NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

AKTUALNOŚCI

Planujesz remont nieruchomości w 2020 roku? Sięgnij po dotację!

Administrator, 21 sierpnia 2019
Planujesz remont nieruchomości w 2020 roku? Sięgnij po dotację!

Właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze objętym Specjalną Strefą Rewitalizacji zachęcamy do składania informacji o zamiarze ubiegania się o dotacje do prac i robót budowlanych zaplanowanych na 2020 r. Termin upływa 31 sierpnia.

Procedura związana jest z systemem dotacji, które w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Włocławek na lata 2018-2028 samorząd Włocławka udziela właścicielom i użytkownikom wieczystym chcącym przeprowadzić remont, przebudowę oraz prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do obiektów niewpisanych do rejestru zabytków, położonych w obszarze objętym Specjalną Strefą Rewitalizacji. W 2020 r. przeznaczymy na ten cel kwotę 1 500 000 zł.

czytaj więcej

Fotograficzny warsztat plenerowy - "Fotografia architektury Włocławka" w "Śródmieście Cafe

Administrator, 20 sierpnia 2019

24 sierpnia kawiarnia obywatelska "Śródmieście Cafe" zaprasza na fotograficzny warsztat plenerowy - "Fotografia architektury Włocławka" z Fundacji Ari Ari. Początek o godz. 15:00.

Spacer po historii architektury przedwojennego Włocławka w "Śródmieście Cafe

Administrator, 20 sierpnia 2019

23 sierpnia kawiarnia obywatelska "Śródmieście Cafe" zaprasza na spacer w nieznane historie architektury przedwojennego Włocławka, które poprowadzi historyk architektury i specjalista odnowy zabytków dr hab. Michał Pszczółkowski. Aparaty fotograficzne, telefony, dyktafony mile widziane :) Początek o godz. 18:00.

"Drzewko kwiatowe" w "Śródmieście Cafe

Administrator, 20 sierpnia 2019

22 sierpnia kawiarnia obywatelska "Śródmieście Cafe" zaprasza na "Drzewko kwiatowe" - zajęcia plastyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Początek o godz. 14:30.

O Projekcie "Zatopione wsie" w "Śródmieście Cafe

Administrator, 20 sierpnia 2019

21 sierpnia kawiarnia obywatelska "Śródmieście Cafe" zaprasza na spotkanie organizacyjne Fundacji Ari Ari w związku z projektem "Zatopione wsie". Zapraszamy młodzież na 3-dniowy wyjazd do Bobrownik na zajęcia archeologiczno-historyczne Początek o godz. 17:00.

Dyżur pracownika OSPS "Wschód" w "Śródmieście Cafe"

Administrator, 20 sierpnia 2019

21 sierpnia kawiarnia obywatelska "Śródmieście Cafe" zaprasza na dyżur pracownika Osiedlowej Sekcji Pomocy Społęcznej nr 3 "Wschód". Początek o godz. 14:00.

Dyżur pracownika PUP w "Śródmieście Cafe"

Administrator, 20 sierpnia 2019

20 sierpnia kawiarnia obywatelska "Śródmieście Cafe" zaprasza na dyżur pracownika Powiatowego Urzędu Pracy. Początek o godz. 14:00.

"Zakamarki historii" w Śródmieście Cafe

Administrator, 20 sierpnia 2019

W dniach 19-30 sierpnia kawiarnia obywatelska "Śródmieście Cafe" i Stowarzyszenie Edukacyjno-Teatralne "Teatr Nasz" zapraszają na "Zakamarki historii" - przyjdź na dyżur podczas którego można opowiedzieć swoją historię i pokazać własne fotografie.

Prezydent przyznał dotacje do remontu 6 nieruchomości

Administrator, 16 sierpnia 2019
Prezydent przyznał dotacje do remontu 6 nieruchomości

Pierwsze dotacje do remontów nieruchomości w obszarze rewitalizacji przyznane! Decyzją Prezydenta Włocławka, oraz na podstawie złożonych wniosków, na ten cel zostanie przeznaczone blisko 840 tys. zł.

Dotacje na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie lub na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków możliwe są dzięki objęciu obszaru rewitalizacji we Włocławku Specjalną Strefą Rewitalizacji. To jedno z narzędzi Ustawy o rewitalizacji z 2015 r., wspierających właścicieli i użytkowników wieczystych, którzy chcieliby poprawić stan technicznych swoich nieruchomości.

W pierwszym roku obowiązywania SSR, do Urzędu Miasta Włocławek wpłynęło 10 wniosków, spośród których 9 zostało rozpatrzonych przez Komisję powołaną przez Prezydenta Miasta Włocławek (1 wniosek wpłynął po terminie). W wyniku weryfikacji, Komisja rekomendowała 6 wniosków do podpisania umów o dotację.

czytaj więcej

Narzędziownik już gotowy. Zachęcamy do lektury

Administrator, 13 sierpnia 2019
Narzędziownik już gotowy. Zachęcamy do lektury

Dokument zawierający opis ścieżek realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 został opracowany przez pracowników Biura Rewitalizacji Urzędu Miasta Włocławek pod kierunkiem dr. Barbary Moraczewskiej, Pełnomocnika Prezydenta ds. Rewitalizacji Miasta Włocławek, we współpracy z zespołem Instytutu Rozwoju Miast i Regionów.

Narzędziownik ma wskazać, w jaki sposób wdrażać główne polityki publiczne: społeczną, gospodarczą, mieszkaniową i przestrzenną, poddane diagnozie w procesie programowania rewitalizacji we Włocławku.

