NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

AKTUALNOŚCI

Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży ze Śródmieścia

Administrator, 31 marca 2020
Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży ze Śródmieścia

Dzieci i młodzież z obszaru rewitalizacji uczestniczą w zajęciach finansowanych z projektu 1.2.5.3 "Sport", realizowanego w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

Harmonogram zakłada aktywizację sportową mieszkańców obszaru rewitalizacji (w szczególności dzieci i młodzieży) poprzez działalność klubów sportowych realizowaną za pomocą pokrycia kosztów uczestnictwa dzieci i młodzieży zamieszkałych w obszarze rewitalizacji w zajęciach sportowych. Projekt realizowany corocznie w okresie od 2018 r. do 2028 r. ma służyć przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i problemowi dziedziczenia biernej postawy wobec życia. Poprzez zmianę form spędzania wolnego czasu i promowanie pozytywnych wzorców ma wzrosnąć poczucie sprawczości uczestników oraz bezpieczeństwo w obszarze rewitalizacji.

W 2019 r. w procedurze dotacyjnej 6 klubów zgłosiło łącznie 49 dzieci i młodzieży z obszaru rewitalizacji. Od 2018 r. 8 klubów zgłosiło łącznie 88 dzieci i młodzieży z obszaru rewitalizacji. Na ten cel wydatkowano 30 000,00 zł, w tym w 2019 r. - 15 000,00 zł.

1,5 mln zł na dotacje do remontów w 2020 roku

Administrator, 30 marca 2020
1,5 mln zł na dotacje do remontów w 2020 roku

Właściciele lub użytkownicy wieczyści 15 nieruchomości prywatnych zlokalizowanych w obszarze objętym Specjalną Strefą Rewitalizacji ubiegają się do dotacje do remontów zaplanowanych do realizacji w 2020 roku. Do rozdysponowania w tym roku przeznaczyliśmy kwotę 1,5 mln zł.

Wsparcie udzielane będzie, w zależności od wskazanego przez wnioskodawcę zakresu, w wysokości od 30 do 50% nakładów koniecznych.

Przypomnijmy, że to już druga edycja programu dotacyjnego realizowanego w ramach projektu 4.1.4. Dotacje do remontów Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2018. W 2019 r. na wsparcie prac w 6 nieruchomościach przeznaczyliśmy blisko 836 tys. zł.

Ruszamy z budową Centrum Wsparcia Społecznego

Administrator, 23 marca 2020
Ruszamy z budową Centrum Wsparcia Społecznego

Przed nami kolejny ważny etap w procesie rewitalizacji Śródmieścia. Dziś (23.03) zostało udzielone zamówienie na przebudowę budynków u zbiegu ul. Piekarskiej i Brzeskiej na potrzeby Centrum Wsparcia Społecznego.

Koszt robót wyniesie 5 960 000,00 zł. Czas realizacji to 12 miesięcy. Zamówienie obejmuje rozbudowę, przebudowę, nadbudowę, zmianę sposobu użytkowania na funkcję Centrum Wsparcia Społecznego we Włocławku, budowę niezbędnej infrastruktury technicznej oraz wyposażenie obiektów.

Projekt 4.1.6. Centrum Wsparcia Społecznego (remont, adaptacja i wyposażenie) jest jednym z elementów Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

Zgodnie z zapisami tego dokumentu, na nieruchomościach Brzeska 27 i Piekarska 25 powstanie placówka wsparcia dziennego dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami wraz z mieszkaniami dla osób, które potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu.

Kawiarnia obywatelska nieczynna

Administrator, 16 marca 2020

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie mieszkańców naszego miasta, z dniem 13 marca zamknięto kawiarnię obywatelską "Śródmieście Cafe" przy ul. 3 Maja 9. O nowych decyzjach będziemy informowali w odrębnych komunikatach.

Urząd Miasta Włocławek nieczynny dla interesantów

Administrator, 16 marca 2020

W związku z sytuacją dotyczącą zagrożenia epidemiologicznego, Prezydent Miasta Włocławek wydał Zarządzenie w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa COVID 19 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej obowiązujących w budynkach Urzędu Miasta Włocławek.

Na mocy powyższej decyzji, UM Włocławek jest nieczynny dla interesantów. Sytuacja ta nie skutkuje jednak przerwą w pracy jednostki.

