NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

AKTUALNOŚCI

Urząd Miasta Włocławek ubiega się o dofinansowanie projektu„Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji”

Administrator, 26 października 2020
Urząd Miasta Włocławek ubiega się o dofinansowanie projektu„Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji”

Urząd Miasta Włocławek złożył do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie projektu „Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji”. To jedno z działań wspierających realizację Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

Zgodnie z założeniami projektu, latarnicy jako liderzy w obszarze rewitalizowanym, działać będą na rzecz społeczności lokalnej i rozwiązywać problemy, z którymi mieszkańcy Śródmieścia borykają się na co dzień.

- Już podczas przygotowywania gminnego programu rewitalizacji, uczestnicy konsultacji wskazywali różne osoby zamieszkałe w Śródmieściu, które pełnią rolę aktywizującą wśród swoich sąsiadów, działają na rzecz wspólnych przedsięwzięć, inicjują zagospodarowywanie podwórek, pomagają w kontaktach z właścicielem nieruchomości czy organizują spotkania sąsiedzkie. Obecność liderów społecznych, zdaniem uczestników konsultacji, jest bardzo pożądana. Osoby te mogłyby zaktywizować do działań mieszkańców, którzy obecnie nie podejmują żadnych inicjatyw - mówi dr Barbara Moraczewska, Zastępca Prezydenta Włocławka i Pełnomocnik Prezydenta ds. Rewitalizacji Miasta Włocławek.

Pilotażowy projekt opracowany przez Wydział Rewitalizacji zakłada przeszkolenie, poprzez staże i kursy zawodowe, poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, prawne i terapeutyczne, oraz zatrudnienie 6 latarników społecznych. Ich praca zostanie ukierunkowana na pomoc mieszkańcom obszaru rewitalizowanego.

Rolą latarników społecznych, którzy będą rekrutowani z grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, jest budowanie sieci wsparcia wokół osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru rewitalizacji. Sieć stanowią przedstawiciele instytucji i organizacji społecznych, które z racji swoich obowiązków i kompetencji potrafią odpowiadać na różne problemy. Latarnicy współpracować będą m.in. z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, policją, Powiatowym Urzędem pracy. Problemy będą diagnozowane poprzez pracę w terenie z mieszkańcami i rozmowy. Kolejnym etapem będzie wypracowanie najlepszych rozwiązań i ukierunkowanie pomocy.

 

czytaj więcej

"Esencja miasta" najlepszą pracę w konkursie na mural

Administrator, 23 października 2020
"Esencja miasta" najlepszą pracę w konkursie na mural

"Esencja miasta" (Dawid Celek - autor grafiki i Tomasz Smieszkoł - wykonawca) okazała się najlepszą pracą konkursu na projekt i wykonanie muralu związanego z historią Włocławka.

Malowidło powstanie na ścianie bocznej budynku przy ul. Wojska Polskiego 3 we Włocławku. Laureaci otrzymają nagrodę finansową w wysokości 10 000 zł brutto. Mural ma zostać wykonany w terminie do 30 listopada br. 

Konkurs na projekt i wykonanie muralu związanego z historią Włocławka realizowany jest przez Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej, w związku z projektem 1.3.8. "Sztuka w przestrzeni - program murale" wpisanym do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028. Łącznie, w okresie obowiązywania dokumentu, w obszarze Rewitalizacja Włocławek ma powstać 6 murali.

czytaj więcej

W ramach mikrograntu dzieci kolorowały ilustracje ze śródmiejskimi kamienicami

Administrator, 20 października 2020
W ramach mikrograntu dzieci kolorowały ilustracje ze śródmiejskimi kamienicami

"Plenerowe warsztaty twórcze: Kamienice Śródmieścia" to tytuł mikrograntu realizowanego przez Galerię Sztuki Współczesnej w Przedszkolu Publicznym nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi. Celem projektu finansowanego ze środków Gminy Miasta Włocławek w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 jest podkreślenie różnorodności i funkcjonalności kamienic oraz uświadomienie społeczności przedszkola, zarówno dzieciom, rodzicom i nauczycielom, potrzeby rewitalizacji i dbałości o dziedzictwo architektoniczne oraz przestrzeń publiczną w naszym mieście.

