NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

Przedsiębiorco, weź udział w konkursie "Markowy Lokal Śródmieścia"

Administrator, 28 sierpnia 2019
Przedsiębiorco, weź udział w konkursie "Markowy Lokal Śródmieścia"

1 września rozpocznie się pierwsza edycja konkursu Markowy Lokal Śródmieścia. Do udziału Prezydent Miasta Włocławek zaprasza przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie obszaru rewitalizacji. Zwycięski podmiot otrzyma tytuł „Markowego lokalu Śródmieścia” oraz voucher na pakiet usług promocyjnych w lokalnych mediach.

Zgodnie z Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 (GPR) i regulaminem konkursu ogłoszonym w Zarządzeniu nr 367/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 2019 r., konkurs ma na celu podniesienie poziomu gospodarczego obszaru rewitalizacji oraz wsparcie przedsiębiorców i promocję ich działalności gospodarczej poprzez wybór najlepszej jakościowo usługi lub produktu, chcąc docenić ich potencjał, ofertę handlową, a także jakość usług lub produktów oraz poziom obsługi klienta.

Zgłoszenia będą przyjmowane na formularzu zgłoszeniowym w formie papierowej. W przypadku formularza złożonego przez mieszkańca, zgłoszenie wymagać będzie uzyskania pisemnej zgody wskazanego podmiotu.

Harmonogram konkursu:
- nabór zgłoszeń: 1 września – 21 września
- weryfikacja zgłoszeń: 22 września – 30 września
- głosowanie na stronie internetowej www.wloclawek.pl: 1 października – 14 października
- ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 15 listopada

Dokumenty do pobrania:
- Zarządzenie nr 367/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu Markowy Lokal Śródmieścia, realizowanego w związku z Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028
- Regulamin konkursu Markowy Lokal Śródmieścia
- Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy
- Załącznik nr 2 - Mapa obszaru rewitalizacji

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!