Zapewnia się i zaleca mieszkańcom Włocławka możliwość załatwienia spraw urzędowych w trybie komunikacji pocztowej, elektronicznej (e-mail, ePUAP) oraz telefonicznej poprzez wrzucenie pism i innych dokumentów do wystawionych urn w budynku Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13, w tym przypadku bez potwierdzenia wpływu do Urzędu, kontakt telefoniczny: 54 414-40-00, adres e-mail: poczta@um.wloclawek.pl.

Możliwość załatwiania spraw w budynku Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13 wyłącznie w sprawach: wydania/wymiany dowodu osobistego, rejestracji aktu zgonu, rejestracji aktu urodzenia, odbioru przesyłek awizowanych niedoręczonych pism urzędowych, wydania zaświadczenia o prawie do głosowania po wcześniejszym umówieniu daty i godziny przybycia.

We wszelkich sprawach dotyczących działalności Wydziału Rewitalizacji prosimy o kontakt pod nr tel. 54 414 40 51, 54 414 40 25, 54 414 44 60 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: rewitalizacja@um.wloclawek.pl.

O ewentualnych zmianach informować będziemy za pośrednictwem kanałów informacyjnych Urzędu Miasta Włocławek: witryn internetowych www.wloclawek.pl i rewitalizacja.wloclawek.eu oraz stron w mediach społecznościowych.

Prewencyjne zasady w Urzędzie Miasta Włocławek

Administrator, 16 marca 2020
Prewencyjne zasady w Urzędzie Miasta Włocławek

W związku z sytuacją dotyczącą zagrożenia epidemiologicznego, Prezydent Miasta Włocławek wydał Zarządzenie w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa COVID 19 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej obowiązujących w budynkach Urzędu Miasta Włocławek.

Na mocy powyższej decyzji, UM Włocławek jest nieczynny dla interesantów. Sytuacja ta nie skutkuje jednak przerwą w pracy jednostki.

Zapewnia się i zaleca mieszkańcom Włocławka możliwość załatwienia spraw urzędowych w trybie komunikacji pocztowej, elektronicznej (e-mail, ePUAP) oraz telefonicznej poprzez wrzucenie pism i innych dokumentów do wystawionych urn w budynku Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13, w tym przypadku bez potwierdzenia wpływu do Urzędu, kontakt telefoniczny: 54 414-40-00, adres e-mail: poczta@um.wloclawek.pl.

Możliwość załatwiania spraw w budynku Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13 wyłącznie w sprawach: wydania/wymiany dowodu osobistego, rejestracji aktu zgonu, rejestracji aktu urodzenia, odbioru przesyłek awizowanych niedoręczonych pism urzędowych, wydania zaświadczenia o prawie do głosowania po wcześniejszym umówieniu daty i godziny przybycia.

We wszelkich sprawach dotyczących działalności Wydziału Rewitalizacji prosimy o kontakt pod nr tel. 54 414 40 51, 54 414 40 25, 54 414 44 60 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: rewitalizacja@um.wloclawek.pl.

O ewentualnych zmianach informować będziemy za pośrednictwem kanałów informacyjnych Urzędu Miasta Włocławek: witryn internetowych www.wloclawek.pl i rewitalizacja.wloclawek.eu oraz stron w mediach społecznościowych.

czytaj więcej

"Śródmieście Cafe" będzie nieczynna

Administrator, 12 marca 2020
"Śródmieście Cafe" będzie nieczynna

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie mieszkańców naszego miasta, odwołano zaplanowane na 12 marca br. wydarzenie w kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe" przy ul. 3 Maja 9. Od 13 marca do odwołania kawiarnia będzie nieczynna.

W środę dyżur z dr Barbarą Moraczewską

Administrator, 10 marca 2020
W środę dyżur z dr Barbarą Moraczewską

Do kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe" wracają dyżury z przedstawicielami władz miasta. Pierwsze spotkanie odbędzie się 11 marca.

W najbliższą środę w kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe" przy ul. 3 Maja 9 dyżurować będzie dr Barbara Moraczewska, Zastępca Prezydenta Włocławka i Pełnomocnik Prezydenta ds. Rewitalizacji Miasta Włocławek.

Spotkanie będzie dobrą okazją, by porozmawiać nie tylko o przebiegu realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028, ale tez o innych aspektach funkcjonowania naszego miasta.

