NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

Przed nami VI posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

Administrator, 25 czerwca 2019
Przed nami VI posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

3 lipca br. odbędzie się VI posiedzenie Komitetu Rewitalizacji.

Porządek obrad przewiduje omówienie problematyki bezpieczeństwa w obszarze rewitalizacji oraz przedstawienie informacji na temat wniosków o udzielenie dotacji na remont, przebudowę oraz prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków.

Posiedzenie odbędzie się 3 lipca w Urzędzie Miasta Włocławek (sala nr 5). Rozpoczęcie o godz. 16:00.

Komitet Rewitalizacji został powołany zarządzeniem Prezydenta Włocławka z dnia 21 stycznia 2019 r. Inauguracyjne posiedzenie odbyło się w dniu 5 lutego 2019 r. Komitet Rewitalizacji liczy 22 członków, interesariuszy procesu rewitalizacji, w tym m.in. mieszkańców Śródmieścia, przedsiębiorców, działaczy społecznych, radnych oraz przedstawicieli Urzędu Miasta Włocławek i jednostek miejskich.Z protokołami wszystkich dotychczasowych posiedzeń można zapoznać się w zakładce "Komitet Rewitalizacji".

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!