Adresatami treści zawartych w powyższej publikacji są podmioty realizujące projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne, interesariusze procesu rewitalizacji we Włocławku, jak również przedstawiciele innych samorządów w Polsce, przygotowujących się do wdrożenia u siebie procesu rewitalizacji.

czytaj więcej

Karaoke w "Śródmieście Cafe"

Administrator, 12 sierpnia 2019

16 sierpnia Kawiarnia Obywatelska "Śródmieście Cafe" przy ul. 3 Maja 9 zaprasza na karaoke. Początek o godz. 16:00.

Spotkanie z grupą literacką WZD w "Śródmieście Cafe"

Administrator, 12 sierpnia 2019

14 sierpnia Kawiarnia Obywatelska "Śródmieście Cafe" przy ul. 3 Maja 9 zaprasza na spotkanie z grupą literacką WZD - podziel się swoją twórczością literacką. Początek o godz. 16:00.

Dyżur pracownika OSPS "Zazamcze" w "Śródmieście Cafe"

Administrator, 12 sierpnia 2019

14 sierpnia Kawiarnia Obywatelska "Śródmieście Cafe" przy ul. 3 Maja 9 zaprasza na dyżur pracownika Osiedlowej Sekcji Pomocy Społecznej nr 2 Zazamcze. Początek o godz. 14:00.

Dyżur pracownika Powiatowego Urzędu Pracy w "Śródmieście Cafe"

Administrator, 12 sierpnia 2019

13 sierpnia Kawiarnia Obywatelska "Śródmieście Cafe" przy ul. 3 Maja 9 zaprasza na dyżur pracownika Powiatowego Urzędu Pracy. Początek o godz. 14:00.

Przed nami 4 wydarzenia skierowane do mieszkańców obszaru rewitalizacji

Administrator, 08 sierpnia 2019
Przed nami 4 wydarzenia skierowane do mieszkańców obszaru rewitalizacji

Jeszcze w sierpniu rozpocznie się realizacja kolejnych zadań związanych z wdrażaniem 2 projektów Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028. Dzięki środkom finansowym samorządu zorganizowane zostaną cztery wydarzenia skierowane do mieszkańców obszaru rewitalizacji.

3 wnioski złożono w ramach projektu 1.2.6.2. "Imprezy integracyjne". Po ich rozpatrzeniu przez komisję konkursową, Prezydent Miasta Włocławek podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania na organizację następujących wydarzeń: "Freshland - Włocławski Festiwal Muzyki Elektronicznej", "Miasto razem" i "Miejskie kolędowanie".

Stowarzyszenia Edukacyjno-Teatralne Teatr NASZ zrealizuje wydarzenie w ramach projektu 1.2.6.6. "Zakamarki historii". Zgodnie z założeniami przyjętymi przez organizatorów, wydarzenie to ma promować lokalną historię i dziedzictwo Włocławka.

czytaj więcej

Wędrujące drzewa pojadą do Parku Łokietka

Administrator, 08 sierpnia 2019
Wędrujące drzewa pojadą do Parku Łokietka

W piątek (9 sierpnia) odbędzie się kolejna odsłona akcji "wędrujących drzew" Fundacji Ładowarka. Wszystkich chętnych zachęcamy do udziału w wydarzeniu, zorganizowanym dzięki mikrograntowi udzielonemu w ramach Programu Wsparcia Projektów Lokalnych.

Drzewa posadzone w donicach na dziedzińcu Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w dniu 21 lipca zostaną w najbliższy piątek (9 sierpnia) przewiezione rowerami do parku Łokietka, gdzie zostaną zasadzone na trwałe. Akcja ma na celu uświadomienie mieszkańcom roli drzew w miastach.

Organizator akcji zaprasza wszystkich chętnych w piątek do siedziby WCOPiW przy ul. Żabiej 12A, skąd wyruszy kolumna rowerowa. Początek o godz. 19:00.

Rozpatrujemy wnioski o dotacje

Administrator, 06 sierpnia 2019
Rozpatrujemy wnioski o dotacje

Trwa rozpatrywanie wniosków o udzielenie dotacji na remont, przebudowę lub wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków położonych w Specjalnej Strefie Rewitalizacji.

Do Urzędu Miasta Włocławek wpłynęło 10 wniosków o dotację na prace lub roboty przewidziane do realizacji w 2019 roku. Gmina Miasto Włocławek zabezpieczyła w budżecie na powyższy cel kwotę 1 milion złotych.

Do tej pory odbyło się 6 posiedzeń komisji, podczas których wnioski były oceniane pod względem formalnym. Na kolejnych zapadnie decyzja dotycząca rekomendowanych kwot dotacji na zadania wskazane przez wnioskodawców. Na ich przyznanie Prezydent Miasta Włocławek ma czas do 28 sierpnia br.



czytaj więcej

Akcja "Czyste Podwórka"

Administrator, 05 sierpnia 2019

10 sierpnia kawiarnia obywatelska "Śródmieście Cafe" przy ul. 3 Maja 9 zaprasza do udziału w akcji "Czyste Podwórka". Początek o godz. 10:00.

Śródmiejskie Kino Letnie - "Ocalić i zginąć" - w kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe"

Administrator, 05 sierpnia 2019

9 sierpnia kawiarnia obywatelska "Śródmieście Cafe" przy ul. 3 Maja 9 zaprasza na film "Ocalić i zginąć" w ramach Śródmiejskiego Kina Letniego. Początek o godz. 18:00.

Dyżur pracownika Sekcji Wsparcia Rodziny i Rodzinnej Pieczy Zastępczej w kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe"

Administrator, 05 sierpnia 2019

8 sierpnia kawiarnia obywatelska "Śródmieście Cafe" przy ul. 3 Maja 9 zaprasza na dyżur pracownika Sekcji Wsparcia Rodziny i Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Początek o godz. 14:00.

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!