NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

AKTUALNOŚCI

Dyżur pracownika Powiatowego Urzędu Pracy w kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe"

Administrator, 10 czerwca 2019

We wtorek, 11 czerwca kawiarnia obywatelska "Śródmieście Cafe" zaprasza na dyżur pracownika Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku. Początek o godz. 14:00.

GPR. Są pieniądze dla aktywnych pozarządówek

Administrator, 10 czerwca 2019
GPR. Są pieniądze dla aktywnych pozarządówek

Rusza realizacja kolejnych projektów Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028. O wsparcie finansowe na organizację wydarzeń w obszarze rewitalizacji ubiegać się mogą organizacje pozarządowe.

Adresatami projektu "Imprezy integracyjne" (1.2.6.2.) są mieszkańcy obszaru rewitalizacji, a jego celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez włączenie mieszkańców Śródmieścia do uczestnictwa w kulturze, także przez zaangażowanie ich w realizację wydarzeń kulturalnych, integracja i zachęcenie pozostałych mieszkańców do przebywania w obszarze rewitalizacji. Plan zakłada organizację takich imprez, jak m.in. potańcówki, karaoke, pikniki, spektakle i koncerty.

Projekt "Zakamarki historii" (1.2.6.6.) polega na organizacji w przestrzeni obszaru rewitalizacji plenerowych wystaw opisujących ważne wydarzenia i ludzi związanych z Włocławkiem, w szczególności z obszarem rewitalizowanym. Działanie skierowane do mieszkańców miasta, ma również na celu promocję turystyczną obszaru rewitalizowanego, ożywienie gospodarcze poprzez pobudzenie ruchu turystycznego, budowanie poczucia wspólnoty i tożsamości z miejscem oraz podniesienie stopnia zainteresowania przebywaniem w obszarze rewitalizacji wśród mieszkańców Włocławka

O wsparcie finansowe na realizację powyższych zadań mogą ubiegać się organizacje pozarządowe. Wszystkie działania powinny zostać przeprowadzone w terminie od 10 lipca do 31 grudnia 2019 r.


czytaj więcej

"O Okrągłym Stole i jego znaczeniu dla obecnej Polski" w kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe"

Administrator, 07 czerwca 2019

10 czerwca w kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe" odbędzie się debata "O Okrągłym Stole i jego znaczeniu dla obecnej Polski". - Wspólnie bedziemy świętować dni wolności i solidarności dyskutując nt. wydarzeń roku 1989.

Debata, którą poprowadzi Domicela Kopaczewska, zastępca prezydenta Włocławka, odbędzie się 10 czerwca w "Śródmieście Cafe" przy ul. 3 Maja 9. Początek o godz. 16:00.

Weź udziału w szkoleniu

Administrator, 07 czerwca 2019
Weź udziału w szkoleniu

Trwa realizacja projektu "Identyfikacja lokalnych liderów i wsparcie ich przez tutoring" wpisanego do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek. Ostatnie z zaplanowanego cyklu szkoleń odbędzie się w poniedziałek, 10 czerwca.

Zajęcia, które skierowane są do przedstawicieli organizacji pozarządowych i koordynatorów wolontariatu, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i podnieść kompetencje w zakresie szeroko pojętego przywództwa organizacyjnego, zostały podzielone na trzy obszary dotyczące: wiedzy, umiejętności i postaw.

Projekt ma na celu wzmocnienie potencjału uczestnictwa w życiu publicznym i polega na przeprowadzeniu cyklu szkoleń dla osób chcących zostać liderami lokalnymi.


czytaj więcej

Dyżur dotyczący remontów nieruchomości w SSR

Administrator, 06 czerwca 2019

11 czerwca zapraszamy na dyżur dotyczący dotacji w Specjalnej Strefie Rewitalizacji.

Spotkania z udziałem pracowników Urzędu Miasta związane są z systemem dotacji, w ramach których właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości zlokalizowanych w obszarze objętym Specjalną Strefą Rewitalizacji, mogą uzyskać dofinansowanie do remontu, przebudowy oraz wykonania prac konserwatorskich i restauratorskich. Każdy, kto spełni wymogi prawne, może ubiegać się o wsparcie do 50% nakładów koniecznych.

