NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

Za nami XII posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

Administrator, 24 marca 2021
Za nami XII posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

Komitet Rewitalizacji pozytywnie zaopiniował "Sprawozdanie z realizacji w 2020 r. Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028".

Sprawozdanie, które zostało opracowane w Wydziale Rewitalizacji UM Włocławek na podstawie informacji uzyskanych od podmiotów realizujących przedsięwzięcia i projekty wpisane do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028, jest elementem monitoringu prawidłowego przebiegu procesu rewitalizacji. Służy jego stałej obserwacji, kontroli oraz wskazaniu, czy w obszarze rewitalizacji następuje rozwiązanie lub zmniejszenie problemów wskazanych w diagnozie obszaru zdegradowanego. Dokument zostanie upubliczniony po podpisaniu przez Prezydenta Miasta Włocławek.

Podczas posiedzenia, które odbyło się we wtorek, 23 marca br. w Urzędzie Miasta Włocławek, członkowie Komitetu Rewitalizacji uzyskali również informację na temat najbliższych planowanych działań o charakterze technicznym i społecznym, w tym m.in. projektu "Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji", przebudowy nieruchomości 3 Maja 18 na potrzeby centrum aktywizacji i przedsiębiorczości, budowy Centrum Wsparcia Społecznego, a także planów wobec Placu Wolności, ul. 3 Maja i Starego Rynku. Przedstawiciel Fundacji Ładowarka, operatora kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe" zaprezentował również harmonogram działań na najbliższy okres.

Ponadto, na wtorkowym posiedzeniu nominację na członka KR odebrała Pani Małgorzata Kamińska-Tomaszkiewicz, przedstawicielka podmiotu prowadzącego na obszarze Gminy Miasto Włocławek działalność społeczną, w tym na rzecz osób niepełnosprawnych.


Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji.

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!