NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

AKTUALNOŚCI

Z jakich atrakcji podczas ferii zimowych skorzystają dzieci z obszaru rewitalizacji?

Administrator, 22 stycznia 2020
Z jakich atrakcji podczas ferii zimowych skorzystają dzieci z obszaru rewitalizacji?

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą zajęć, z których w czasie ferii zimowych mogą skorzystać dzieci i młodzież z obszaru rewitalizacji.

Centrum Kultury Browar B. przy ul. Łęgskiej organizuje „Ferie Browerie”. Pod tym hasłem kryją się m.in.: warsztaty „Kupuj z głową!”, zajęcia plastyczne, warsztaty recyklingowe, warsztaty edukacyjno-plastyczne o lesie i jego mieszkańcach, W krainie Muminków – warsztaty manualne i łamigłówki ze świata Tove Jansson, i wiele innych ciekawych spotkań. Zaplanowano też dodatkowe zajęcia, wśród których są m.in. treningi koncentracji i pamięci w formie zabawowej, hocki-klocki, robotyka czy zajęcia w Klubie Gier Planszowych „Taktyk”.

Od początku ferii, w Centrum Kultury Browar B. przy ul. Łęgskiej czynna będzie niezwykła wystawa: „Fascynujący Świat Pająków i Skorpionów”. Ekspozycja cieszy się ogromnym zainteresowaniem na rynku europejskim – dotychczas odwiedziła 18 krajów. Wystawa we Włocławku będzie dostępna od 27 stycznia do 9 lutego 2020 roku. Można zobaczyć ponad 35 żywych okazów pajęczaków, a wśród nich jedne z najniebezpieczniejszych i największych pająków świata oraz liczne skorpiony. Uzupełnieniem wystawy są multimedia oraz plansze z ciekawostkami.

W Klubie Centrum Kultury Browar B. „Stara Remiza” przy ul. Żabiej dzieci wezmą udział m.in. w zajęciach tanecznych, rękodzielniczych, zagrają w gry planszowe. Feryjna oferta „Starej Remizy” to również edukacja z zakresu udzielania pierwszej pomocy czy zajęcia z zakresu robotyki.

W Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Cyganka odbedą się zimowe półkolonie. Dzieci, oprócz spędzania czasu na miejscu, biorą udział w wycieczkach na basen, do kina czy sali zabaw.

Bogatą ofertę na czas ferii przygotowała również świetlica „Zapiecek” mieszczącą się przy ul. 3 Maja 6. Oprócz zajęć na miejscu, zaplanowano m.in. wyjścia do kina, biblioteki, wyjazd do planetarium w Toruniu, pieszą wycieczkę nad jezioro Wikaryjskie, zwiedzanie ciepłowni MPEC. Podopieczni świetlicy wystąpią też w teatrze z własnym przedstawieniem!

czytaj więcej

Wspieramy remonty kamienic w obszarze rewitalizacji

Administrator, 21 stycznia 2020
Wspieramy remonty kamienic w obszarze rewitalizacji

Do 28 lutego br. przyjmowane będą wnioski o udzielenie dotacji na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Program miejskich dotacji jest jednym z narzędzi wspierających proces odnowienia nieruchomości prywatnych znajdujących się w najstarszej części Włocławka. W 2019 na ten cel przeznaczono blisko 836 tys. zł, dzięki czemu przeprowadzono prace w 6 nieruchomościach. Do rozdysponowania w 2020 roku zarezerwowano kwotę 1,5 mln zł. O środki te mogą ubiegać się właściciele lub użytkownicy wieczyści położonych w SSR.