Dyżury w kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe" zaplanowano na 11, 18 i 25 czerwca. Zainteresowanych zapraszamy w godz. 16:00-17:00.

Więcej informacji na temat dotacji można znaleźć w zakładce „Specjalna Strefa Rewitalizacji”.

Dyżur dotyczący remontów nieruchomości w SSR

Administrator, 06 czerwca 2019

18 czerwca zapraszamy na dyżur dotyczący dotacji w Specjalnej Strefie Rewitalizacji.

Spotkania z udziałem pracowników Urzędu Miasta związane są z systemem dotacji, w ramach których właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości zlokalizowanych w obszarze objętym Specjalną Strefą Rewitalizacji, mogą uzyskać dofinansowanie do remontu, przebudowy oraz wykonania prac konserwatorskich i restauratorskich. Każdy, kto spełni wymogi prawne, może ubiegać się o wsparcie do 50% nakładów koniecznych.

Dyżury w kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe" zaplanowano na 11, 18 i 25 czerwca. Zainteresowanych zapraszamy w godz. 16:00-17:00.

Więcej informacji na temat dotacji można znaleźć w zakładce „Specjalna Strefa Rewitalizacji”.

Dyżur dotyczący remontów nieruchomości w SSR

Administrator, 06 czerwca 2019

25 czerwca zapraszamy na dyżur dotyczący dotacji w Specjalnej Strefie Rewitalizacji.

Spotkania z udziałem pracowników Urzędu Miasta związane są z systemem dotacji, w ramach których właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości zlokalizowanych w obszarze objętym Specjalną Strefą Rewitalizacji, mogą uzyskać dofinansowanie do remontu, przebudowy oraz wykonania prac konserwatorskich i restauratorskich. Każdy, kto spełni wymogi prawne, może ubiegać się o wsparcie do 50% nakładów koniecznych.

Dyżury w kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe" zaplanowano na 11, 18 i 25 czerwca. Zainteresowanych zapraszamy w godz. 16:00-17:00.

Więcej informacji na temat dotacji można znaleźć w zakładce „Specjalna Strefa Rewitalizacji”.

Nowy mebel miejski - Włocławka - wkrótce pojawi się w obszarze rewitalizacji

Administrator, 06 czerwca 2019
Nowy mebel miejski - Włocławka - wkrótce pojawi się w obszarze rewitalizacji

Nowoczesna ławka zaprojektowana w ramach konkursu przeprowadzonego przez firmę "Maspex", producenta Ketchupu Włocławek, stanie niebawem na włocławskich bulwarach.

Celem konkursu "Włocławki Pomysłów" było zaprojektowanie ławki, która odpowie na potrzeby mieszkańców. - Zaprojektuj funkcjonalny mebel dający pretekst do bycia blisko z ludźmi, nie zapominając, że chodzi tu także o jedzenie - napisano na stronie konkursu.

Trzy najlepiej ocenione przez jury projekty zostały poddane pod głosowanie internautów. Najwięcej głosów otrzymała propozycja ławki skonstruowanej ze stalowych rurek o niebieskiej kolorystyce.

Ławka składa się z kilku platform o różnych wysokościach. Geometryczne, przenikające się bryły tworzą nieoczywistą całość, jednocześnie nie narzucając swojej funkcji. Dzięki zastosowaniu żebrowej konstrukcji i odcieniu koloru niebieckiego, mebel widziany z różnych perspektyw tworzy nowe, zaskakujące widoki.


czytaj więcej

Rusza cykl dyżurów dotyczących dotacji do remontów nieruchomości w Specjalnej Strefie Rewitalizacji

Administrator, 05 czerwca 2019
Rusza cykl dyżurów dotyczących dotacji do remontów nieruchomości w Specjalnej Strefie Rewitalizacji

Pierwszy dyżur odbędzie się we wtorek, 11 czerwca.

