwiązań, z których będą mogły korzystać inne samorządy.

Projekt miasta Włocławek zakłada wypracowanie narzędzi służących wyprowadzeniu ze stanu kryzysowego obszaru Śródmieścia, który charakteryzuje się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk. W procesie rewitalizacji zakłada się szeroki udział społeczeństwa, ożywienie gospodarcze, zmiany w mieszkalnictwie, kształtowanie przestrzeni miejskiej, ochronę i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego.

CO NOWEGO?

Czym jest rewitalizacja?