NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

Zostanie zlecona inwentaryzacja budynku po dawnym banku

Administrator, 24 stycznia 2020
Zostanie zlecona inwentaryzacja budynku po dawnym banku

J.M. Pracownia Projektowa zajmie się wykonaniem inwentaryzacji budowlanej i szczegółów architektonicznych oraz oceny stanu technicznego budynku po dawnym Banku Gdańskim. Gminny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 zakłada, iż w tym zabytkowym obiekcie powstanie Interaktywne Centrum Fajansu, czyli nowoczesna interaktywna placówka, w której nacisk położony będzie na promocję lokalnych tradycji, historii, sztuki.

Zgodnie z zapisami GPR, przedsięwzięcie 2.1.7. Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu realizowane jest w związku z  m.in. problemem niewystarczającej infrastruktury turystycznej w obszarze rewitalizacji. Celem projektu jest wykorzystanie potencjału włocławskiej tradycji wyrobów fajansowych dla podniesienia atrakcyjności turystycznej obszaru rewitalizacji.


W kompleksie budynków przy ul. Żabiej 2/Królewieckiej 10 funkcjonować ma „Interaktywne Centrum Fajansu” wraz z kawiarnią i sklepem z pamiątkami. W Centrum będą działać stałe sekcje plastyczne oraz warsztaty ceramiczne.
Placówka składać się będzie z czterech podstawowych stref: 1. Interaktywnej strefy historycznej, 2. Strefy edukacyjnej; 3. Strefy wystawowej/ekspozycyjnej; 4. Strefa komercyjnej- sprzedażowej.

Ponadto, w budynku tym mieścić się będzie Centrum Kultury i Aktywizacji 3 MAJ SIĘ (przedsięwzięcie 1.2.7.), którego głównym celem działalności będzie aktywizacja społeczna, rozwijanie kreatywności i zainteresowań artystycznych i budowanie lokalnej tożsamości mieszkańców Śródmieścia oraz założenie inkubatora lokalnej przedsiębiorczości i artystycznego inkubatora.

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!