Zgodnie z przyjętą przez Radę Miasta Włocławek uchwałą nr VIII/57/2019 z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji Miasta Włocławek, wsparcie może być udzielone w następującym zakresie:
- "Inwestycja z klasą" – do 50% nakładów koniecznych, na prace lub roboty, dotyczące tylko części wspólnych budynku,
- "Remont krok po kroku" – do 30% nakładów koniecznych, na prace lub roboty, dotyczące tylko części wspólnych budynku lub lokali usługowych,
- „Witryna +” – do 30% nakładów koniecznych, na prace lub roboty, obejmujące opracowanie projektu budowlanego oraz graficznego na wykonanie witryny i reklamy lokalu usługowego,
- „Historia się opłaca” – do 50% nakładów koniecznych, na prace konserwatorskie i restauratorskie, wymienione w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, dotyczy budynków niewpisanych do rejestru zabytków.czytaj więcej

W ramach GPR mieszkańcy obszaru rewitalizacji odpracowują zadłużenie wobec miasta

Administrator, 20 stycznia 2020
W ramach GPR mieszkańcy obszaru rewitalizacji odpracowują zadłużenie wobec miasta

Przedsięwzięcie 1.1.5 Program wychodzenia z zadłużenia, realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028, przynosi wymierne efekty. W 2019 roku działaniem, którego celem jest ograniczenie zadłużenia czynszowego w obszarze rewitalizacji, objęto 839 osób, dzięki czemu łączna kwota zobowiązań wobec Gminy Miasto Włocławek zmniejszyła się o 758 193,30 zł.

Przypomnijmy, iż w/w przedsięwzięcie realizowane jest przez Klub Integracji Społecznej w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku, Administrację Zasobów Komunalnych, Powiatowy Urząd Pracy i Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym Urzędu Miasta Włocławek. czytaj więcej

Dzieje się dzięki mikrograntom Urzędu Miasta Włocławek!

Administrator, 17 stycznia 2020
Dzieje się dzięki mikrograntom Urzędu Miasta Włocławek!

Ponad 14 tys. zł w 2019 roku Urząd Miasta Włocławek przeznaczył na realizację projektów lokalnych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028. Dzięki wsparciu z budżetu miasta przyznano 7 mikrograntów dla realizację wydarzeń skierowanych do mieszkańców obszaru rewitalizacji.  Celem "Programu wsparcia projektów lokalnych" jest zwiększenie aktywności, zaangażowania i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji w sprawy lokalne oraz ich udziału w różnych obszarach funkcjonowania miasta.

czytaj więcej

W czwartek pierwsze posiedzenie Zespołu ds. wdrażania projektów Gminnego Programu Rewitalizacji

Administrator, 15 stycznia 2020
W czwartek pierwsze posiedzenie Zespołu ds. wdrażania projektów Gminnego Programu Rewitalizacji

W czwartek, 16 stycznia odbędzie się pierwsze posiedzenie Zespołu ds. wdrażania projektów Gminnego Programu Rewitalizacji. Pracami zespołu, w skład którego wchodzą 32 osoby - przedstawiciele komórek i jednostek miejskich - kierować będzie dr Barbara Moraczewska, Pełnomocnik Prezydenta ds. Rewitalizacji Miasta Włocławek.

Zakres zadań Zespołu obejmuje m.in. terminową i skoordynowaną realizację podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych ujętych na liście głównych projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028, analizę i ocenę realizacji przedsięwzięć ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji, identyfikowanie problemów i wskazywanie możliwości eliminowania przeszkód w realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz podejmowanie działań w zakresie informacji i promocji realizowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Za nami spacer po obszarze rewitalizacji

Administrator, 14 stycznia 2020
Za nami spacer po obszarze rewitalizacji

Mieszkańcy Włocławka, członkowie Komitetu Rewitalizacji, a także przedstawiciele Urzędu Miasta Włocławek, z dr Barbarą Moraczewską, Pełnomocnik Prezydenta ds. Rewitalizacji Miasta Włocławek na czele, wzięli udział w spacerze po obszarze rewitalizacji, który zorganizowano we wtorek, 14 stycznia.

Uczestnicy spaceru mieli okazję zapoznać się ze stanem realizacji przedsięwzięć Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028, w tym m.in. dotychczasowymi rezultatami programu dotacji do remontów nieruchomości położonych w Specjalnej Strefie Rewitalizacji, efektami konkursu na mural w obszarze rewitalizacji, a także zagospodarowaniem placu przy ul. Brzeskiej, gdzie kilka tygodni temu powstał park kieszonkowy.

czytaj więcej

W środę upływa termin zgłoszeń na operatora "Śródmieście Cafe"

Administrator, 14 stycznia 2020
W środę upływa termin zgłoszeń na operatora "Śródmieście Cafe"

Do 15 stycznia 2020 r. przyjmowane będą zgłoszenia podmiotów zainteresowanych poprowadzeniem kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe" przy ul. 3 Maja 9.