Dziś rano dzieci z grupy 6-latków przedszkola znajdującego się przy ul. Targowej 3 kolorowały duże formaty druków z ilustracją wybranych kamienic z obszaru rewitalizacji Włocławka.

Pokolorowane prace, wraz z aktualnymi fotografiami kamienic, zostaną zdokumentowane w postaci folderu. W ramach projektu do dzieci trafią również kolorowanki zeszytowe do pracy na zajęciach przedszkolnych przeprowadzanych w grupach przez nauczycieli. Celem tej formy prezentacji będzie sprowokowanie dzieci oraz nauczycieli i rodziców do rozmowy o włocławskich kamienicach.

Mikrogrant „Plenerowe warsztaty twórcze: Kamienice Śródmieścia” finansowany jest w ramach przedsięwzięcia 1.1.9 „Program wsparcia projektów lokalnych” z Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018 – 2028.

czytaj więcej

Dzięki wspólnemu działaniu remontujemy kamienice w Śródmieściu

Administrator, 19 października 2020
Dzięki wspólnemu działaniu remontujemy kamienice w Śródmieściu

5,6 mln wydatkowano do tej pory na remonty nieruchomości prywatnych zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji. Na kwotę tę składają się dotacje z budżetu Gminy Miasto Włocławek oraz środki prywatne właścicieli nieruchomości.

Poprawa stanu technicznego nieruchomości w części Śródmieścia objętego procesem rewitalizacji to jeden z priorytetów Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028. Oprócz zaplanowanych i już częściowo realizowanych remontów nieruchomości miejskich, od 2019 r. właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości prywatnych, mogą ubiegać się o dotacje z budżetu miasta. Dzieje się tak dzięki objęciu tej części miasta Specjalną Strefą Rewitalizacji.

- Dotacje do remontów to jedno z narzędzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji wynikające wprost z Ustawy o Rewitalizacji. Na wsparcie mogą liczyć właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji. Wysokość dotacji, w zależności od wnioskowanego zakresu, może wynieść od 30 do 50% nakładów koniecznych. Każdego roku zainteresowani mogą korzystać z jednego z czterech dostępnych programów - mówi dr Barbara Moraczewska, Zastępca Prezydenta Włocławka i Pełnomocnik Prezydenta ds. Rewitalizacji Miasta Włocławek.

W 2019 roku Gmina Miasto Włocławek udzieliła dotacje na kwotę blisko 840 tys. zł. Wkład własny właścicieli i użytkowników wieczystych był nieco wyższy i wyniósł ok. 980 tys. zł.

Kwota dotacji w 2020 to blisko 1,4 mln zł, a wkładu własnego właścicieli i użytkowników wieczystych wyniesie aż ok. 2,4 mln zł.

Oznacza to, że w ciągu 2 lat prywatni właściciele zainwestowali w nieruchomości w obszarze rewitalizacji ok. 3,4 mln zł przy kwocie miejskich dotacji 2,2 mln zł. Łącznie daje to około 5,6 mln zł zainwestowanych w 14 nieruchomości prywatnych zlokalizowanych w Śródmieściu.

