NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

Spotkanie otwarte i kolejne posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

Administrator, 04 marca 2019
Spotkanie otwarte i kolejne posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

Od 26 lutego do 21 marca 2019 r. trwają konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji (SSR) na obszarze rewitalizacji Miasta Włocławek. Jutro (5 marca) o godz. 17.00 w Starej Remizie przy ul. Żabiej 8 odbędzie się otwarte spotkanie, które posłuży do prezentacji przez przedstawiciela Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa narzędzi prawnych dedykowanych Specjalnej Strefie Rewitalizacji wskazanych w Ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, ułatwiających gminie wdrażanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Jednym z narzędzi przewidzianych dla Specjalnej Strefy Rewitalizacji, które Gmina Miasto Włocławek planuje wprowadzić na obszarze rewitalizacji są dotacje do remontów dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości. Zasady udzielania dotacji na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie lub restauratorskie dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, zostały określone w projekcie konsultowanej uchwały. Dotacje do remontów podczas spotkania przedstawi mieszkańcom przedstawiciel Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Urzędu Miasta Włocławek.

Podczas spotkania mieszkańcy będą mieli możliwość wyrażenia uwag, opinii i propozycji oraz składanie ich do protokołu.

Po spotkaniu, o godz. 19.00 w Starej Remizie, odbędzie się III posiedzenie Komitetu Rewitalizacji, którego tematem będzie Specjalna Strefa Rewitalizacji.


Ponadto zapraszamy mieszkańców na spotkania konsultacyjne projektu Uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji Miasta Włocławek w kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe" przy ul. 3 Maja 9 od godz. 16.00 w dniach 12 i 19 marca 2019 r., podczas których do dyspozycji mieszkańców będą pracownicy Biura Rewitalizacji oraz Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym.

Uwagi do konsultowanego projektu Uchwały można zgłaszać ustnie i na formularzu konsultacyjnym w:

- Biurze Rewitalizacji Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13, pokój 206, II piętro (budynek z windą i przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych) w poniedziałek, środę i czwartek w godz. 7.30 - 15.30, wtorek 7.30-17.00, piątek 7.30-14.00;

- kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe", ul. 3 Maja 9, od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 - 18.00, soboty w godz. 12.00 - 16.00;

- dostarczyć droga elektroniczną na adres rewitalizacja@um.wloclawek.pl, złożyć osobiście lub przekazać drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Włocławek, Biuro Rewitalizacji, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek.

Formularz konsultacyjny oraz projekt uchwały wraz z załącznikami są dostępne od 26 lutego 2019 r. na stronie podmiotowej miasta w Biuletynie Informacji Publicznej, na oficjalnej stronie Gminy Miasta Włocławek na www.wloclawek.pl, a także w kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe" i w Biurze Rewitalizacji Urzędu MIasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13, pokój 206.

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!