NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

AKTUALNOŚCI

Zakończyły się konsultacje projektu uchwały o Specjalnej Strefie Rewitalizacji

Administrator, 25 marca 2019
Zakończyły się konsultacje projektu uchwały o Specjalnej Strefie Rewitalizacji

Zakończyły się konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji Miasta Włocławek. Wszystkie opinie i propozycje zostaną przeanalizowane i zawarte w raporcie z procesu konsultacji społecznych.

Zgodnie z ustawą o rewitalizacji, Specjalną Strefę Rewitalizacji (SSR) ustanawia się na obszarze rewitalizacji w celu sprawnego przeprowadzenia przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Chodzi przede wszystkim o możliwość efektywnego wykorzystania narzędzi prawnych wskazanych w ustawie, ułatwiających wdrażanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych w zakresie m.in. możliwości udzielania dotacji na prace budowlane, ułatwienia w prowadzeniu polityki remontowej w odniesieniu do wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy, ustalenia zasad przeprowadzek i eksmisji na czas wykonywania robót budowlanych najemców lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy na obszarze Strefy czy bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości położonych na terenie Strefy, w przypadku przeznaczenia ich na cele zgodne z Gminnym Programem Rewitalizacji.

Konsultacje społeczne uchwały w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji Miasta Włocławek prowadzone były w okresie 26 lutego – 21 marca 2019 r. W tym czasie zorganizowano otwarte spotkanie konsultacyjne w Klubie Stara Remiza i cykl spotkań w kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe". Ponadto, poszczególne zapisy projektu Uchwały były przedmiotem dyskusji na forum Komitetu Rewitalizacji. Uwagi i propozycje zgłaszane były również w kawiarni obywatelskiej i do Biura Rewitalizacji, które koordynuje proces rewitalizacji we Włocławku.

Największym zainteresowaniem mieszkańców biorących udział w konsultacjach społecznych cieszyły się kwestie zasad udzielania i wysokości planowanych dotacji oraz katalogu kosztów kwalifikowanych. Zgodnie z projektem Uchwały, dotacja może zostać udzielona na prace lub roboty, w poniższych grupach tematycznych: „Inwestycja z klasą” (do 50%), „Remont krok po kroku” (do 30 %), „Witryna +” (do 20 %), „Historia się opłaca” (do 50%).

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 został przyjęty przez Radę Miasta Włocławek w dniu 17 lipca 2018 r. Dokument zakłada realizację 92 projektów  w okresie jego obowiązywania. W 2018 r. rozpoczęto realizację 15 projektów (2 projekty oczekują na ustanowienie Specjalnej Strefy Rewitalizacji i możliwość uzyskania dotacji), które mają swoją kontynuację w kolejnych latach. W 2019 r. zaplanowano do wdrożenia kolejnych 36 projektów.

czytaj więcej

Dyżur pracownika MOPR - 29.04.2019

Administrator, 22 marca 2019

29 kwietnia 2019 roku kawiarnia obywatelska "Śródmieście Cafe" zaprasza na dyżur pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku. Z mieszkańcami spotka się przedstawiciel Sekcji Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych. Dyżur odbędzie się w godz. 14:00-15:00.

Dyżur pracownika MOPR - 24.04.2019

Administrator, 22 marca 2019

24 kwietnia 2019 roku kawiarnia obywatelska "Śródmieście Cafe" zaprasza na dyżur pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku. Z mieszkańcami spotka się przedstawiciel Osiedlowej Sekcji Pomocy Społecznej Nr 4 „Południe”. Dyżur odbędzie się w godz. 14:00-15:00.

Dyżur pracownika MOPR - 17.04.2019

Administrator, 22 marca 2019

17 kwietnia 2019 roku kawiarnia obywatelska "Śródmieście Cafe" zaprasza na dyżur pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku. Z mieszkańcami spotka się przedstawiciel Osiedlowej Sekcji Pomocy Społecznej Nr 3 „Wschód”. Dyżur odbędzie się w godz. 14:00-15:00.

Dyżur pracownika MOPR - 10.04.2019

Administrator, 22 marca 2019

10 kwietnia 2019 roku kawiarnia obywatelska "Śródmieście Cafe" zaprasza na dyżur pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku. Z mieszkańcami spotka się przedstawiciel Osiedlowej Sekcji Pomocy Społecznej Nr 2 „Zazamcze”. Dyżur odbędzie się w godz. 14:00-15:00.

