NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

Ponad 230 milionów złotych na propozycje w GPR

Administrator, 07 czerwca 2018
Ponad 230 milionów złotych na propozycje w GPR

Do 13 czerwca potrwają konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028. Dokument diagnozuje problemy najstarszej części Włocławka, zakłada cele strategiczne i operacyjne, wskazuje konkretne projekty i przedsięwzięcia. Jego nadrzędna wizja to: PRZYWRÓCIĆ WITALNOŚĆ ŚRÓDMIEŚCIU.


O GPR (Gminnym Programie Rewitalizacji) jeszcze będzie we Włocławku głośno. Wszak to ten dokument, którego wielką zaletą jest wypracowanie działań wspólnie z mieszkańcami, na przestrzeni najbliższych lat zmieni oblicze centrum miasta.

Poprawie ulegną najbardziej istotne sfery życia mieszkańców: społeczna, gospodarcza, przestrzenno-funkcjonalna i środowiskowa oraz techniczna. Dla każdej z nich zaplanowane są konkretne przedsięwzięcia i projekty. I, choć dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, dziś słów kilka o kwotach.

W sferze społecznej, która skupiać się będzie głównie na przywróceniu mieszkańcom poczucia sprawczości, zaplanowanych jest 27 przedsięwzięć na kwotę 22 454 137 zł. W sferze gospodarczej, skierowanej na pobudzenie i wsparcie przedsiębiorczości lokalnej, przewidzianych jest 9 przedsięwzięć na kwotę: 3 227 264 zł. Zadaniem kolejnych 11 przedsięwzięć będzie ukształtowanie w centrum Włocławka przyjaznej przestrzeni i poprawa jakości powietrza - tu dedykowana kwota wynosi 11 923 000 zł. I w końcu w sferze technicznej, której celem jest stworzyć godziwy standard techniczny, zaplanowanych jest 17 przedsięwzięć na kwotę: 197 380 148 zł. Łącznie mamy więc 64 przedsięwzięcia, w tym 92 projekty  na kwotę: 234 984 549 zł.

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!