NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

AKTUALNOŚCI

Dzień Ojca w kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe"

Administrator, 17 czerwca 2019

W sobotę, 22 czerwca kawiarnia obywatelska "Śródmieście Cafe" zaprasza na Dzień Ojca - przyjdź z tatą i zróbcie razem coś fajnego. Początek o 10:30.

Dzień Książki dla Dzieci w kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe"

Administrator, 17 czerwca 2019

W piatek, 21 czerwca kawiarnia obywatelska "Śródmieście Cafe" zaprasza na Dzień Książki dla Dzieci. Początek o godz. 12:00.

Dyżur pracownika OSPS "Wschód" w kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe"

Administrator, 17 czerwca 2019

W środę, 19 czerwca kawiarnia obywatelska "Śródmieście Cafe" zaprasza na dyżur pracownika Osiedlowej Sekcji Pomocy Społecznej "Wschód". Początek o godz. 14:00.

Dzień Popcornu w kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe"

Administrator, 17 czerwca 2019

We wtorek, 18 czerwca kawiarnia obywatelska "Śródmieście Cafe" zaprasza na Dzień Popcornu. Początek o godz. 10:30.

Dyżur pracownika PUP w kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe"

Administrator, 17 czerwca 2019

We wtorek, 18 czerwca kawiarnia obywatelska "Śródmieście Cafe" zaprasza na dyżur pracownika Powiatowego Urzędu Pracy. Początek o godz. 14:00.

Konsultacje ws. dotacji do remontów w kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe"

Administrator, 17 czerwca 2019

We wtorek, 18 czerwca kawiarnia obywatelska "Śródmieście Cafe" zaprasza na konsultacje w sprawie dotacji do remontów kamienic w Specjalnej Strefie Rewitalizacji. Początek o 16:00.

Koncert "Hufiec Pracy dla Śródmieścia" w kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe"

Administrator, 17 czerwca 2019

W poniedziałek, 17 czerwca kawiarnia obywatelska "Śródmieście Cafe" zaprasza na koncert "Hufiec Pracy dla Śródmieścia". Początek o godz.  16:30.

Na placu Wolności rozpoczęło się układanie dywanów kwiatowych

Administrator, 14 czerwca 2019
Na placu Wolności rozpoczęło się układanie dywanów kwiatowych

Już niebawem zieleń na głównym placu położonym w obszarze rewitalizacji zyska nowe oblicze.

Dywany kwiatowe od lat rozsławiają Włocławek w całej Polsce. W ramach tegorocznych prac na centralnym placu Włocławka zostanie zasadzonych blisko 16,5 tys. roślin z takich gatunków jak m.in. żeniszek meksykański, Irezyna Herbsta, starzec popielny, aksamitka rozpierzchła, Turzyca oszimska, smagliczka nadmorska fioletowa. Roślinną kompozycję uzupełniać będzie 7 wież kwiatowych.

Nasadzeń dokonują pracownicy Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg. Harmonogram przewiduje ukończenie prac do końca czerwca.

Ułożenie dywanów kwiatowych to nie koniec zmian na placu Wolności. W ostatnich dniach na centralnym placu Włocławka pojawiły się ławki pomalowane w kujawskie wzory.


czytaj więcej

Rusza projekt "Urzędnicy na ulicy"

Administrator, 12 czerwca 2019
Rusza projekt "Urzędnicy na ulicy"

W sobotę, 15 czerwca, w trakcie Dni Włocławka, zapraszamy do mobilnego Punktu Obsługi Klientów organizowanego przez Urząd Miasta Włocławek w ramach projektu wynikającego z Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028. 

W godz. 10:00-16:00 mieszkańcy będą mogli porozmawiać z przedstawicielami Wydziału Organizacyjno-Prawnego i Kadr, Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym i Biura Rewitalizacji. Punkt dostępny będzie na ul. 3 Maja 22 przy siedzibie Urzędu Miasta Włocławek.

W Mobilnym Punkcie Obsługi Klientów udzielane będą informacje dotyczące procedur załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej, przyjmowane będą wnioski i petycje, dostępne będą również druki i formularze.

