NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

Ruszyła kolejna edycja konkursu „Zabytek Zadbany”

Administrator, 25 stycznia 2021
Ruszyła kolejna edycja konkursu „Zabytek Zadbany”

Ruszyła kolejna edycja konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zabytek Zadbany”. Ma on na celu promocję właściwej opieki nad zabytkami – prowadzonych wzorowo prac badawczych, konserwatorskich, rewaloryzacyjnych i adaptacyjnych, a także systematycznych działań na rzecz właściwego utrzymania zabytków. Nadzór nad Konkursem w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawuje Generalny Konserwator Zabytków.

Konkurs ma charakter otwarty i nieodpłatny, adresowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych. Zgłoszeń obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych mogą dokonywać ich właściciele, posiadacze i zarządcy, a także Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków lub konserwatorzy samorządowi oraz kierownicy delegatur Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków.

Zgłoszenia do konkursu „Zabytek Zadbany” można składać w następujących kategoriach: 
-utrwalenie wartości zabytkowej obiektu; -rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe); -adaptacja obiektów zabytkowych;- architektura i budownictwo drewniane; zabytki techniki (w tym budownictwo przemysłowe i inżynieryjne). Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.

Nagrodzeni i wyróżnieni otrzymują tablice „Zabytku Zadbanego” do oznakowania obiektów; same zaś zabytki są prezentowane w dedykowanych wynikom konkursu wydawnictwach Narodowego Instytutu Dziedzictwa przekazywanych właścicielom zabytków i przedstawicielom ogólnopolskiego środowiska konserwatorskiego. 

Termin nadsyłania zgłoszeń to 31 stycznia 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego). Zgłoszenia należy nadsyłać na adres sekretariatu konkursu: Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział Terenowy Olsztyn, ul. 11 Listopada 4, 10-104 Olsztyn.

 


Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!