Na dyżur z dr Barbarą Moraczewską zapraszamy w godz. 14:00-15:00.

Przedsiębiorco, zgłoś się!

Administrator, 09 marca 2020
Przedsiębiorco, zgłoś się!

Przedsiębiorcy działający w/przy obszarze rewitalizacji, którzy planują wziąć udział we Włocławskim Jarmarku Wielkanocnym, mogą wnioskować o zastosowanie 50% ulgi w opłacie za wynajem stoiska wystawienniczego. Wnioski przyjmowane są w Wydziale Rewitalizacji Urzędu Miasta Włocławek.

W dniach 4-5 kwietnia br. Plac Wolności wypełni się wystawcami, przedsiębiorcami z Włocławka, okolic oraz różnych regionów Polski, którzy sprzedawać będą tradycyjne wyroby świąteczne, m.in.: wiklinowe koszyki, ręcznie robione ozdoby, palmy wielkanocne, pisanki, wypieki oraz inne produkty spożywcze.

Jarmarkowi towarzyszyć będą m.in. warsztaty „Palma i pisanka” oraz rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszą palmę wielkanocną.

Zapraszamy wystawców, rękodzielników i przedsiębiorców do zgłaszania swojego uczestnictwa w tegorocznym Jarmarku. Kartę zgłoszenia i inne dokumenty można pobrać ze strony: www.wloclawek.pl, gdzie można zapoznać się również z regulaminem. Dodatkowo, przedsiębiorcy działający w/przy obszarze rewitalizacji Włocławka, mogą wnioskować o zastosowanie 50 % ulgi w opłacie za wynajem stoiska wystawienniczego. Niezbędnym jest wypełnienie karty zgłoszenia na Włocławski Jarmark Wielkanocny oraz złożenie pisma do Wydziału Rewitalizacji w Urzędzie Miasta Włocławek z prośbą o zastosowanie bonifikaty.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 26 marca br.

ODWOŁANE - Warsztaty robienia zwierzaków z siana w "Śródmieście Cafe"

Administrator, 09 marca 2020

14 marca br. kawiarnia obywatelska "Śródmieście Cafe" przy ul. 3 Maja 9 zaprasza o godz. 11:00 na warsztaty robienia zwierzaków z siana.

ODWOŁANE - "Odkrywanie przez eksperymentowanie z wykorzystaniem metody IBSE" w "Śródmieście Cafe"

Administrator, 09 marca 2020

13 marca br. kawiarnia obywatelska "Śródmieście Cafe" przy ul. 3 Maja 9 organizuje o godz. 11:00 warsztaty dla uczniów szkoły podstawowej pt. "Odkrywanie przez eksperymentowanie z wykorzystaniem metody IBSE".

ODWOŁANE - Warsztaty zdobienia jajek w "Śródmieście Cafe"

Administrator, 09 marca 2020

12 marca br. kawiarnia obywatelska "Śródmieście Cafe" przy ul. 3 Maja 9 zaprasza o godz. 10:00 na warsztaty zdobienia jajek.

Seans filmu-niespodzianki w "Śródmieście Cafe"

Administrator, 09 marca 2020

11 marca o godz. 16.00 zapraszamy na spotkanie inaugurujące nowy cykl w kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” - „Świat w oku kamery”.
Zapraszamy na comiesięczny seans filmu-niespodzianki poprzedzony krótkim komentarzem wprowadzającym widzów do problemów obrazu w kontekście antropologii kultury, filozofii, historii światowej kinematografii.
Jako pierwszy zostanie wyświetlony obsypany nagrodami (m.in. 3 Oscary i 3 Złote Globy) film będący klasycznym przykładem kina drogi.

Zapraszamy na skrzącą się humorem, wzruszającą i bardzo mądrą historię dwóch zupełnie różnych mężczyzn, których połączy droga do wspólnego celu.

 

czytaj więcej

Dyżur pracownika Osiedlowej Sekcji Pomocy Społecznej nr 2 "Zazamcze" w "Śródmieście Cafe"

Administrator, 09 marca 2020

11 marca br. kawiarnia obywatelska "Śródmieście Cafe" przy ul. 3 Maja 9 zaprasza w godz. 14:00-15:00 na dyżur pracownika Osiedlowej Sekcji Pomocy Społecznej nr 2 "Zazamcze".