Spotkania z udziałem pracowników Urzędu Miasta związane są z systemem dotacji, w ramach których właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości zlokalizowanych w obszarze objętym Specjalną Strefą Rewitalizacji, mogą uzyskać dofinansowanie do remontu, przebudowy oraz wykonania prac konserwatorskich i restauratorskich. Każdy, kto spełni wymogi prawne, może ubiegać się o wsparcie do 50% nakładów koniecznych.

Postępowanie przebiegać będzie w dwóch etapach: I - w ramach którego zainteresowani składać będą informację o zamiarze ubiegania się o dotację oraz II - obejmującym okres przyjmowania wniosków o udzielenie dotacji.

Zgodnie z Uchwałą nr VIII/57/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji Miasta Włocławek, w 2019 roku nie będzie przeprowadzony etap I, a wnioski o udzielenie dotacji na prace zaplanowane na 2019 rok (etap II) przyjmowane są w terminie do 28 czerwca br.

Natomiast 30 czerwca br. rozpocznie się przyjmowanie od zainteresowanych informacji o zamiarze ubiegania się o dotację na prace zaplanowane na 2020 rok. Etap ten potrwa do 31 sierpnia br.

czytaj więcej

Cztery parki kieszonkowe powstaną w obszarze rewitalizacji

Administrator, 05 czerwca 2019
Cztery parki kieszonkowe powstaną w obszarze rewitalizacji

 Pierwsze takie miejsce zostanie utworzone w okresie letnim przy ul. Brzeskiej, w rejonie skrzyżowania z ul. Żabią.

Wpisane do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 (GPR) przedsięwzięcie realizowane jest w związku z niską jakością przestrzeni publicznej, niedostatkiem miejsc zieleni i rekreacji służących integracji mieszkańców oraz zanieczyszczeniem powietrza w obszarze rewitalizacji. Plan zakłada utworzenie niewielkich rozmiarów (o powierzchni do kilkudziesięciu metrów kwadratowych) 4 parków zawierających zieleń wysoką, wzbogaconych o alejki, ławki, meble miejskie, inne elementy małej architektury i oświetlenie.

czytaj więcej

"Gazeta Śródmiejska" już jest. Zachęcamy do lektury!

Administrator, 04 czerwca 2019
"Gazeta Śródmiejska" już jest. Zachęcamy do lektury!

"Gazeta Śródmiejska" jest jednym z projektów Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028. Za jego realizację odpowiedzialny jest Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Włocławek, wspierany przez Biuro Rewitalizacji.

Prezentowane są tu sylwetki osób działających na terenie Śródmieścia i organizacje pozarządowe, miejsca, a także wydarzenia i ciekawe inicjatywy odbywające się w obszarze rewitalizacji. W pierwszym numerze "Gazety Śródmiejskiej" piszemy m.in. o liderkach ze Śródmieścia, Monice Kacprzak i Marzenie Afeltowskiej-Gruchot, działaniach kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe" i pierwszym parklecie.


czytaj więcej

Przy ul. 3 Maja został otwarty posterunek Straży Miejskiej

Administrator, 03 czerwca 2019
Przy ul. 3 Maja został otwarty posterunek Straży Miejskiej

Przy ul. 3 Maja został otwarty posterunek Straży Miejskiej. Pilotażowy program realizowany jest w obszarze rewitalizacji i wpisuje się w cele Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

Przedsięwzięcie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, związanym ze zwiększeniem poczucia bezpieczeństwa w tej części miasta. Ważnym celem pilotażowego programu są także działania o charakterze informacyjno-prewencyjnym. Plan zakłada m.in. prowadzenie rozmów z mieszkańcami, przedsiębiorcami i przechodniami, by identyfikować problemy i potrzeby w zakresie bezpieczeństwa.

Przy ul. 3 Maja 22 służbę pełnić będzie 5 strażników miejskich, którzy będą wykonywać swoje obowiązki w systemie dwuzmianowym od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-21:00 w okresie 03.06.2019-30.09.2019 r.


czytaj więcej

Warsztaty origami w kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe"

Administrator, 03 czerwca 2019

W sobotę, 8 czerwca kawiarnia obywatelska "Śródmieście Cafe" zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na warsztaty origami. Początek o godz. 11:00.

