NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

Trwa rekrutacja do projektu „Harcownie – metodyka harcerska wsparciem dla rodziny”

Administrator, 11 marca 2019
Trwa rekrutacja do projektu „Harcownie – metodyka harcerska wsparciem dla rodziny”

Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego zaprasza do udziału w II edycji projektu „Harcownie – metodyka harcerska wsparciem dla rodziny”.

Przedsięwzięcie skierowane jest do dzieci i młodzieży, ich otoczenia, a także rodziców, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, którzy zamieszkują na terenie objętym procesem rewitalizacji.

W programie przewidziano m.in. zajęcia animacyjne i socjoterapeutyczne z elementami edukacji, darmowe kolonie, 2 biwaki i 2 jednodniowe eventy.

Rekrutacja uczestników prowadzona jest w okresie 04 marca 2019 r. – 24 marca 2019 r. Chętni mogą zgłaszać się do siedziby Hufca ZHP Włocławek przy ul. Szpitalnej 33 w każdy wtorek (w godz. 17:30-19:00) oraz środę, czwartek i piątek (w godz. 9:30-12:30). Informacji udziela Kierownik Placówki, phm. Krzysztof Gapski (tel. 600-315-823).


 

Pliki do pobrania:
Harcownie - regulamin
Harcownie - umowa
Harcownie - załącznik nr 1 - formularz zgłoszeniowy
Harcownie - Załącznik nr 2 - Deklaracja uczestnictwa ZHP
Harcownie - Załącznik nr 3 - oświadczenie dane osobowe
Harcownie - Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o wielokrotnym wykluczeniu
Harcownie - Załącznik nr 5- Oświadczenie o obszarze zdegradowanym zgodnie z rewitalizacją

 

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!