Dyżur dr Barbary Moraczewskiej

Administrator, 09 marca 2020

11 marca br. kawiarnia obywatelska "Śródmieście Cafe" przy ul. 3 Maja 9 zaprasza w godz. 14:00-15:00 na dyżur dr Barbary Moraczewskiej, Zastępcy Prezydenta Włocławka i Pełnomocnika Prezydenta ds. Rewitalizacji Miasta Włocławek.

Dyżur pracownika PUP w "Śródmieście Cafe"

Administrator, 09 marca 2020

10 marca br. kawiarnia obywatelska "Śródmieście Cafe" przy ul. 3 Maja 9 zaprasza w godz. 14:00-15:00 na dyżur pracownika Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku.

"Pierwsze kroki z florystyką" w "Śródmieście Cafe"

Administrator, 09 marca 2020

10 marca br. kawiarnia obywatelska "Śródmieście Cafe" przy ul. 3 Maja 9 zaprasza o godz. 11:00 na spotkanie pn. "Pierwsze kroki z florystyką".

Warsztaty pn. "Kalendarz miejski" w "Śródmieście Cafe"

Administrator, 09 marca 2020

9 marca o godz. 16.30 w kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” rozpoczyna się cykl pn. „Kalendarz miejski”.
Spotkania, których celem będzie przygotowanie kalendarza o najciekawszych miejscach naszego miasta na 2021 rok, będą miały charakter warsztatowy.
Uczestnicy będą przygotowywać i wybierać najciekawsze materiały zdjęciowe przedstawiające Włocławek; wykorzystane będą też zdjęcia z wydarzeń kawiarni obywatelskiej. Na każdym ze zdjęć umiejscowiony będzie kod QR, który po zeskanowaniu wskaże nam miejsce, w którym fotografia została wykonana.Obok fotografii znajdzie się miejsce na opis.
„Kalendarz miejski” to działanie wpisujące się w rewitalizację społeczną, integrację międzypokoleniową oraz wzmacnianie tożsamości lokalnej.
Wszystkie osoby zainteresowane tematem serdecznie zapraszamy!

 

czytaj więcej

Jest już nowa "Gazeta Śródmiejska"

Administrator, 06 marca 2020
Jest już nowa "Gazeta Śródmiejska"

Ukazało się dziesiąte wydanie "Gazety Śródmiejskiej", które otwieramy wywiadem z Moniką Jabłońską z fundacji Vladislawia - nowego operatora kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe". Z tego numeru włocławianie dowiedzą się również o Centrum Wsparcia Społecznego i szczegółach Programu Wsparcia Projektów Lokalnych. Polecamy też ciekawostkę na temat historii zniszczonej w 1939 roku synagogi przy ul. Żabiej.

"Gazeta Śródmiejska" jest jednym z projektów Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wocławek na lata 2018-2028 (GPR). Za jego realizację odpowiedzialny jest Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Włocławek, wspierany przez Wydział Rewitalizacji.

W "Gazecie Śródmiejskiej" prezentujemy sylwetki osób działąjących na terenie Śródmieścia i organizacje pozarządowe, wydarzenia i ciekawe inicjatywy odbywające się w najstarszej części Włocławka oraz przebieg Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.
czytaj więcej

Ponad milion złotych na remonty nieruchomości gminnych w 2020 roku

Administrator, 06 marca 2020
Ponad milion złotych na remonty nieruchomości gminnych w 2020 roku

Administracja Zasobów Komunalnych przystępuje do kolejnych remontów nieruchomości gminnych w obszarze rewitalizacji. Łącznie na ten cel w 2020 roku przeznaczymy ponad 1 mln złotych.

W Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 (GPR) przewidziano remont i modernizację 19 nieruchomości znajdujących się w zasobie Gminy Miasto Włocławek. Realizacja prac rozpisana jest na różne lata w okresie obowiązywania tego dokumentu, a przygotowania do przebiegu powyższych inwestycji prowadzone są od dłuższego czasu. W jednym przypadku - nieruchomości Wojska Polskiego 3 - część zaplanowanych robót została już przeprowadzona. Jak już informowaliśmy, w tym budynku wielorodzinnym został wykonany nowy dach, brama i wymieniono część okien.

czytaj więcej

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!