Celem projektu „Urzędnicy na ulicy” jest ułatwienie dostępu do usług publicznych mieszkańcom obszaru rewitalizacji, a poprzez niwelowanie barier w relacjach z administracją, wspieranie potencjału uczestnictwa w życiu publicznym.

czytaj więcej

Pierwszy dyżur za nami!

Administrator, 12 czerwca 2019
Pierwszy dyżur za nami!

W kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9 odbył się dyżur w sprawie możliwości uzyskania dotacji do remontów, przebudowy oraz wykonania prac konserwatorskich i restauratorskich w Specjalnej Strefie Rewitalizacji. Kolejne zaplanowano na dzień 18 i 25 czerwca br. w godz. 16:00-17:00.

Na pierwszy dyżur przyszło kilka osób, zainteresowanych procedurą złożenia wniosku.

Urząd Miasta Włocławek reprezentowany był przez pracowników Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym i Biura Rewitalizacji.

Przypominamy, że o wsparcie finansowe ze strony samorządu Włocławka mogą ubiegać się właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości położonych w Specjalnej Strefie Rewitalizacji.

czytaj więcej

Jak rewitalizują w Polsce? Byliśmy na konferencji w Rybniku

Administrator, 10 czerwca 2019
Jak rewitalizują w Polsce? Byliśmy na konferencji w Rybniku

Pełnomocnik Prezydenta ds. Rewitalizacji Miasta Włocławek, dr Barbara Moraczewska i Dyrektor Biura Rewitalizacji, Aneta Chełminiak wzięły udział w konferencji podsumowującej projekt "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji", zorganizowanej w Rybniku.

Projekt "Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji", podobnie jak realizowany przez samorząd Włocławka projekt "Śródmieście na drodze do zmian - opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka", został wybrany do realizacji w konkursie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju "Modelowa Rewitalizacja Miast", którego celem jest wypracowanie modelowych rozwiązań prowadzenia rewitalizacji na obszarach miejskich oraz promocję dobrych praktyk wśród interesariuszy i innych miast.

Rybnicki projekt zakładał kompleksowe wsparcie procesów rewitalizacyjnych na wybranych obszarach zdegradowanych, położonych w pięciu dzielnicach miasta Rybnik. Wśród przeprowadzonych działań znalazły się m.in. dialog z mieszkańcami obszarów objętych projektem, aktywne włączenie lokalnej społeczności w kształtowanie przestrzeni tych terenów oraz zachęcenie młodych osób do poznawania obiektów dziedzictwa kulturowego Rybnika zlokalizowanych na obszarach rewitalizowanych.


czytaj więcej

Warsztaty dla uczniów w kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe"

Administrator, 10 czerwca 2019

W sobotę, 15 czerwca kawiarnia obywatelska "Śródmieście Cafe" zaprasza uczniów: przyjdź i zrób oryginalny prezent dla swojego nauczyciela z okazji zakończenia roku szkolnego. Ilość miejsc ograniczona. Początek o godz. 10:30.

Warsztaty pierwszej pomocy w kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe"

Administrator, 10 czerwca 2019

W piątek, 14 czerwca kawiarnia obywatelska "Śródmieście Cafe" zaprasza na warsztaty pierwszej pomocy, organizowane w związku z rozpoczynającymi się wakacjami. Początek o godz. 17:00.

Pokaz kosmetyków i chemii tlenowej w kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe"

Administrator, 10 czerwca 2019

W czwartek, 13 czerwca kawiarnia obywatelska "Śródmieście Cafe" zaprasza na pokaz kosmetyków i chemii tlenowej. Początek o godz. 16:00.

Dyżur pracownika Osiedlowej Sekcji Pomocy Społęcznej nr 2 "Zazamcze" w kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe"

Administrator, 10 czerwca 2019

W środę, 12 czerwca kawiarnia obywatelska "Śródmieście Cafe" zaprasza na dyżur pracownika Osiedlowej Sekcji Pomocy Społęcznej nr 2 "Zazamcze". Początek o godz. 14:00.