Dyżur pracownika MOPR - 04.04.2019

Administrator, 22 marca 2019

4 kwietnia 2019 roku kawiarnia obywatelska "Śródmieście Cafe" zaprasza na dyżur pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku. Z mieszkańcami spotka się przedstawiciel Sekcji Wsparcia Rodziny i Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Dyżur odbędzie się w godz. 14:00-15:00.

Dyżur pracownika MOPR - 03.04.2019

Administrator, 22 marca 2019

3 kwietnia 2019 roku kawiarnia obywatelska "Śródmieście Cafe" zaprasza na dyżur pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku. Z mieszkańcami spotka się przedstawiciel Osiedlowej Sekcji Pomocy Społecznej Nr 1 "Śródmieście". Dyżur odbędzie się w godz. 14:00-15:00.

Przed nami IV posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

Administrator, 21 marca 2019
Przed nami IV posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

Głównym punktem spotkania będzie przedstawienie i zaopiniowanie „Sprawozdania z realizacji w 2018 roku Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028”.

GPR jest realizowany od 17 lipca 2018 r. Spośród 92 projektów przewidzianych do realizacji w okresie jego obowiązywania, w 2018 r. rozpoczęto realizację 17 projektów, które mają swoją kontynuację w kolejnych latach. W 2019 r. uruchomiono wdrażanie kolejnych 36 projektów.

Posiedzenie KR odbędzie się w kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe" przy ul. 3 Maja 9. Początek o godz. 16:00.

Komitet Rewitalizacji powołany został zarządzeniem Prezydenta Włocławka. Liczy 22 członków, interesariuszy procesu rewitalizacji, w tym m.in. mieszkańców Śródmieścia, przedsiębiorców, działaczy społecznych, radnych oraz przedstawicieli Urzędu Miasta Włocławek i jednostek miejskich.

czytaj więcej

Wypowiedz się na temat projektu uchwały o Specjalnej Strefie Rewitalizacji

Administrator, 20 marca 2019
Wypowiedz się na temat projektu uchwały o Specjalnej Strefie Rewitalizacji

Dobiegają końca konsultacje projektu Uchwały o ustanowieniu Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji Miasta Włocławek. Na uwagi i propozycje czekamy do czwartku, 21 marca.

Zgodnie z ustawą o rewitalizacji, Specjalną Strefę Rewitalizacji ustanawia się na obszarze rewitalizacji w celu sprawnego przeprowadzenia przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Granice Strefy można zobaczyć na zamieszczonej niżej mapie.

Chodzi przede wszystkim o możliwość efektywnego wykorzystania narzędzi prawnych wskazanych w ustawie, ułatwiających wdrażanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych w zakresie m.in. możliwości udzielania dotacji na prace budowlane, ułatwienia w prowadzeniu polityki remontowej w odniesieniu do wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy, ustalenia zasad przeprowadzek i eksmisji na czas wykonywania robót budowlanych najemców lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy na obszarze Strefy  czy bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości położonych na terenie Strefy, w przypadku przeznaczenia ich na cele zgodne z GPR.

W czasie procesu konsultacji społecznych projektu Uchwały o ustanowieniu Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji Miasta Włocławek zorganizowano spotkanie otwarte w Klubie Stara Remiza i dyżury konsultacyjne, które spotkały się z dużym zainteresowaniem mieszkańców. Najwięcej uwagi uczestnicy spotkań poświęcili zasadom i wysokości udzielania dotacji na realizacje prac budowlanych w nieruchomościach znajdujących się na obszarze, który objęty zostanie Specjalną Strefą Rewitalizacji. Uwagi i propozycje do projektu Uchwały zbierane były także w Biurze Rewitalizacji UM Włocławek i w kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe”.

czytaj więcej

Wystawa prac "Szydełkiem Malowane"

Administrator, 19 marca 2019

W sobotę, 23 marca w godz. 12:00-16:00 zapraszamy do kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe" na wystawę prac "Szydełkiem Malowane", powstałych w trakcie ubiegłotygodniowych zajęć.

