NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

Rusza projekt "Urzędnicy na ulicy"

Administrator, 12 czerwca 2019
Rusza projekt "Urzędnicy na ulicy"

W sobotę, 15 czerwca, w trakcie Dni Włocławka, zapraszamy do mobilnego Punktu Obsługi Klientów organizowanego przez Urząd Miasta Włocławek w ramach projektu wynikającego z Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028. 

W godz. 10:00-16:00 mieszkańcy będą mogli porozmawiać z przedstawicielami Wydziału Organizacyjno-Prawnego i Kadr, Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym i Biura Rewitalizacji. Punkt dostępny będzie na ul. 3 Maja 22 przy siedzibie Urzędu Miasta Włocławek.

W Mobilnym Punkcie Obsługi Klientów udzielane będą informacje dotyczące procedur załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej, przyjmowane będą wnioski i petycje, dostępne będą również druki i formularze.

Celem projektu „Urzędnicy na ulicy” jest ułatwienie dostępu do usług publicznych mieszkańcom obszaru rewitalizacji, a poprzez niwelowanie barier w relacjach z administracją, wspieranie potencjału uczestnictwa w życiu publicznym.


Mobilny POK będzie uruchamiany w szczególności podczas imprez organizowanych przez miasto i inne podmioty w obszarze rewitalizacji. Pierwsza odsłona już w sobotę, 15 czerwca w trakcie Dni Włocławka.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, w pierwszym roku realizacji projektu nastąpi rozpoznanie potrzeb mieszkańców w zakresie świadczenia usług publicznych. Na tym jednak nie koniec, bo Gminny Program Rewitalizacji zakłada w Mobilnym POK organizację dyżurów Miejskiego Rzecznika Konsumentów.

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!