NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

Wybór operatora "Śródmieście Cafe" - termin składania ofert

Administrator, 05 stycznia 2021

4 lutego 2021 r. upływa termin składania ofert w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rewitalizacji przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego – „Prowadzenie kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9 we Włocławku”.

Zadanie, prowadzone w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata  2018 – 2028, realizowane będzie w terminie nie wcześniej niż od 01 marca do 31 grudnia 2021 roku.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych zgodnie z art. 3 ust 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r., poz.688), które prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem, których siedziba mieści się na terenie Gminy Miasto Włocławek oraz działających minimum rok.


Szczegóły można znaleźć poniżej:

Zarządzenie nr 2/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 stycznia 2020 r. [PDF]
Zarządzenie nr 2/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 stycznia 2020 r. wersja dostosowana dla osób niepełnosprawnych [DOC]

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 05 stycznia 2021 r. wersja dostosowana dla osób niepełnosprawnych [DOC]
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 2/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 05 stycznia 2021 r. wersja dostosowana dla osób niepełnosprawnych [DOC]
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 2/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 05 stycznia 2021 r. wersja dostosowana dla osób niepełnosprawnych [DOC]
Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 2/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 05 stycznia 2021 r. wersja dostosowana dla osób niepełnosprawnych [DOC]
Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 2/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 05 stycznia 2021 r. wersja dostosowana dla osób niepełnosprawnych [DOC]

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!