NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

Sprawozdanie z realizacji GPR w 2020 roku jest już dostępne

Administrator, 06 kwietnia 2021
Sprawozdanie z realizacji GPR w 2020 roku jest już dostępne

Działania na rzecz lokalnej społeczności, remonty w nieruchomościach - zarówno miejskich, jak i prywatnych, zmiany w przestrzeni, i nie tylko - tak w skrócie przedstawia się realizacja w 2020 roku Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028. Zachęcamy do zapoznania się z opublikowanym właśnie sprawozdaniem rocznym.

Mimo ograniczeń wynikających z sytuacji epidemicznej, w tym finansowych, w 2020 roku część przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych była realizowana zgodnie z harmonogramem. Wśród nich znalazły się działania o charakterze społecznym, gospodarczym, technicznym, środowiskowym przestrzennym.

Na realizację w 2020 roku przedsięwzięć i projektów ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 z budżetu miasta zostało wydatkowane 3 819 798,35 zł. Ponadto, uwzględniając wkład środków prywatnych w ramach dotacji do remontów w kwocie 2 423 860,05 zł, należy wskazać, iż w 2020 roku realizacja procesu rewitalizacji zaangażowała 6 243 658,40 zł.

W 2020 po raz kolejny postawiliśmy na aktywizację społeczną i zawodową. Działania te realizowane były przez Urząd Miasta Włocławek, miejskie instytucje oraz organizacje pozarządowe. Miniony rok to także, choć w dość ograniczonym zakresie, działania integracyjne i kulturalne skierowane do mieszkańców.

Mimo obostrzeń wynikających z sytuacji epidemicznej, aktywnie działała kawiarnia obywatelska "Śródmieście Cafe", stanowiąca centrum animacyjne obszaru rewitalizowanego. Miejsce to jest jednym z fundamentów zmian w tej części miasta. Rok 2020, mimo sytuacji epidemicznej, a co za tym idzie czasowego zamknięcia „Śródmieście Cafe”, a później ograniczenia liczby uczestników organizowanych tam wydarzeń, upłynął pod znakiem przedsięwzięć skierowanych do dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Były to m.in. imprezy kulturalne, spotkania, wykłady i konsultacje, organizowane zarówno wewnątrz lokalu, jak i w plenerze oraz wirtualnej sieci. W kawiarni prowadzone były również dyżury przedstawicieli władz miasta oraz różnych instytucji.

W 2020 r. kontynuowany był proces zmian w przestrzeni Śródmieścia. Samorząd Włocławka wsparł prace lub roboty budowlane w 10 nieruchomościach prywatnych zlokalizowanych na obszarze objętym Specjalną Strefą Rewitalizacji. Ponadto, rozpoczęto (lub już ukończono) odnawianie nieruchomości miejskich przy Starym Rynku 5, Wyszyńskiego 4, Piekarskiej 6, Wojska Polskiego 3 i Zapiecku 3/5. Nie możemy nie wspomnieć również o Starej Remizie, w której remont objął Salę Zebrań.

Na ul. Zduńskiej i Placu Wolności pojawiły się 2 parklety, a na ścianie nieruchomości Wojska Polskiego 3 oko mieszkańców i turystów cieszy nowy mural nawiązujący do tradycji wlocławskiego fajansu. To już drugie wielkoformatowe malowidło w najstarszej części Włocławka. Ponadto, w śródmiejskiej przestrzeni pojawiły się nowe drzewka, ławki i kosze, jest też miasteczko rowerowe uruchomione przy Szkole Podstawowej nr 3.

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 to także działania na rzecz przedsiębiorców. Po raz drugi mieszkańcy wybrali Markowy lokal Śródmieścia. Z największym uznaniem tym razem spotkała się restauracja Placek Wolności funkcjonująca przy ul. Przechodniej 2/5. W 2020 roku wsparciem szkoleniowym zostały również objęte planujące uruchomić lub już prowadzące działalność gospodarczą w obszarze rewitalizacji. Ponadto, opracowano i wdrożono  mechanizmy umożliwiające wynajem lokali użytkowych znajdujących się w zasobie miasta z bonifikatą.

Ze szczegółami realizowanych w 2020 roku przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych można zapoznać się w Sprawozdaniu z realizacji w 2020 roku Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

Wszystkim uczestnikom procesu rewitalizacji – mieszkańcom, przedsiębiorcom, przedstawicielom organizacji pozarządowych, pracownikom instytucji i różnych organizacji oraz samorządowcom, dziękujemy za dotychczasowe działania i liczymy na dalszą współpracę w kolejnych latach realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!