NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

Zajęcia sportowe w SP3 dzięki wsparciu Urzędu Miasta Włocławek

Administrator, 06 września 2021
Zajęcia sportowe w SP3 dzięki wsparciu Urzędu Miasta Włocławek

W Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Cyganka odbędzie się cykl zajęć sportowych organizowanych przez Uczniowski Klub Sportowy "Meta". Przedsięwzięcie realizowane będzie dzięki dotacji z Urzędu Miasta Włocławek.

Wsparcie zostało udzielone w otwartym konkursie ofert nr 2 na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej w ramach Zadania nr 1.: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zajęć sportowych dla mieszkańców z obszaru objętego rewitalizacją „Śródmieścia”, w szczególności dzieci i młodzieży.

UKS Meta realizację swojego projektu rozpocznie 11 września 2021 roku  o godz. 10.00 na boisku szkoły, gdzie odbędzie się Piknik Integracyjno-Sportowy. W programie imprezy między innymi: turniej piłkarski, gry i zabawy ruchowe dla najmłodszych dzieci, spotkanie z przedstawicielami Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, pokazy udzielania pierwszej pomocy. Na pikniku pojawią się animatorzy, będą pokazy tańca, muzyka i poczęstunek. Tym samym impreza stanie się największym wydarzeniem organizowanym we Włocławku w ramach ogólnopolskiej akcji Narodowy Dzień Sportu.


W kolejnych tygodniach na obiektach sportowych Szkoły Podstawowej nr 3 będą się odbywały zorganizowane zajęcia sportowe z różnych dyscyplin, dzięki którym dzieciom i młodzieży zapewniona zostanie możliwość spędzania wolnego czasu w sposób zorganizowany i bezpieczny. Kształtowane będą właściwe postawy społeczne oraz nawyki prozdrowotne. Działania te poprawią i rozwiną kondycję oraz sprawność wśród najmłodszych. Dzieci biorące udział w zajęciach zostaną podzielone na cztery grupy. Każda grupa będzie miała zajęcia dwa razy w tygodniu po dwie godziny. Zadanie zakończy się w listopadzie br.

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!