"Środmieście Cafe" to funkcjonująca od grudnia 2016 roku przestrzeń służąca badaniu potrzeb i oczekiwań mieszkańców Włocławka, otwarta na inicjatywy społeczne oraz stanowiąca centrum animacyjne obszaru rewitalizowanego. Celem projektu realizowanego w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek w latach 2018-2028 jest również stworzenie platformy do międzysąsiedzkiej komunikacji, a także dialogu z podmiotami realizującymi proces rewitalizacji włocławskiego Śródmieścia.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rewitalizacji przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego – "Prowadzenie kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe" przy ul. 3 Maja 9 we Włocławku" dotyczy prowadzenia placówki nie wcześniej niż od 1 lutego do 31 grudnia 2020 r.

 

czytaj więcej

Ukazał się Katalog Mebli Miejskich

Administrator, 13 stycznia 2020
Ukazał się Katalog Mebli Miejskich

Wydawnictwo zostało przygotowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

Katalog Mebli Miejskich wydany w związku z projektem 3.1.5. Program Ławka – miejskie meble i aranżacje do siedzenia, skierowany jest przede wszystkim do komórek Urzędu Miasta Włocławek, jednostek organizacyjnych miasta oraz instytucji i spółek podległych Prezydentowi Miasta Włocławek. W założeniu może stanowić również inspirację dla pozostałych podmiotów działających na terenie miasta w tym spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

W Katalogu Mebli Miejskich zostały wskazane formy, materiały, gabaryty oraz sposób wykonania elementów małej architektury, takich jak: ławki, kosze i pojemniki na odpady, gazony, kwietniki, pojemniki na zieleń, stojaki na rowery, tablice informacyjne, osłony drzew. Dodatkowo, zgodnie z założeniami Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 w Katalogu wskazana również została mała architektura uwzględniająca potrzeby różnych grup użytkowników, w tym seniorów, osób z niepełnosprawnościami. Ponadto, w obszarze rewitalizacji dopuszcza się zindywidualizowane elementy graficzne związane z miastem, w tym nawiązujące do tradycji fajansowych miasta).

czytaj więcej

Weź udział w spacerze po obszarze rewitalizacji

Administrator, 09 stycznia 2020
 Weź udział w spacerze po obszarze rewitalizacji

14 stycznia 2020 r. zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców do udziału w spacerze po obszarze rewitalizacji. Weźmie w nim udział dr Barbara Moraczewska, pełnomocnik prezydenta ds. rewitalizacji miasta Włocławek, członkowie Komitetu Rewitalizacji oraz pracownicy Wydziału Rewitalizacji UM Włocławek. W trakcie wydarzenia będzie można zapoznać się ze szczegółami realizowanych przedsięwzięć i projektów Gminnego Prorgamu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

Początek spaceru na pl. Wolności o godz. 13:00.

Wspieramy lokalnych przedsiębiorców w obszarze rewitalizacji

Administrator, 08 stycznia 2020
Wspieramy lokalnych przedsiębiorców w obszarze rewitalizacji

W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 wspieramy lokalnych przedsiębiorców. Jeden z projektów realizowanych przez Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym Urząd Miasta Włocławek zakłada przygotowanie lokali użytkowych do prowadzenia działalności gospodarczej. W 2019 r. wyremontowano 4 lokale użytkowe przy ul. 3 Maja 9 (2 lokale), przy ul. Cyganka 24 oraz przy ul. Piekarskiej 6 na łączną kwotę 63 012,00 zł. 3 lokale zostały wynajęte bez bonifikaty. Trwają prace remontowe kolejnych lokali oraz przygotowywany jest akt prawa miejscowego umożliwiający wynajmowanie lokali na preferencyjnych warunkach.

