NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

Planujesz remont nieruchomości w 2020 roku? Sięgnij po dotację!

Administrator, 21 sierpnia 2019
Planujesz remont nieruchomości w 2020 roku? Sięgnij po dotację!

Właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze objętym Specjalną Strefą Rewitalizacji zachęcamy do składania informacji o zamiarze ubiegania się o dotacje do prac i robót budowlanych zaplanowanych na 2020 r. Termin upływa 31 sierpnia.

Procedura związana jest z systemem dotacji, które w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Włocławek na lata 2018-2028 samorząd Włocławka udziela właścicielom i użytkownikom wieczystym chcącym przeprowadzić remont, przebudowę oraz prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do obiektów niewpisanych do rejestru zabytków, położonych w obszarze objętym Specjalną Strefą Rewitalizacji. W 2020 r. przeznaczymy na ten cel kwotę 1 500 000 zł.


Zgodnie z Uchwałą VIII/57/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji Miasta Włocławek procedura związana z ubieganiem się o dotację odbywa się dwuetapowo: etap I obejmuje złożenie informacji o zamiarze ubiegania się o dotację, etap II dotyczy złożenia wniosku udzielenie dotacji.

Pobierz formularz: Informacja o zamiarze ubiegania się o dotacje na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji [DOC]


Brak złożenia informacji (etap I) nie wyklucza możliwości złożenia wniosku o udzielenie dotacji (etap II), jednak umożliwia i usprawnia złożenie właściwego wniosku o udzielenie dotacji z niezbędnymi załącznikami.

Informację o zamiarze ubiegania się o dotację należy składać w terminie do 31 sierpnia. Więcej informacji na ten temat można przeczytać w zakładce Specjalna Strefa Rewitalizacji.

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!