- Mamy nadzieję, że ta tendencja się utrzyma i w ciągu najbliższych lat zostanie wyremontowanych co najmniej kilkadziesiąt kamienic spoza zasobu Gminy Miasto Włocławek - podkreśla Aneta Chełminiak, dyrektor Wydziału Rewitalizacji w Urzędzie Miasta Włocławek.


czytaj więcej

"Każda kamienica, to kawał historii" - zapraszamy do udziału

Administrator, 13 października 2020
"Każda kamienica, to kawał historii" - zapraszamy do udziału

Odsłona 10. cyklu „Każda kamienica, to kawał historii” – kamienica przy ul. 3 Maja 34

W latach czterdziestych XIX wieku, parcela na której stoi obecnie okazała kamienica, stanowiła podwórze należącego do domu narożnego (przy Piekarskiej i 3 Maja), który został wybudowany przez Prezydenta Włocławka Ignacego Maszewskiego. Od 1861 r. właścicielem gruntu był Józef Gąbiński, a później jego spadkobiercy.

W 1910 r. nieruchomość położona przy rogu Piekarskiej i 3 Maja, obejmująca dwie działki, została wystawiona na licytację i zakupiona przez Icka Mahonbauma. Nowy właściciel na pustym placu przy istniejącej już narożnej kamienicy, w 1912 r. wybudował pod nr 34, okazały trzypiętrowy dom, zwieńczony trójkątnym szczytem z dużym oknem zamkniętym półkoliście po środku. Projekt kamienicy wykonał Antoni Olszakowski. Podobno Mahonbaum nosił się z zamiarem podwyższenia do trzech pięter budynek narożny, jednak z niewiadomych przyczyn zamiar ten nie został zrealizowany. Po wojnie majątek przeszedł na jego spadkobierców.

czytaj więcej

Kto otrzyma tytuł "Markowego lokalu Śródmieścia 2020"? Oddaj głos!

Administrator, 13 października 2020
Kto otrzyma tytuł "Markowego lokalu Śródmieścia 2020"? Oddaj głos!


17 podmiotów gospodarczych funkcjonujących w obszarze rewitalizacji powalczy o tytuł "Markowego lokalu Śródmieścia". To już II edycja konkursu, organizowanego przez Urząd Miasta Włocławek w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 (GPR).

Przedsięwzięcie 2.1.5. "Markowy lokal Śródmieścia" skierowane jest do przedsiębiorców prowadzących działalność w obszarze rewitalizacji. Celem tego działania jest wsparcie przedsiębiorców prowadzących punkty usługowe i handlowe w tej części miasta, które charakteryzują się dużym potencjałem, szczególną ofertę usługową lub handlową, wysokiej klasy produktami czy wyróżniającym się poziomem obsługi klienta.

- To już druga edycja konkursu skierowanego do podmiotów gospodarczych w obszarze rewitalizacji. Realizując powyższe działanie chcemy wesprzeć podmioty gospodarcze funkcjonujące w tej części miasta. O tym, kto otrzyma tytuł "Markowego lokalu Środmieścia", zdecydują mieszkańcy w głosowaniu internetowym. Zachęcam do oddawania głosu i wsparcia swojego ulubionego sklepu czy punktu usługowego - mówi Barbara Moraczewska, Zastępca Prezydenta Włocławka i Pełnomocnik Prezydenta ds. Rewitalizacji Miasta Włocławek.

Głosy można oddawać w dniach 1-14 października na stronie internetowej www.wloclawek.pl. Z jednego numeru IP można oddać jeden głos.

Wyniki "Markowego Lokalu Śródmieścia" zostaną opublikowane nie później niż 15 listopada.

Wybrany w drodze głosowania mieszkańców przedsiębiorca otrzyma tytuł "Markowego lokalu Śródmieścia z oznaczeniem na witrynie oraz voucher na usługi promocyjne w lokalnych mediach. Wartość nagrody wynosi około 5 tys. zł.

czytaj więcej

Co znajdzie się na muralu przy Wojska Polskiego? Czekamy na zgłoszenia

Administrator, 13 października 2020
Co znajdzie się na muralu przy Wojska Polskiego? Czekamy na zgłoszenia

16 października br. upływa termin składania zgłoszeń w konkursie na projekt i wykonanie muralu związanego z historią Włocławka. Działanie realizowane jest w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018–2028.

