NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

ROZDANIE NAGRÓD W KONKURSIE NA SCENARIUSZ GRY MIEJSKIEJ

admin, 21 grudnia 2017
ROZDANIE NAGRÓD W KONKURSIE NA SCENARIUSZ GRY MIEJSKIEJ

Rozdanie nagród odbyło się w kawiarni obywatelskiej przy 3 Maja 9 o godz. 13.00. Do "Śródmieście Cafe" przybyli wszyscy laureaci wraz z jedną z opiekunek merytorycznych - Sylwią Czerwińską - Modrzejewską oraz  dyrektorem Zespołu Szkół Technicznych - Donatem Marszałkiem. Nieobecna była druga z opiekunek - Pani Monika Rębiałkowska. Urząd Miasta reprezentowany był przez Zastępcę Prezydenta ds.edukacji i spraw społecznych Barbarę Moraczewską oraz Dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta Alicję Dworzańską.


Komisja Konkursowa obradująca w składzie:

* Barbara Moraczewska, Zastępca Prezydenta Miasta ds. edukacji i spraw społecznych,

* Agnieszka Białopiotrowicz, Dyrektor Wydziału Edukacji,

* Agnieszka Biesiada, Kierownik Referatu Strategii i Projektów,

* Aleksandra Kulińska, Kierownik Referatu Kultury i Promocji.

 

Nagrodzono dwa scenariusze za najbardziej interesującą tematykę gry i scenariusz, które tworzą spójną całość. W obu tych pracach obszar rewitalizacji oraz jego historia i stan obecny zostały ciekawie przybliżone.

Trasa oraz zadania dwóch nagrodzonych scenariuszy były adekwatne dla grupy odbiorców.

 

II miejsce otrzymała grupa w składzie:

Justyna Dąbrowska, Monika Jankowska, Łucja Ochocińska.

 

I miejsce otrzymała najbardziej liczna, bo aż pięcioosobowa grupa:

Kinga Antczak, Klaudia Antkiewicz, Aleksandra Ekiert, Karolina Pawłowska i Mateusz Kapitajna.

 

Za pierwsze i drugie miejsce uczniowie otrzymali bony podarunkowe, odpowiednio w wysokości 300 zł i 500 zł dla każdego członka grupy. Pozostałe grupy, które zgłosiły swój projekt otrzymały pamiątkowe dyplomy.

W najbliższym czasie zostaną ustalone szczegóły dotyczące realizacji zwycięskiego scenariusza.

 

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym!!!

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!