Zajęcia manualne dla dzieci

Administrator, 19 marca 2019

W piątek, 22 marca w godz. 15:00-18:00 zapraszamy do kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe" przy ul. 3 Maja 9 na zajęcia manualne dla dzieci (przygotowanie do nauki pisania).

"Witaj Wiosno! Marzanno, Marzanno Ty zimowa Panno, zimę pożegnamy, wiosnę powitamy"

Administrator, 19 marca 2019

W czwartek, 21 marca zapraszamy do kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe" przy ul. 3 Maja 9 na imprezę pn. "Witaj Wiosno! Marzanno, Marzanno Ty zimowa Panno, zimę pożegnamy, wiosnę powitamy", podczas której wykonywana będzie tradycyjna Marzanna. Impreza odbędzie się w godz. 14:00-17:00.

"Przebiśniegi, krokusy - kwiatowa wróżka"

Administrator, 19 marca 2019

We środę, 20 marca zapraszamy do kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe" przy ul. 3 Maja 9 na zajęcia "Przebiśniegi, krokusy - kwiatowa wróżka" (różne techniki wykonywania prac). Impreza odbędzie się w godz. 14:00-17:00.

Dyżur pracownika Powiatowego Urzędu Pracy

Administrator, 19 marca 2019

We wtorek, 19 marca zapraszamy do kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe" przy ul. 3 Maja 9 na dyżur pracownika Powiatowego Urzędu Pracy. Początek o godz. 14.

Studenci pomogą w zaprojektowaniu woonerfu na ul. 3 Maja

Łukasz Daniewski, 15 marca 2019
Studenci pomogą w zaprojektowaniu woonerfu na ul. 3 Maja

Gmina Miasto Włocławek i Politechnika Poznańska organizują konkurs, którego celem jest opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej zagospodarowania ul. 3 Maja poprzez budowę woonerfu. Przedsięwzięcie skierowane jest do studentów Wydziału Architektury PP.

Zwycięska praca stanie się inspiracją przy realizacji przedsięwzięcia „3 Maja woonerfem”, zaplanowanego w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

Woonerf jest przestrzenią publiczną, która łączy funkcje ulicy, deptaku i parkingu. Główną funkcją ulic tego typu jest tworzenie przyjaznego miejsca do przebywania dla mieszkańców i osób odwiedzających. Zgodnie z przyjętymi założeniami, na głównym włocławskim deptaku powstanie bezpieczna i komfortowa dla pieszych przestrzeń z ograniczoną przejezdnością dla samochodów.

Zmiana wizerunku ulicy 3 Maja, będącej ważnym elementem osi urbanistycznej i komunikacyjnej miasta, łączącej plac Wolności ze Starym Rynkiem, ma przyczynić się do wzrostu jakości przestrzeni publicznej, wzmocnienia roli centrum miasta oraz zwiększenie atrakcyjności gospodarczej tego obszaru i jego wizerunku.

Zgodnie z regulaminem, najlepsze prace złożone w konkursie (przewidziano nagrodę za zajęcie I, II i III miejsca oraz dwa wyróżnienia) zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.

Ostatnie spotkanie konsultacyjne projektu uchwały o ustanowieniu Specjalnej Strefy Rewitalizacji

Łukasz Daniewski, 14 marca 2019

We wtorek, 19 marca zapraszamy do kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe" na ostatnie spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji Miasta Włocławek. Początek o godz. 16.

Konsultacje społeczne projektu uchwały o ustanowieniu Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji Miasta Włocławek potrwają do 21 marca 2019 r.

Uwagi, opinie i propozycje do projektu uchwały można ustnie zgłaszać w trakcie cyklu spotkań w kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9 (ostatnie 19 marca od godz. 16), w Biurze Rewitalizacji Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13 (pok. 206, II piętro) w poniedziałek, środę i czwartek w godz. 7:30-15:30, wtorek w godz. 7:30-17:00, piątek w godz. 7:30-14:00 oraz w kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” od poniedziałku do piątku w godz. 12:00-18:00, soboty w godz. 12:00-16:00, a także pisemnie (w formie papierowej lub elektronicznej) za pośrednictwem formularza konsultacyjnego, zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek, na oficjalnej stronie Urzędu Miasta Włocławek www.wloclawek.pl, w kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” oraz w Biurze Rewitalizacji Urzędu Miasta Włocławek. Wypełnione formularze można dostarczać drogą elektroniczną na adres rewitalizacja@um.wloclawek.pl, złożyć osobiście lub przekazać drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Włocławek, Biuro Rewitalizacji, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek.

