NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

Prezydent Miasta Włocławek ogłasza konkurs na opracowanie scenariusza gry miejskiej

admin, 21 grudnia 2017

Konkurs dotyczy stworzenia atrakcyjnego scenariusza gry miejskiej, która ma rozgrywać się na obszarze rewitalizacji wyznaczonym Uchwałą Nr XXX/44/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Włocławek ( Dz. Urz. Woj. Kujawsko - Pomorskiego poz. 1552).

 


Celem konkursu jest zachęcenie mieszkańców Włocławka do czynnego udziału w procesie rewitalizacji poprzez bliższe poznanie rewitalizowanego obszaru miasta - jego historii i stanu obecnego.  Scenariusz gry powinien przezde wszystkim promować walory rewitalizowanej części miasta. Konkurs skierowany jest do grup od 2 do 6 osób, zarówno pełnoletnich, jak i niepełnoletnich, kitóre uczęszczają do szkół podagimnazjalnych.

Gotowe scenariusze należy przesłać w ciągu 4 tygodni od dnia ogłoszenia konkursu, tj. 26 września br. na adres mailowy: apakulska1@um.wloclawek.pl

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w formie listy rankingowej na stronach internetowych: rewitalizacja.wloclawek.eu  oraz www.wloclawek.pl w ciągu dwóch tygodni od zakończenia przyjmowania zgłoszeń.

W konkursie zostaną przyznane nagrody w postaci bonów podarunkowych o wartości 500,00 zł i 300,00 zł dla każdego ze zdobywców I i II miejsca.

 

Odpowiedzi na pytania bądź wątpliwości związane z konkursem uzyskać można w Wydziale Rozwoju Miasta Włocławek pod nr telefonu: 54 414 45 56.

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!