Wielkoformatowe malowidło ścienne związane z historią Włocławka, graficznie nawiązujące do dawnych etykiet, reklam lub fotografii z XIX i XX wieku, kolorystycznie nawiązujące do zabudowy Dzielnicy Starego Miasta we Włocławku powstanie na ścianie bocznej budynku mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 3.

To już drugi mural, jaki powstanie w obszarze rewitalizacji. W 2019 roku w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028, wielkoformatowe malowidło ścienne pojawiło się na ścianie budynku mieszkalnego Żabia 14/16.

Termin nadsyłania zgłoszeń wraz z projektami upływa 16 października br. Wszystkie zgłoszone prace zostaną ocenione pod kątem walorów artystycznych i zgodności z tematyką konkursu przez Komisje Konkursową złożoną z pracowników Urzędu Miasta Włocławek, w tym m.in. Architekta Miejskiego, Plastyka Miejskiego, przedstawicieli Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej i Wydziału Rewitalizacji oraz przedstawicieli Galerii Sztuki Współczesnej i środowiska artystycznego.

Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do 23 października br. Na wykonanie muralu laureat będzie miał czas do 30 listopada br.

czytaj więcej

Zapomniani bohaterowie Włocławka w "Śródmieście Cafe"

Administrator, 12 października 2020

Kawiarnia Obywatelska „Śródmieście Cafe” w ramach cyklu "Mała wielka historia" zaprasza na spotkanie z Tomaszem Wąsikiem, kierownikiem Muzeum Historii Włocławka, poświęcone wydarzeniom z września 1939 r. w perspektywie regionu. Jak wyglądała wojna obronna na Kujawach i we Włocławku? – to pytanie, które doskonale wpisuje się w ideę cyklu poświęconego odkrywaniu lokalnych oddźwięków doniosłych wydarzeń historycznych znanych z podręczników. 

Spotkanie odbędzie się przy zachowaniu zaleceń reżimu sanitarnego, obowiązkowe są maseczki😷 i dezynfekcja rąk, ilość miejsc jest ograniczona. Zapraszamy do śledzenia transmisji na żywo na profilu facebookowym Kawiarni.

czytaj więcej

Zapomniani bohaterowie Włocławka w "Śródmieście Cafe"

Administrator, 12 października 2020

Kawiarnia Obywatelska „Śródmieście Cafe” w ramach cyklu "Zapomniani bohaterowie Włocławka" zaprasza na spotkanie z dr. Tomaszem Dzikim, historykiem, członkiem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, na temat istotnych dla historii Włocławka postaci z dziewiętnastowiecznej burżuazji przemysłowej. Prelekcja będzie okazją do podróży w przeszłość naszego miasta oraz bliższego poznania odpowiedzialnych za jego rozwój. 

Spotkanie odbędzie się przy zachowaniu zaleceń reżimu sanitarnego, obowiązkowe są maseczki😷 i dezynfekcja rąk, ilość miejsc jest ograniczona. Zapraszamy do śledzenia transmisji na żywo na profilu facebookowym Kawiarni.

czytaj więcej

KOLEJNA ODSŁONA AKCJI PN. „KAŻDA KAMIENICA, TO KAWAŁ HISTORII” - ZAPOZNAJ SIĘ I WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE

Administrator, 12 października 2020
KOLEJNA ODSŁONA AKCJI PN. „KAŻDA KAMIENICA, TO KAWAŁ HISTORII” - ZAPOZNAJ SIĘ I WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE

Tym razem prezentujemy nieruchomość Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 24.


