NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

RUSZA KOLEJNA EDYCJA WŁOCŁAWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Administrator, 30 marca 2021
RUSZA KOLEJNA EDYCJA WŁOCŁAWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Od 6 do 28 kwietnia 2021 roku mieszkańcy Włocławka będą mogli zgłaszać projekty w edycji Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2022. Swój pomysł będzie można wysłać drogą elektroniczną na stronie internetowej www.bo.wloclawek.eu lub poprzez wrzucenie formularza zgłoszenia projektu do urn wystawionych w budynkach: Urzędu Miasta (Zielony Rynek 11/13) i Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (ul. Żabia 12a).

Do formularza zgłoszenia projektu należy dołączyć listę osób popierających projekt.

Do podziału są cztery miliony złotych, w poszczególnych kategoriach projektów:

zielona – jeden milion złotych (obejmuje projekty związane z roślinnością na terenach należących do Miasta Włocławek).

instytucjonalna – jeden milion złotych (są to projekty realizowane na obszarze należącym do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Włocławek).

ogólnomiejska – dwa miliony złotych (obejmuje projekty, które nie kwalifikują się do pozostałych kategorii).

Nowością w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego jest możliwość zgłaszania projektów, które będą realizowane również na nieruchomościach, do których Gmina Miasto Włocławek posiada tytuł prawny do dysponowania – projekty takie mogą dotyczyć wyłącznie realizacji nowych przestrzeni edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, których funkcją jest rekreacja czynna.

Maksymalna wartość pojedynczego projektu/zadania może wynieść jeden milion złotych.Ogłoszenie wstępnej listy projektów nastąpi 28 maja 2021 roku.

Procedura odwoławcza od wyników weryfikacji wraz z rozpoznaniem odwołań potrwa do 18 czerwca 2021 roku, wtedy też ogłoszona zostanie ostateczna lista projektów poddanych pod głosowanie.

Głosowanie będzie trwało od 21 czerwca do 5 lipca 2021 roku.

Ogłoszenie wyników głosowania odbędzie się najpóźniej do 4 sierpnia 2021 roku.

Zarządzenie nr 103/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2022 r.: bip.um.wlocl.pl.

W celu zasięgnięcia szczegółowych informacji, polecamy stronę www.bo.wloclawek.eu.

 

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!