NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

Uchwała w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji przyjęta!

admin, 17 lipca 2018
Uchwała w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji przyjęta!

Włocławscy radni przyjęli dziś projekt Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR) Miasta Włocławek na lata 2018-2028.


Za przyjęciem GPR głosowali wszyscy z obecnych radnych. W dobrych słowach o dokumencie wypowiadali się obecni na sesji m.in. przedstawiciele Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa oraz Urzędu Marszałkowskiego. 

- Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania GPR w tym kształcie i radnym, którzy dziś jednogłośnie przyjęli tę bardzo ważną dla Włocławka uchwałę - podsumował Marek Wojtkowski, prezydent Włocławka.

- Liczę, że przyjęcie Gminnego Programu Rewitalizacji to impuls do trwałych zmian w centrum Włocławka. Przed wami czas przeobrażania Śródmieścia na lepsze - powiedziała Edyta Masierek z Instytutu Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej. 

W oparciu o Gminny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 gmina prowadzić będzie proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszaru rewitalizacji. Wskazane w tym  dokumencie przedsięwzięcia rewitalizacyjne, służące realizacji zadań własnych gminy, wprowadzone zostaną do Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Warto przypomnieć, że Włocławek z projektem „Śródmieście na drodze do zmian – opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka” zajął 1 miejsce w ministerialnym konkursie "Modelowa Rewitalizacja Miast". Projekt zakładał m.in. partycypacyjne wypracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji.

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!