NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

Przy PP nr 8 powstanie sensoryczny plac zabaw

Administrator, 14 stycznia 2021
Przy PP nr 8 powstanie sensoryczny plac zabaw

 

Nowe miejsce aktywnej nauki, zabawy i rekreacji dla najmłodszych powstanie na terenie Śródmieścia. Budowa sensorycznego placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi to jedno z działań wpisanych do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

Inwestycja jest jednym z elementów przedsięwzięcia 1.2.1. Przedszkole kreatywne. PP Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Targowej 3 to jedyne przedszkole publiczne zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru rewitalizacji. Nic więc dziwnego, że działanie zakładające zwiększenie atrakcyjności i dostępności placówki, a co za tym idzie, przyczynienie się do wzrostu poziomu wykształcenia, rozwoju i zwiększenia poziomu integracji społecznej mieszkańców tej części miasta w różnym wieku, zostało wpisane do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

Sensoryczny plac zabaw powstanie w I kwartale 2021 roku. Miejsce to będzie dostępne dla podopiecznych PP nr 8, jak również, po godzinach pracy przedszkola, dla innych dzieci z tej części miasta. Wśród wyposażenia znajdą się nowe urządzenia zabawowe oraz muzyczne i edukacyjne tablice interaktywne, wspierające psychomotoryczny rozwój dzieci.


 


Warto podkreślić, że przedsięwzięcie 1.2.1. Przedszkole kreatywne jest wielokierunkowym działaniem. W 2020 roku 13 zatrudnionych w nim nauczycieli uzyskało dodatkowe kompetencje związane z wprowadzeniem programu pedagogiki Marii Montessori w edukację przedszkolną. Harmonogram działań do 2024 roku zakłada m.in. kolejne szkolenia kadry nauczycielskiej, sukcesywne doposażenie placówki i uruchomienie nowych projektów edukacyjno-wychowawczych.

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!