czytaj więcej

Jak zmieni się ul. 3 Maja? Za nami spotkanie o woonerfie

Łukasz Daniewski, 14 marca 2019
Jak zmieni się ul. 3 Maja? Za nami spotkanie o woonerfie

Dużym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące budowy woonerfu na ul. 3 Maja, które odbyło się w kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe" w dniu 13 marca 2019 roku. Oprócz mieszkańców, przedsiębiorców i członków Komitetu Rewitalizacji, wzięli w nim także udział przedstawiciele Urzędu Miasta Włocławek, którzy zaprezentowali propozycje projektu "Ulica 3 Maja woonerfem" zaplanowanego do realizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

Zgłoszone podczas spotkania opinie i propozycje zostaną wzięte pod uwagę w trakcie opracowania koncepcji funkcjonalno-przestrzennej zagospodarowania  ulicy 3 Maja. Przypomnijmy, iż nad zmianą jej wizerunku pracują także studenci Politechniki Poznańskiej, którzy biorą udział w konkursie, zorganizowanym na mocy porozumienia podpisanego między uczelnią a samorządem Włocławka.

Najważniejszymi funkcjami woonerfu - przestrzeni publicznej nowego typu, łączącej role ulicy, deptaku i parkingu - jest stworzenie przestrzeni przyjaznej osobom poruszającym się na rowerach i pieszo. Kluczowe będzie przede wszystkim udostępnienie funkcji rekreacyjnej zachęcającej do spędzania czasu na tej ulicy, umieszczenie w ciągu ulicy elementów artystycznych i małej architektury, które podniosą jej atrakcyjność, wprowadzenie dodatkowej zieleni sezonowej, a jednocześnie różnorodności kolorystycznej (np. kwietniki, podświetlane donice), a także ograniczenie prędkości pojazdów mechanicznych do bezpiecznego minimum z mozliwością wjazdu pojazdów służb miejskich i ratunkowych.

Pierwsze wyniki prac nad opracowaniem koncepcji funkcjonalno-przestrzennej ul. 3 Maja zostaną zaprezentowane podczas kolejnego otwartego spotkania konsultacyjnego w kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe".

czytaj więcej

Wypowiedz się na temat woonerfu na ul. 3 Maja

Łukasz Daniewski, 11 marca 2019

W środę, 13 marca zapraszamy na spotkanie konsultacyjne dotyczące woonerfu, który powstanie na ul. 3 Maja. Woonerf jest przestrzenią publiczną, która łączy funkcje ulicy, deptaku i parkingu. Główną funkcją ulic tego typu jest tworzenie przyjaznego miejsca do przebywania dla mieszkańców i osób odwiedzających. Zgodnie z przyjętymi założeniami, na głównym włocławskim deptaku powstanie bezpieczna i komfortowa dla pieszych przestrzeń z ograniczoną przejezdnością dla samochodów. Zmiana wizerunku ulicy 3 Maja, będącej ważnym elementem osi urbanistycznej i komunikacyjnej miasta, łączącej plac Wolności ze Starym Rynkiem, ma przyczynić się do wzrostu jakości przestrzeni publicznej, wzmocnienia roli centrum miasta oraz zwiększenie atrakcyjności gospodarczej tego obszaru i jego wizerunku. Spotkanie, które odbędzie się w środę, 13 marca w kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9 ma charakter otwarty. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału i podzielenia się swoimi opiniami i propozycjami. Początek o godz. 17:00.

Warsztaty dla dzieci "Chemia kolorowa i tajemnicza"

Łukasz Daniewski, 11 marca 2019

W czwartek, 14 marca w kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe" odbędą się warsztaty eksperymentalne dla dzieci w wieku 3-5 lat pt. "Chemia kolorowa i tajemnicza". Początek o godz. 11.3

czytaj więcej

Spotkanie konsultacyjne projektu uchwały o Specjalnej Strefy Rewitalizacji

Łukasz Daniewski, 11 marca 2019

We wtorek, 12 marca zapraszamy do kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe" na konsultacje społeczne dt. projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji Miasta Włocławek. Początek o godz. 16.

czytaj więcej

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!