NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

Poznaliście szczegóły dotacji w Specjalnej Strefie Rewitalizacji

Administrator, 06 marca 2019
Poznaliście szczegóły dotacji w Specjalnej Strefie Rewitalizacji

Projekt uchwały o ustanowieniu Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji Miasta Włocławek był tematem spotkania konsultacyjnego, które we wtorek, 5 marca, odbyło się w Klubie „Stara Remiza”. Największym zainteresowaniem uczestników cieszyła się kwestia zasad udzielania dotacji na remont, przebudowę lub prace konserwatorskie i restauratorskie w obiektach znajdujących się w obszarze rewitalizacji.

Zgodnie z ustawą o rewitalizacji, Specjalną Strefę Rewitalizacji ustanawia się na obszarze rewitalizacji w celu sprawnego przeprowadzenia przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Podczas wtorkowego spotkania konsultacyjnego, wprowadzenia do tematyki Specjalnej Strefy Rewitalizacji – jej aspektach prawnych i formach procedowania - dokonała Katarzyna Spadło z Instytutu Rozwoju Miast i Regionów w Krakowie.

Szczegóły udzielania dotacji na roboty budowlane w obszarze rewitalizacji omówił Jarosław Biegała, Kierownik Referatu Lokalowego w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym UM Włocławek.


Zgodnie z projektem uchwały o ustanowieniu Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji Miasta Włocławek, o udzielenie dotacji na dotacji na remont, przebudowę lub prace konserwatorskie i restauracyjne w obiektach znajdujących się na obszarze rewitalizacji mogą ubiegać się właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości znajdujących się w Specjalnej Strefie Rewitalizacji. Zakres robót obejmować może wykonanie remontu, przebudowy lub prac konserwatorskich i restauratorskich w obiektach wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków, z wyłączeniem obiektów objętych opieką konserwatorską w świetle zapisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Wsparcie finansowe może zostać udzielone w czterech kategoriach: „Inwestycja z klasą”, „Remont krok po kroku”, „Witryna+” i „Historia się opłaca”. Ze szczegółami każdego z powyższych zakresów i procentowej wysokości dotacji można dowiedzieć się z projektu uchwały, dostępnego pod artykułem.

Konsultacje społeczne projektu uchwały o ustanowieniu Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji Miasta Włocławek potrwają do 21 marca 2019 r.

Uwagi, opinie i propozycje do projektu uchwały można ustnie zgłaszać w trakcie cyklu spotkań w kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9 (12 marca i 19 marca od godz. 16), w Biurze Rewitalizacji Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13 (pok. 206, II piętro) w poniedziałek, środę i czwartek w godz. 7:30-15:30, wtorek w godz. 7:30-17:00, piątek w godz. 7:30-14:00 oraz w kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” od poniedziałku do piątku w godz. 12:00-18:00, soboty w godz. 12:00-16:00, a także pisemnie (w formie papierowej lub elektronicznej) za pośrednictwem formularza konsultacyjnego, zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek, na oficjalnej stronie Urzędu Miasta Włocławek www.wloclawek.pl, w kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” oraz w Biurze Rewitalizacji Urzędu Miasta Włocławek. Wypełnione formularze można dostarczać drogą elektroniczną na adres rewitalizacja@um.wloclawek.pl, złożyć osobiście lub przekazać drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Włocławek, Biuro Rewitalizacji, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek.

Pliki do pobrania:
Projekt uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji Miasta Włocławek [PDF]
Katarzyna Spadło (IRMiR) – Specjalna Strefa Rewitalizacji we Włocławku [prezentacja PDF]
Jarosław Biegała (UM) – Zasady udzielania dotacji w Specjalnej Strefie Rewitalizacji [prezentacja PDF]

 Obszar rewitalizacji

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!