NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

Przed nami VIII posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

Administrator, 02 grudnia 2019
Przed nami VIII posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

W porządku obrad znalazło się przedstawienie informacji na temat stanu realizacji projektów i przedsięwzięć Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028: remontów przeprowadzanych  w ramach przedsięwzięcia 4.1.4  "Dotacje do remontu"; zadania związanego z przedsięwzięciem 3.1.2 "3 Maja woonerfem" oraz zbiorczej informacji na temat stanu realizacji przedsięwzięć ujętych do realizacji w ramach GPR za okres październik – grudzień 2019 rok.

Podczas posiedzenia przewidziano także możliwość złożenia wolnych wniosków oraz dyskusję.

Przypomnijmy: GPR jest realizowany od 17 lipca 2018 r. Spośród 92 projektów przewidzianych do realizacji w okresie jego obowiązywania, w 2018 r. rozpoczęto realizację 17 projektów, które mają swoją kontynuację w kolejnych latach. W 2019 r. uruchomiono wdrażanie kolejnych 36 projektów.

Posiedzenie KR odbędzie się 10 grudnia br. w Urzędzie Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku11/13 (sala nr 4). Początek o godz. 16:00.


 

 


Komitet Rewitalizacji powołany został zarządzeniem Prezydenta Włocławka. Liczy 22 członków, interesariuszy procesu rewitalizacji, w tym m.in. mieszkańców Śródmieścia, przedsiębiorców, działaczy społecznych, radnych oraz przedstawicieli Urzędu Miasta Włocławek i jednostek miejskich.

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!