Na początku XIX wieku na terenie obecnej nieruchomości, znajdowały się budynki drewniane. W 1849 roku właścicielem części placu był Fryderyk Rychter, który odziedziczył go po swoich rodzicach Danielu i Dorocie Rychterach. Rychterowie natomiast zakupili działkę od Wincentego i Anny Grządzielskich. Fryderyk Rychter posiadał wówczas następujące budynki: „Dom drewniany w pruski mur postawiony, pokryty dachówką z dwiema facjatkami oraz dwa spichrze, jeden drewniany, drugi murowany”. W związku z regulacją ulic miasta, część placu została sprzedana na rzecz Gminy miasta Włocławka. Fakt ten spowodował konieczność rozebrania domu drewnianego, części ogrodzenia drewnianego i stajenki. 

W 1857 roku, właścicielem kilku placów z zabudowaniami, położonych pomiędzy ulicami Matebudy a Wiślaną (Bulwary), był Hugo Haack. Wybudował on pod nr 63 piętrową oficynę murowaną. W 1900 roku nieruchomość była własnością Almy Werner. Dwa lata później wybudowano dom dwupiętrowy z taką samą oficyną oraz nadbudowano pierwsze i drugie piętro na istniejącej kamienicy parterowej. Budynek jest narożny, a więc dwufrontowy.   
              
Z jednej strony przylega do ulicy Bulwary, z drugiej do ulicy Matebudy. W 1957 r. kamienica przeszła na Skarb Państwa. Ciekawostką tej zabytkowej kamienicy jest dobrze zachowana polichromia, znajdująca się na sklepieniu klatki schodowej. Malowidło przedstawia motywy geometryczne i roślinne.

czytaj więcej

"Sala zebrań" w Klubie Stara Remiza zostanie wyremontowana

Administrator, 09 października 2020
"Sala zebrań" w Klubie Stara Remiza zostanie wyremontowana

W ramach prowadzonego procesu rewitalizacji Centrum Kultury Browar B. kontynuuje prace w dawnej remizie Straży Ogniowej przy ul. Żabiej. W tym roku wyremontowana zostanie Sala Zebrań, znajdująca się na I piętrze zabytkowego obiektu. Prace rozpoczną się w najbliższych dniach.

1.3.7. Remont pomieszczenia ("Sali Zebrań") oraz zabytkowego zegara w Klubie "Stara Remiza" to projekt wpisany do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028. W ubiegłym roku Centrum Kultury B., które w zabytkowym obiekcie prowadzi Klub "Stara Remiza", zrealizowało część tego zadania - wyremontowano mechanizm zabytkowego zegara oraz odrestaurowano malowidło ścienne "Wyjazd do pożaru” autorstwa Józefa Bergmana.

W najbliższych dniach rozpocznie się remont Sali Zebrań, obejmujący prace konserwatorskie i restauratorskie przy dekoracji malarskiej i sztukatorskiej ścian, faset oraz stropu i stolarki drzwiowej wraz z balkonem. W ramach zadania przeprowadzone również zostanie rozpoznanie stanu zachowania obiektu i wykonanie dokumentacji.

Remont ma zostać ukończony w grudniu br.

Zapomniani bohaterowie Włocławka w "Śródmieście Cafe"

Administrator, 08 października 2020

Kawiarnia Obywatelska „Śródmieście Cafe” w ramach cyklu "Zapomniani bohaterowie Włocławka" zaprasza na spotkanie z prof. Stanisławem Kunikowskim, członkiem założycielem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, wieloletnim rektorem Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, który przybliży sylwetkę Tadeusza Reichsteina, urodzonego we Włocławku biochemika, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny, którą to nagrodę przyznano 70 lat temu.

Spotkanie odbędzie się przy zachowaniu zaleceń reżimu sanitarnego, obowiązkowe są maseczki i dezynfekcja rąk, ilość miejsc jest ograniczona. Zapraszamy do śledzenia transmisji na żywo na profilu facebookowym Kawiarni.

"Każda kamienica, to kawał historii" - zapraszamy do udziału

Administrator, 06 października 2020
"Każda kamienica, to kawał historii" - zapraszamy do udziału

Przed nami ósma odsłona cyklu „Każda kamienica, to kawał historii”. Zachęcamy do zapoznania się z historią nieruchomości 3 Maja 6 i wzięcia udziału w konkursie fotograficznym.

