NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

Rozpatrujemy wnioski o dotacje

Administrator, 06 sierpnia 2019
Rozpatrujemy wnioski o dotacje

Trwa rozpatrywanie wniosków o udzielenie dotacji na remont, przebudowę lub wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków położonych w Specjalnej Strefie Rewitalizacji.

Do Urzędu Miasta Włocławek wpłynęło 10 wniosków o dotację na prace lub roboty przewidziane do realizacji w 2019 roku. Gmina Miasto Włocławek zabezpieczyła w budżecie na powyższy cel kwotę 1 milion złotych.

Do tej pory odbyło się 6 posiedzeń komisji, podczas których wnioski były oceniane pod względem formalnym. Na kolejnych zapadnie decyzja dotycząca rekomendowanych kwot dotacji na zadania wskazane przez wnioskodawców. Na ich przyznanie Prezydent Miasta Włocławek ma czas do 28 sierpnia br.
System dotacji do remontu, przebudowy lub wykonania prac konserwatorskich i restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków związany jest z realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028. Dzięki objęciu obszaru rewitalizacji Specjalną Strefą Rewitalizacji pozwoli to na udzielenie wsparcia finansowego właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości położonych na terenie objętym SSR.

Więcej o dotacjach i Specjalnej Strefie Rewitalizacji można przeczytać tutaj.

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!