NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

Rozpocznij działalność w obszarze rewitalizacji

Administrator, 04 stycznia 2021
Rozpocznij działalność w obszarze rewitalizacji

Osoby prowadzące albo planujące uruchomienie własnego biznesu lub organizacji pozarządowej zachęcamy do wyboru obszaru rewitalizacji, jako miejsca prowadzenia swojej działalności. Zainteresowani mogą obecnie skorzystać z propozycji 13 lokali użytkowych znajdujących się w zasobie Gminy Miasto Włocławek w tej części miasta.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 444/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Miasto Włocławek, lokale użytkowe oddawane są w najem m.in. osobom fizycznym, osobom prawnym oraz organizacjom na prowadzenie działalności gospodarczej lub statutowej w drodze przetargowej lub bezprzetargowej.

W drodze bezprzetargowej lokale użytkowe w pierwszej kolejności przekazywane są podmiotom realizującym w obszarze rewitalizacji działalność gospodarczą w branży rzemieślniczej. Chodzi o takie dziedziny, jak: szewstwo, krawiectwo, modniarstwo, czapnictwo, kapelusznictwo, gorseciarstwo, naprawa sprzętu AGD i RTV, zegarmistrzostwo, złotnictwo, szklarstwo, garncarstwo, usługi fotograficzne, antykwariaty, tokarstwo w drewnie, rzeźba w drewnie, renowacja przedmiotów, filatelistyka, rękodzieło artystyczne, zdobnictwo ceramiczne-fajans, kaletnictwo oraz gastronomia. Stawka czynszu najmu lokalu użytkowego dla powyższych podmiotów wynosi 50% minimalnej stawki czynszu.


Na udostępnienie lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym mogą również liczyć organizacje, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, a całość dochodu przeznaczają na realizację celów statutowych (w szczególności organizacje pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Dz. U. 2020 r. poz. 1057), podmioty realizujące inne zadania publiczne wynikające z odrębnych przepisów

Więcej informacji udziela:
Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym 
Urząd Miasta Włocławek
ul. 3 Maja 22
54 414 4102
e-mail: gmk@um.wloclawek.pl  

Czytaj więcej:
Zarządzenie nr 444/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 grudnia 2020 r. W sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Miasto Włocławek

 

Lista wolnych lokali użytkowych - stan: styczeń 2021 r.

1. ul. Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 24
Stan lokalu: wspólny przedpokój z lokalem mieszkalnym
Powierzchnia: 39,00 m2

2. ul. Cyganka 13
Stan lokalu: lokal do remontu
Powierzchnia: 14,40 m2

3. ul. Cyganka 13
Stan lokalu: lokal do remontu
Powierzchnia: 55,9 m2

4. ul. 3 Maja 9/Cyganka 15
Stan lokalu: lokal wolny
Powierzchnia: 39,00 m2

5. ul. 3 Maja 9
Stan lokalu: lokal wolny
Powierzchnia: 109,72 m2

6. ul. 3 Maja 9
Stan lokalu: lokal wolny
Powierzchnia: 68,33 m2

7. ul. Cyganka 24
Stan lokalu: lokal do remontu
Powierzchnia: 51,20 m2

8. ul. Piekarska 3
Stan lokalu: lokal wolny
Powierzchnia: 14,00 m2

9. ul. Piekarska 6
Stan lokalu: lokal wolny
Powierzchnia: 11,54+3,93 - 15,47 m2

10. ul. Piekarska 6
Stan lokalu: lokal wolny
Powierzchnia: 8,7+2,96 - 11,66 m2

11. ul. Piekarska 6
Status: lokal wolny
Powierzchnia: 19,56+6.66 - 26,16 m2

12. ul. Piekarska 6
Stan lokalu: lokal wolny
Powierzchnia: 22,47+7.66 - 30,13 m2

13. ul. Piekarska 6
Stan lokalu: lokal wolny
Powierzchnia: 40,10+13,66 - 53,76 m2

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!