Do 1859 roku, przy ulicy Nowej 26a, znajdował się pusty plac. Jego właściciele Juliusz Partowicz, Robert Ziegler i Józef Wolffin, sprzedali grunt małżonkom Adolfowi i Joannie Lamle. Murowany dom wraz z szachulcową oficyną stanął w 1861 roku, a całość nieruchomości wyceniono na 7245 rubli w srebrze. W 1862 roku, budowniczy powiatowy wydał zaświadczenie, że na placu znajdują się następujące budynki: „1. Kamienica frontowa massiw murowana, fundamenta z kamieni polnych, a mury nad ziemią z cegły palonej na wapno z pięcioma piwnicami sklepionemi. Zrąb o parterze 1-szym i 2-m piętrze. Dach pokryty tekturą smołowcową. 2. Officyna o parterze i piętrze z muru pruskiego, to jest z cegły palonej na wapno w słupy i ryglówkę drzewną. Dach jednospadkowy pokryty dachówką karpiówką”.

Jednocześnie w zaświadczeniu Magistratu m. Włocławka, wydanym także w 1861 roku, zapisano, że dom położony wprawdzie „… przy najpryncypialniejszej ulicy Nowej, jednak dochodu z powodu nieukończenia i niezamieszkania dotąd z tego domu obliczyć nie można…”

W 1909 roku na placu oprócz dwupiętrowej kamienicy i oficyny, znajdowały się drewniane przybudówki, piętrowa oficyna częściowo drewniana, częściowo murowana pokryta papą, ustępy i drewniana studnia.

czytaj więcej

Ukazało się nowe wydanie "Gazety Śródmiejskiej"

Administrator, 05 października 2020
Ukazało się nowe wydanie "Gazety Śródmiejskiej"

Zachęcamy do lektury osiemnastego wydania "Gazety Śródmiejskiej". Perdiodyk dostępny jest zarówno w wersji tradycyjnej, jak i elektronicznej.

Najnowszą "Gazetę Śródmiejską" otwieramy wywiadem z Damianem Olszewskim, wolontariuszem, koordynatorem grupy "ANANAS możesz liczyć", a także uczestnikiem projektu "Identyfikacja lokalnych liderów i wspieranie ich przez tutoring", realizowanym w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 (GPR). To wydanie to także informacje o przebiegu wybranych przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych oraz ciekawostka historyczna

"Gazeta Śródmiejska" jest jednym z projektów GPR. Za jego realizację odpowiedzialny jest Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Włocławek, wspierany przez Wydział Rewitalizacji.

W "Gazecie Śródmiejskiej" prezentujemy sylwetki osób działąjących na terenie Śródmieścia i organizacje pozarządowe, wydarzenia i ciekawe inicjatywy odbywające się w najstarszej części Włocławka oraz przebieg Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

czytaj więcej

Zapomniani bohaterowie Włocławka w "Śródmieście Cafe"

Administrator, 05 października 2020

Kawiarnia Obywatelska „Śródmieście Cafe” w ramach cyklu Zapomniani bohaterowie Włocławka zaprasza 5 października o godz.16.30 na spotkanie z Adamem Zaporą, historykiem sztuki, krytykiem, muzealnikiem, malarzem, rysownikiem, grafikiem i ikonopisem; autorem licznych wystaw muzealnych i publikacji;  kustoszem w Dziale Sztuki Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
W czasie spotkania zostanie przypomniana sylwetka i dorobek twórczy Wita Płażewskiego, urodzonego we Włocławku rzeźbiarza, ceramika i projektanta. Spotkanie odbędzie się przy zachowaniu zaleceń reżimu sanitarnego, obowiązkowe są maseczki i dezynfekcja rąk, ilość miejsc jest ograniczona. Zapraszamy do śledzenia transmisji na żywo na profilu facebookowym Kawiarni.
Zapraszamy!

