NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

Zapoznaj się z przewodnikiem po dotacjach w SSR

Administrator, 24 czerwca 2019
Zapoznaj się z przewodnikiem po dotacjach w SSR

Przewodnik po dotacjach do remontów w Specjalnej Strefie Rewitalizacji w wersji drukowanej jest już dostępny. Zachęcamy do lektury i skorzystania z dofinansowania udzielanego przez samorząd Włocławka.

Dotacjami może być objęty remont, przebudowa lub prace konserwatorskie i restauratorskie (w odniesieniu do obiektów niewpisanych do rejestru zabytków) w nieruchomościach usytuowanych na obszarze objętym Specjalną Strefą Rewitalizacji. Zadanie realizowane jest w związku z wdrażaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028. Więcej w zakładce Specjalna Strefa Rewitalizacji.

Przewodniki dostępne są w Biurze Rewitalizacji Urzędu Miasta Włocławek (Zielony Rynek 11/13), Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym Urzędu Miasta Włocławek (ul. 3 Maja 22), Lokalnym Zrzeszeniu Właścicieli Nieruchomości (ul. Zapiecek 12) i kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe" (ul. 3 Maja 9).


Z przewodnikiem można zapoznać się również w wersji elektronicznej. Plik dostępny jest tutaj.

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!