NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

Termin składania wniosków na operatora kawiarni obywatelskiej

Administrator, 02 stycznia 2020

15 stycznia 2020 r. upływa termin składania wniosków od podmiotów zainteresowanych poprowadzeniem kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe" przy ul. 3 Maja 9.

"Środmieście Cafe" to funkcjonująca od grudnia 2016 roku przestrzeń służąca badaniu potrzeb i oczekiwań mieszkańców Włocławka, otwarta na inicjatywy społeczne oraz stanowiąca centrum animacyjne obszaru rewitalizowanego. Celem projektu realizowanego w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek w latach 2018-2028 jest również stworzenie platformy do międzysąsiedzkiej komunikacji, a także dialogu z podmiotami realizującymi proces rewitalizacji włocławskiego Śródmieścia.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rewitalizacji przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego – "Prowadzenie kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe" przy ul. 3 Maja 9 we Włocławku" dotyczy prowadzenia placówki nie wcześniej niż od 1 lutego do 31 grudnia 2020 r.

Więcej szczegółów można znaleźć tutaj.

Przypomnijmy, iż powyższe działanie prowadzone jest w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata  2018 – 2028 (projekt 1.1.10. Kawiarnia obywatelska).


NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!