 

Kolejna odsłona cyklu „Każda kamienica, to kawał historii”

Administrator, 02 października 2020
Kolejna odsłona cyklu „Każda kamienica, to kawał historii”

Poznaj historię kamienicy 3 Maja 11 i weź udział w konkursie fotograficznym.

Na planie Włocławka z 1819 roku, na dużym placu położonym narożnie przy ulicy Nowej (obecnie 3 Maja) i Cyganka, który został podzielony na mniejsze parcele, stał długi budynek szachulcowy. Cała nieruchomość należała do Postów, potem do Waśkiewicza a od 1866 roku do Hermana Lewińskiego. 

Ciąg dalszy dziejów kamienicy, ciekawie podaje księga hipoteczna nieruchomości  w charakterystycznym stylu dla epoki: „Następnie Herman Lewiński na części tego placu do ulicy Nowej i Cyganka, narożnie przytykającej, wystawiwszy kamienicę, resztę niezabudowaną tegoż placu, podzielił na dwie równe połowy, z których jedna połowa przedmiot poniższej sprzedaży stanowić mająca do pomienionej, nowo wystawionej kamienicy Lewińskiego przylega i poczynając od tejże kamienicy z frontu, to jest przy ulicy Nowej przy possessyi Kolbego, granicami zaś tej połowy są: od północy nowo wystawiona kamienica Hermana Lewińskiego, od wschodu possessya Kolbego, od południa ulica Nowa a od zachodu druga połowa z tegoż niezabudowanego placu Lewińskiego pozostała” (ks.hip.369). Część wspomnianego w księdze placu, Lewiński sprzedał Józefowi Marczewskiemu z zastrzeżeniem, że studnia przypadająca w równej części na obydwa place, przez 6 lat służyć będzie do wspólnego użytku. Lewiński wyraził ponadto zgodę aby ściany szczytowe kamienicy Marczewskiego, były wspólne z budynkami wzniesionymi przez niego.

W 1879 r. zostało Marczewskiemu wydane zaświadczenie, mówiące o tym, że posiada nieruchomość, na którą składa się: murowany dwupiętrowy dom pokryty blachą, murowana dwupiętrowa oficyna, murowany chlew, studnia oraz plac, na którym znajdują się zabudowania i podwórze o pow. 2009 łokci kwadratowych.

Kolejnymi właścicielami kamienicy przy ulicy 3 Maja 11, byli: 1879 – Wincenty Węgliński, 1893 – Stefan Golcz, 1895 – Elżbieta Białobłocka, 1905 – Dawid Wolman, 1917 – Jakub Wolman, 1963 – Franciszka Kwiek z d. Kotlarska.

czytaj więcej

"Świat w oku kamery" w Śródmieście Cafe

Administrator, 01 października 2020

Kawiarnia Obywatelska "Śródmieście Cafe" zaprasza na kolejną odsłonę spotkań z dobrym filmem w cyklu "Świat w oku kamery". W najbliższy piątek 2 października o godz. 17.00 zapraszamy na arcydzieło kina niemego - "Światła wielkiego miasta" w reżyserii Charliego Chaplina. Pomimo niemal 90 lat od premiery filmu będziemy mieli okazję przekonać się, że humor słynnego włóczęgi w meloniku (jednej z najbardziej ikonicznych postaci w historii X muzy) niesie wartości uniwersalne. Seans poprzedzi krótki wstęp dotyczący historii i antropologii kina. Podczas spotkania obowiązuje reżim sanitarny, obowiązkowe są maseczki i dezynfekcja rąk. Serdecznie zapraszamy!

 

Wykonawca dokumentacji dla Interaktywnego Centrum Fajansu wyłoniony

Administrator, 01 października 2020
Wykonawca dokumentacji dla Interaktywnego Centrum Fajansu wyłoniony

Urząd Miasta Włocławek wyłonił wykonawcę dokumentacji związanej z budową Interaktywnego Centrum Fajansu. Działanie realizowane jest w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 (GPR).

