NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

Specjalna Strefa Rewitalizacji ustanowiona!

Administrator, 15 kwietnia 2019
Specjalna Strefa Rewitalizacji ustanowiona!

Rada Miasta Włocławek przyjęła Uchwałę o ustanowieniu Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji Miasta Włocławek. Pozwoli to na uruchomienie narzędzi wspierających proces zmian w najstarszej części Włocławka.

Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Miasta Włocławek została przyjęta na posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 2019 roku. Dokument zawiera, zgodnie z ustawą o rewitalizacji, pakiet narzędzi zapewniających sprawną realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

SSR swoim zasięgiem objęła cały obszar rewitalizacji Włocławka, czyli teren zawarty pomiędzy ulicami: Towarowa, Targowa wzdłuż Zielonego Rynku (do południowej granicy działki nr ew. 81 KM 50), Królewiecką (od południowej granicy działki nr ew. 78 wzdłuż ulicy Królewieckiej do południowej granicy działki nr ew. 16, wzdłuż zachodniej granicy działek nr ew. 16, 17, 18 KM 50), Zduńską (od zachodniej granicy działki nr ew. 20 wzdłuż południowej granicy działek nr ew. 21 i 161 KM 50), Placem Wolności, wzdłuż Brzeskiej (do południowej granicy działki nr ew. 56/2 KM 45), Wojska Polskiego (od zachodniej granicy działki nr ew. 55/5 KM 45), Placem Kopernika, Wyszyńskiego, Gdańską oraz brzegiem rzeki Wisły na odcinku od ulicy Gdańskiej do ulicy Towarowej.

 


 

Ustanowienie Specjalnej Strefy Rewitalizacji umożliwia m.in. udzielanie dotacji na prace budowlane, usprawnia prowadzenie polityki remontowej w odniesieniu do wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy, ustalenia zasad przeprowadzek i eksmisji na czas wykonywania robót budowlanych najemców lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy na obszarze Strefy, pomaga w ustalaniu stron na podstawie danych zawartych w księgach wieczystych lub katastrze nieruchomości, wspiera realizację nowego celu publicznego związanego ze społecznym budownictwem czynszowym, wprowadza też bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości położonych na terenie Strefy, w przypadku przeznaczenia ich na cele zgodne z Gminnym Programem Rewitalizacji.

Projekt dokumentu był konsultowany z mieszkańcami Włocławka, przedsiębiorcami, przedstawicielami jednostek samorządowych i innych podmiotów zainteresowanych procesem rewitalizacji Śródmieścia. Łącznie od 26 lutego do 21 marca 2019 roku do Biura Rewitalizacji UM Włocławek wpłynęło 25 uwag, spośród których 13 zostało uwzględnionych w końcowym kształcie Uchwały.

Największym zainteresowaniem podczas zorganizowanych spotkań konsultacyjnych cieszyła się kwestia dotacji na realizację robót budowlanych w nieruchomościach położonych na terenie strefy.

Zgodnie z przyjętą Uchwałą, wsparcie finansowe udzielane będzie w czterech zakresach: "Inwestycja z klasą” (do 50 %) - na kompleksową przebudowę lub remont generalny; „Remont krok po kroku” (do 30%) - na poszczególne elementy konstrukcyjne lub instalacje wewnętrzne; „Witryna+” (do 30 %) - na projekt oraz wykonanie witryny i reklamy sklepu; „Historia się opłaca” (do 50 %) - na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków. W 2019 roku na ten cel zapisano w budżecie miasta kwotę 1 mln zł.

 

Treść Uchwały dostępna jest w zakładce Specjalna Strefa Rewitalizacji.

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!