Ruszamy z kolejnymi dotacjami na remonty kamienic!

Administrator, 07 stycznia 2020
Ruszamy z kolejnymi dotacjami na remonty kamienic!

Rozpoczął się nabór wniosków o udzielenie dotacji na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków dla właścicieli lub użytkowników i wieczystych nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Wsparcie dla właścicieli lub użytkowników wieczystych udzielane będzie, w zależności od zakresu robót, od 30% do 50% nakładów koniecznych. Łączna kwota w tegorocznej edycji wynosi 1,5 mln zł. Ogłoszenie o naborze dostępne jest na stronie BIP: http://www.bip.um.wlocl.pl/prezydent-miasta-wloclawek-oglasza-nabor-wnioskow-o-udzielenie-dotacji/

czytaj więcej

Termin składania wniosków na operatora kawiarni obywatelskiej

Administrator, 02 stycznia 2020

15 stycznia 2020 r. upływa termin składania wniosków od podmiotów zainteresowanych poprowadzeniem kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe" przy ul. 3 Maja 9.

"Środmieście Cafe" to funkcjonująca od grudnia 2016 roku przestrzeń służąca badaniu potrzeb i oczekiwań mieszkańców Włocławka, otwarta na inicjatywy społeczne oraz stanowiąca centrum animacyjne obszaru rewitalizowanego. Celem projektu realizowanego w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek w latach 2018-2028 jest również stworzenie platformy do międzysąsiedzkiej komunikacji, a także dialogu z podmiotami realizującymi proces rewitalizacji włocławskiego Śródmieścia.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rewitalizacji przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego – "Prowadzenie kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe" przy ul. 3 Maja 9 we Włocławku" dotyczy prowadzenia placówki nie wcześniej niż od 1 lutego do 31 grudnia 2020 r.

Więcej szczegółów można znaleźć tutaj.

Przypomnijmy, iż powyższe działanie prowadzone jest w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata  2018 – 2028 (projekt 1.1.10. Kawiarnia obywatelska).

Spacer po obszarze rewitalizacji

Administrator, 02 stycznia 2020

14 stycznia 2020 r. zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców do udziału w spacerze po obszarze rewitalizacji. Weźmie w nim udział dr Barbara Moraczewska, pełnomocnik prezydenta ds. rewitalizacji miasta Włocławek, członkowie Komitetu Rewitalizacji oraz pracownicy Wydziału Rewitalizacji UM Włocławek. W trakcie wydarzenia będzie można zapoznać się ze szczegółami realizowanych przedsięwzięć i projektów Gminnego Prorgamu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

Początek spaceru na pl. Wolności o godz. 13:00. Zapraszamy.

Czekamy na zgłoszenia!

Administrator, 02 stycznia 2020
Czekamy na zgłoszenia!

Do 15 stycznia 2020 r. przyjmowane będą zgłoszenia podmiotów zainteresowanych poprowadzeniem kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe" przy ul. 3 Maja 9.

"Środmieście Cafe" to funkcjonująca od grudnia 2016 roku przestrzeń służąca badaniu potrzeb i oczekiwań mieszkańców Włocławka, otwarta na inicjatywy społeczne oraz stanowiąca centrum animacyjne obszaru rewitalizowanego. Celem projektu realizowanego w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek w latach 2018-2028 jest również stworzenie platformy do międzysąsiedzkiej komunikacji, a także dialogu z podmiotami realizującymi proces rewitalizacji włocławskiego Śródmieścia.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rewitalizacji przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego – "Prowadzenie kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe" przy ul. 3 Maja 9 we Włocławku" dotyczy prowadzenia placówki nie wcześniej niż od 1 lutego do 31 grudnia 2020 r.

 

 

czytaj więcej

Biuro Rewitalizacji stanie się Wydziałem Rewitalizacji

Administrator, 31 grudnia 2019
Biuro Rewitalizacji stanie się Wydziałem Rewitalizacji

Z dniem 1 stycznia 2020 r. Biuro Rewitalizacji stanie się Wydziałem Rewitalizacji. Przekształcenie wynikające z Zarządzenia nr 519/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 grudnia 2019 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urząd Miasta Włocławek, wiąże się nie tylko ze zmianą nazwy naszej jednostki, ale też z rozszerzeniem zakresu realizowanych zadań.