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej  dla kompleksowej przebudowy i remontu kompleksu budynków dawnego Banku Gdańskiego na potrzeby Interaktywnego Centrum Fajansu, nowoczesnej placówki, w której nacisk położony zostanie na promocję lokalnych tradycji, historii, sztuki.

Na realizację zamówienia, konsorcjum firm: Koza Nostra Studio sp. z o.o. z Krakowa i Wojciech Gawinowski Vostok Deisgn z Krakowa - będzie miało 50 dni od dnia zawarcia umowy.

Zgodnie z zapisami GPR, przedsięwzięcie 2.1.7. Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu realizowane jest w związku z  m.in. problemem niewystarczającej infrastruktury turystycznej w obszarze rewitalizacji. Celem projektu jest wykorzystanie potencjału włocławskiej tradycji wyrobów fajansowych dla podniesienia atrakcyjności turystycznej obszaru rewitalizacji.


czytaj więcej

Markowy lokal Śródmieścia 2020 - ruszyło głosowanie

Administrator, 01 października 2020
Markowy lokal Śródmieścia 2020 - ruszyło głosowanie


17 podmiotów gospodarczych funkcjonujących w obszarze rewitalizacji powalczy o tytuł "Markowego lokalu Śródmieścia". To już II edycja konkursu, organizowanego przez Urząd Miasta Włocławek w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 (GPR).

Przedsięwzięcie 2.1.5. "Markowy lokal Śródmieścia" skierowane jest do przedsiębiorców prowadzących działalność w obszarze rewitalizacji. Celem tego działania jest wsparcie przedsiębiorców prowadzących punkty usługowe i handlowe w tej części miasta, które charakteryzują się dużym potencjałem, szczególną ofertę usługową lub handlową, wysokiej klasy produktami czy wyróżniającym się poziomem obsługi klienta.

- To już druga edycja konkursu skierowanego do podmiotów gospodarczych w obszarze rewitalizacji. Realizując powyższe działanie chcemy wesprzeć podmioty gospodarcze funkcjonujące w tej części miasta. O tym, kto otrzyma tytuł "Markowego lokalu Środmieścia", zdecydują mieszkańcy w głosowaniu internetowym. Zachęcam do oddawania głosu i wsparcia swojego ulubionego sklepu czy punktu usługowego - mówi Barbara Moraczewska, Zastępca Prezydenta Włocławka i Pełnomocnik Prezydenta ds. Rewitalizacji Miasta Włocławek.

Głosy można oddawać w dniach 1-14 października na stronie internetowej www.wloclawek.pl. Z jednego numeru IP można oddać jeden głos.

Wyniki "Markowego Lokalu Śródmieścia" zostaną opublikowane nie później niż 15 listopada.

Wybrany w drodze głosowania mieszkańców przedsiębiorca otrzyma tytuł "Markowego lokalu Śródmieścia z oznaczeniem na witrynie oraz voucher na usługi promocyjne w lokalnych mediach. Wartość nagrody wynosi około 5 tys. zł.


czytaj więcej

"Poetyckie Cafe" i "Świat w oku kamery" w "Śródmieście Cafe"

Administrator, 25 września 2020

25 września o godz. 17.00 kawiarnia obywatelska „Śródmieście Cafe” w ramach cyklu Poetyckie Cafe  zaprasza na spotkanie z poezją angielskiego romantyka Johna Keatsa oraz w ramach cyklu Świat w oku kamery na głośny film w reżyserii Agnieszki Holland inspirowany życiem artysty. Seans odbędzie się w Kawiarni Obywatelskiej przy zachowaniu zaleceń reżimu sanitarnego, obowiązkowe są maseczki i dezynfekcja rąk, ilość miejsc jest ograniczona. Serdecznie zapraszamy!

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!