NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

Zgłoś się do Komitetu Rewitalizacji!

Administrator, 16 czerwca 2020
Zgłoś się do Komitetu Rewitalizacji!

Prezydent Miasta Włocławek ogłasza otwarty nabór uzupełniający kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji. Zgłoszeń mogą dokonywać przedstawiciele podmiotów prowadzących na obszarze rewitalizacji działalność społeczną, w tym na rzecz osób niepełnosprawnych.

Nabór, który realizowany jest w związku z ustaniem członkostwa jednego z członków Komitetu, potrwa od 16 do 22 czerwca br.

Komplet dokumentów należy złożyć w wersji papierowej w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór członków do Komitetu Rewitalizacji”:

• osobiście, w lokalu kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9 we Włocławku, od poniedziałku do piątku od 12:00 do 17:00 lub
• pocztą, na adres: Wydział Rewitalizacji Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13, 87- 800 Włocławek.

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu między interesariuszami procesu rewitalizacji a organami Gminy Miasto Włocławek. Komitet pełni również funkcję opiniodawczo – doradczą Prezydenta Miasta Włocławek w związku z wdrażaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.


Więcej o funkcjonowaniu Komitetu Rewitalizacji można znaleźć tutaj.

Szczegóły naboru i dokumenty: Zarządzenie Nr 192/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 czerwca 2020 r.w sprawie ogłoszenia otwartego naboru uzupełniającego kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!