Wśród naszych nowych wyzwań znajdzie się aktywny udział w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych, a w szczególności Unii Europejskiej, na rzecz procesu rewitalizacji.

Są nowe lokale użytkowe dla przedsiębiorców w obszarze rewitalizacji

Administrator, 30 grudnia 2019
Są nowe lokale użytkowe dla przedsiębiorców w obszarze rewitalizacji

W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 wspieramy lokalnych przedsiębiorców. Jeden z projektów realizowanych przez Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym Urzędu Miasta Włocławek zakłada przygotowanie lokali użytkowych do prowadzenia działalności gospodarczej. W 2019 r. wyremontowano 4 lokale użytkowe przy ul. 3 Maja 9, przy ul. Cyganka 24 oraz przy ul. Piekarskiej 6 na łączną kwotę 63 012,00 zł. 3 lokale zostały wynajęte bez bonifikaty. Trwają prace remontowe kolejnych lokali oraz przygotowywany jest akt prawa miejscowego umożliwiający wynajmowanie lokali na preferencyjnych warunkach.

Kto pokieruje kawiarnią obywatelską "Śródmieście Cafe" w 2020 roku?

Administrator, 30 grudnia 2019
Kto pokieruje kawiarnią obywatelską "Śródmieście Cafe" w 2020 roku?

Z dniem 31 grudnia 2019 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek zakończy prowadzenie kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe" przy ul. 3 Maja 9. Obecnie trwa procedura związana z wyłonieniem nowego operatora. W związku z powyższym, instytucja będzie nieczynna co najmniej do końca stycznia 2020 r.

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rewitalizacji przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego – "Prowadzenie kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe" przy ul. 3 Maja 9 we Włocławku" upływa 15 stycznia 2020 r.

czytaj więcej

Zobacz świąteczne wydanie Gazety Śródmiejskiej

Administrator, 20 grudnia 2019
Zobacz świąteczne wydanie Gazety Śródmiejskiej

Ukazała się nowa "Gazeta Śródmiejska". To już ósme wydanie miesięcznika przygotowywanego w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

W najnowszym numerze publikujemy wywiad z dr Barbarą Moraczewską, Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Rewitalizacji Miasta Włocławek, stanowiący podsumowanie realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 w ostatnich tygodniach. Na innych stronach "Gazety Śródmiejskiej" można znaleźć informacje o m.in. kończących się remontach nieruchomości w Specjalnej Strefie Rewitalizacji, które zostały zrealizowane dzięki wsparciu z budżetu miasta, o funkcjonowaniu posterunku Straży Miejskiej przy ul. 3 Maja 22 oraz przebiegu wybranych przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych. Przygotowaliśmy też ciekawostkę dla miłośników historii Włocławka.

"Gazeta Śródmiejska" jest jednym z projektów Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 (GPR). Za jego realizację odpowiedzialny jest Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Włocławek, wspierany przez Biuro Rewitalizacji. W "Gazecie Śródmiejskiej" prezentowane są sylwetki osób działających na terenie Śródmieścia i organizacje pozarządowe, miejsca, a także wydarzenia i ciekawe inicjatywy odbywające się w najstarszej części Włocławka.

"Wigilia z sąsiadem" w "Śródmieście Cafe"

Administrator, 16 grudnia 2019

21 grudnia kawiarnia obywatelska "Śródmieście Cafe" przy ul. 3 Maja 9 zaprasza w godz. 11:00-14:00 na "Wigilię z sąsiadem".

"Mój zwierzyniec - warsztat z weterynarzem" w "Śródmieście Cafe"

Administrator, 16 grudnia 2019

19 grudnia br. kawiarnia obywatelska "Śródmieście Cafe" przy ul. 3 Maja 9 zaprasza w godz. 12:00-14:00 na "Mój zwierzyniec - warsztat z weterynarzem".

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!