NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

Prezydent przyznał dotacje do remontu 6 nieruchomości

Administrator, 16 sierpnia 2019
Prezydent przyznał dotacje do remontu 6 nieruchomości

Pierwsze dotacje do remontów nieruchomości w obszarze rewitalizacji przyznane! Decyzją Prezydenta Włocławka, oraz na podstawie złożonych wniosków, na ten cel zostanie przeznaczone blisko 840 tys. zł.

Dotacje na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie lub na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków możliwe są dzięki objęciu obszaru rewitalizacji we Włocławku Specjalną Strefą Rewitalizacji. To jedno z narzędzi Ustawy o rewitalizacji z 2015 r., wspierających właścicieli i użytkowników wieczystych, którzy chcieliby poprawić stan technicznych swoich nieruchomości.

W pierwszym roku obowiązywania SSR, do Urzędu Miasta Włocławek wpłynęło 10 wniosków, spośród których 9 zostało rozpatrzonych przez Komisję powołaną przez Prezydenta Miasta Włocławek (1 wniosek wpłynął po terminie). W wyniku weryfikacji, Komisja rekomendowała 6 wniosków do podpisania umów o dotację.


Największym zainteresowaniem cieszył się program "Remont krok po kroku", w ramach którego dofinansowanie otrzymają nieruchomości: ul. Żabia 27 (kwota dotacji: 13 577,20 zł na remont elewacji oraz pokrycia dachowego budynku mieszkalnego), ul. Bulwary im. Marszałka Piłsudskiego 18 (kwota dotacji: 38 939,68 zł na remont elewacji, zmianę konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu), ul. Piekarska 3 (kwota dotacji: 13 443,74 zł na wymianę 4 balkonów w budynku mieszkalnym), ul. Zduńska 4B (kwota dotacji: 4 055,72 zł na remont ściany podłużnej budynku oficyny po lewej stronie)

Ponadto z programu "Inwestycja z klasą" zostanie wyremontowana nieruchomość przy ul. Brzeskiej 23 (kwota dotacji: 531 422,07 zł na remont budynku mieszkalnego z zagospodarowaniem terenu), a obiekt z ul. Bulwary im. Marszałka Piłsudskiego 27 (kwota dotacji: 238 171,39 zł na remont elewacji i dachu kamienicy) skorzysta z programu "Historia się opłaca"

Kolejnym etapem związanym z realizacją dotacji jest podpisanie umów z wnioskodawcami. Realizacja prac i rozliczenie dotacji przez właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości nastąpi w bieżącym roku.

Przypomnijmy, iż do 31 sierpnia trwa przyjmowanie informacji o zamiarze ubiegania się do dotację na roboty zaplanowane w 2020 roku. Więcej informacji można znaleźć w zakładce: Specjalna Strefa Rewitalizacji.

Z Zarządzeniem nr 352/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.


ul. Brzeska 23
Brzeska 23

ul. Bulwary im. Marszałka Piłsudskiego 18


ul. Bulwary im. Marszałka Piłsudskiego 27


ul. Piekarska 3


ul. Zduńska 4B


ul. Żabia 27

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!