"Bezpiecznie wakacje" w kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe"

Administrator, 03 czerwca 2019

W czwartek, 6 czerwca kawiarnia obywatelska "Śródmieście Cafe" zaprasza na spotkanie dla dzieci, młodzieży i dorosłych pn. "Bezpieczne wakacje". Przyjdz i spędz czas aktywnie. Początek o godz. 14:30.

Dyżur Radnych Rady Miasta w kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe"

Administrator, 03 czerwca 2019

W środę, 5 czerwca kawiarnia obywatelska "Śródmieście Cafe" zaprasza na dyżur radnych Rady Miasta: Marioli Gawłowskiej i Andrzeja Gołębieskiego. Początek o godz. 15:00.

Dyżur pracownika OSPS "Śródmieście" w kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe"

Administrator, 03 czerwca 2019

W środę, 5 czerwca kawiarnia obywatelska "Śródmieście Cafe" zaprasza na dyżur pracownika Osiedlowej Sekcji Pomocy Społecznej nr 1 "Śródmieście. Początek o godz. 14:00.

Dyżur pracownika PUP w kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe"

Administrator, 03 czerwca 2019

We wtorek, 4 czerwca br. kawiarnia obywatelska "Śródmieście Cafe" zaprasza na dyżur pracownika Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku. Początek o godz. 14:00.

Dzień Śniadania w kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe"

Administrator, 03 czerwca 2019

W poniedziałek, 3 czerwca br. kawiarnia obywatelska "Śródmieście Cafe" zaprasza na Dzień Śniadania - warsztaty z dietetykiem zorganizowane dla przedszkolaków. Początek o godz. 11:00.

Zapoznaj się z przewodnikiem po dotacjach w Specjalnej Strefie Rewitalizacji

Administrator, 29 maja 2019
Zapoznaj się z przewodnikiem po dotacjach w Specjalnej Strefie Rewitalizacji

Zachęcamy do zapoznania się z przewodnikiem po dotacjach w Specjalnej Strefie Rewitalizacji (SSR). To propozycja dla każdego, kto chce ubiegać się o dofinansowanie remontu, przebudowy lub wykonania prac restauratorskich i konserwatorskich w  nieruchomościach zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji.

Przewodnik opracowany przez Biuro Rewitalizacji Urzędu Miasta Włocławek we współpracy z Wydziałem Gospodarowania Mieniem Komunalnym w przystępnej formie przedstawia szczegóły systemu dotacji i prezentuje ścieżkę dla właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, związaną ze złożeniem wniosku.

System miejskich dotacji jest jednym z projektów Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na latach 2018-2028. Wsparcie ze strony samorządu Włocławka możliwe jest dzięki zapisom Ustawy o rewitalizacji i Uchwały Rady Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji Miasta Włocławek.

Wsparcie dla właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze objętym SSR udzielane będzie w ramach 4 programów: "Inwestycja z klasą", "Remont krok po kroku", "Historia się opłaca" i "Witryna+". Wysokość dotacji, w zależności od wybranego programu, może wynieść od 30% do 50% nakładów koniecznych.

czytaj więcej

Pierwszy parklet we Włocławku jest już dostępny!

Administrator, 28 maja 2019
Pierwszy parklet we Włocławku jest już dostępny!

We wtorek, 28 maja w centrum Włocławka stanął długo oczekiwany parklet. Konstrukcja pojawiła się u zbiegu ul. Kościuszki i Placu Wolności.

Pierwszy parklet powstał z inicjatywy "Gwoździarni" w ramach "Programu wsparcia projektów lokalnych". Inicjator tego przedsięwzięcia - Artur Baranowski - otrzymał na ten cel mikrogrant w wysokości 2500 zł.

Projekt parkletu powstał w pracowni architektonicznej Pracownia.A.  W pracach związanych z jego budową, zabezpieczeniem i nasadzeniami zieleni wzięli udział przedstawiciele "Gwoździarni", mieszkańcy Włocławka, pracownicy Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg oraz Urzędu Miasta Włocławek.

Od wtorku, 28 maja z nowego miejsca wypoczynku mogą już korzystać włocławianie.


czytaj więcej

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!