Losowanie grup i omówienie regulaminu turnieju połki nożnej pt. "Włocławek Oldboy Cup" w kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe"

Administrator, 10 czerwca 2019

We wtorek, 11 czerwca kawiarnia obywatelska "Śródmieście Cafe" zaprasza na losowanie grup i omówienie regulaminu turnieju piłki nożnej pt. "Włocławek Oldboy Cup". Początek o godz. 17:00.

Dyżur pracownika Powiatowego Urzędu Pracy w kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe"

Administrator, 10 czerwca 2019

We wtorek, 11 czerwca kawiarnia obywatelska "Śródmieście Cafe" zaprasza na dyżur pracownika Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku. Początek o godz. 14:00.

GPR. Są pieniądze dla aktywnych pozarządówek

Administrator, 10 czerwca 2019
GPR. Są pieniądze dla aktywnych pozarządówek

Rusza realizacja kolejnych projektów Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028. O wsparcie finansowe na organizację wydarzeń w obszarze rewitalizacji ubiegać się mogą organizacje pozarządowe.

Adresatami projektu "Imprezy integracyjne" (1.2.6.2.) są mieszkańcy obszaru rewitalizacji, a jego celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez włączenie mieszkańców Śródmieścia do uczestnictwa w kulturze, także przez zaangażowanie ich w realizację wydarzeń kulturalnych, integracja i zachęcenie pozostałych mieszkańców do przebywania w obszarze rewitalizacji. Plan zakłada organizację takich imprez, jak m.in. potańcówki, karaoke, pikniki, spektakle i koncerty.

Projekt "Zakamarki historii" (1.2.6.6.) polega na organizacji w przestrzeni obszaru rewitalizacji plenerowych wystaw opisujących ważne wydarzenia i ludzi związanych z Włocławkiem, w szczególności z obszarem rewitalizowanym. Działanie skierowane do mieszkańców miasta, ma również na celu promocję turystyczną obszaru rewitalizowanego, ożywienie gospodarcze poprzez pobudzenie ruchu turystycznego, budowanie poczucia wspólnoty i tożsamości z miejscem oraz podniesienie stopnia zainteresowania przebywaniem w obszarze rewitalizacji wśród mieszkańców Włocławka

O wsparcie finansowe na realizację powyższych zadań mogą ubiegać się organizacje pozarządowe. Wszystkie działania powinny zostać przeprowadzone w terminie od 10 lipca do 31 grudnia 2019 r.


czytaj więcej

"O Okrągłym Stole i jego znaczeniu dla obecnej Polski" w kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe"

Administrator, 07 czerwca 2019

10 czerwca w kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe" odbędzie się debata "O Okrągłym Stole i jego znaczeniu dla obecnej Polski". - Wspólnie bedziemy świętować dni wolności i solidarności dyskutując nt. wydarzeń roku 1989.

Debata, którą poprowadzi Domicela Kopaczewska, zastępca prezydenta Włocławka, odbędzie się 10 czerwca w "Śródmieście Cafe" przy ul. 3 Maja 9. Początek o godz. 16:00.

Weź udziału w szkoleniu

Administrator, 07 czerwca 2019
Weź udziału w szkoleniu

Trwa realizacja projektu "Identyfikacja lokalnych liderów i wsparcie ich przez tutoring" wpisanego do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek. Ostatnie z zaplanowanego cyklu szkoleń odbędzie się w poniedziałek, 10 czerwca.

Zajęcia, które skierowane są do przedstawicieli organizacji pozarządowych i koordynatorów wolontariatu, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i podnieść kompetencje w zakresie szeroko pojętego przywództwa organizacyjnego, zostały podzielone na trzy obszary dotyczące: wiedzy, umiejętności i postaw.

Projekt ma na celu wzmocnienie potencjału uczestnictwa w życiu publicznym i polega na przeprowadzeniu cyklu szkoleń dla osób chcących zostać liderami lokalnymi.


czytaj więcej

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!