NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

Trwa konkurs na opracowanie koncepcji przebudowy ul. 3 Maja. Zwycięskie prace poznamy 21 czerwca

Administrator, 22 maja 2019
Trwa konkurs na opracowanie koncepcji przebudowy ul. 3 Maja. Zwycięskie prace poznamy 21 czerwca

W konkursie organizowanym na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej bierze udział ponad 80 studentów z II stopnia studiów magisterskich, którzy opracowują koncepcje w ramach przedmiotu "Zarządzanie rozwojem zrównoważonym miast". Młodzi architekci pracują w grupach 2 lub 3 osobowych. Wiadomo już, że do konkursu wpłynie około 25 - 35 projektów.

W środę, 16 maja przedstawiciele włocławskiego ratusza z międzywydziałowego zespołu pracującego nad przebudową ulicy 3 Maja pod przewodnictwem zastępcy prezydenta Włocławka, Krzysztofa Kukuckiego, gościli z wizytą w Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej, gdzie spotkali się z uczestnikami konkursu.

W spotkaniu, któremu przewodniczył prof. nadzw. dr inż. arch. Krzysztof Borowski z  Zakładu Urbanistyki, wzięło udział kilkudziesięciu studentów. Dyskusję zdominowały pytania o preferencje mieszkańców co do projektowanej przestrzeni, głównie w odniesieniu do przeprowadzonej na przełomie marca i kwietnia ankiety oraz marcowego spotkania konsultacyjnego w Kawiarni Obywatelskiej.


Pierwszy włocławski woonerf, bo tym właśnie stanie się ulica 3 maja, będzie przestrzenią łączącą w sobie cechy ulicy, chodnika oraz miejsca rekreacji i wypoczynku, ze szczególnym naciskiem na wysoki poziom bezpieczeństwa.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 21 czerwca 2019 r. Zwycięskie prace zostaną zaprezentowane mieszkańcom na wystawie, która zostanie otwarta 26 czerwca.

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!