NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

AKTUALNOŚCI

Projekt Edina. Dzielimy się wiedzą o Specjalnej Strefie Rewitalizacji

Administrator, 12 kwietnia 2021
Projekt Edina. Dzielimy się wiedzą o Specjalnej Strefie Rewitalizacji

Funkcjonowaniu i znaczeniu Specjalnej Strefy Rewitalizacji we Włocławku poświęcono jeden z podcastów zrealizowanych w ramach projektu EDINA - Rozwój efektywności energetycznej w Specjalnych Strefach Rewitalizacji i w obszarach miejskich. Zachęcamy do obejrzenia nagrania z udziałem Prezydenta Miasta Włocławek, Marka Wojtkowskiego oraz zastępczyń: Domiceli Kopaczewskiej i Moniki Jabłońskiej.

EDINA jest częścią Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego, której celem jest wspieranie współpracy klimatycznej w ramach Unii Europejskiej w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Projekt zakłada przeprowadzenie działań przygotowawczych i wdrożeniowych, w tym spotkań informacyjnych, warsztatów i szkoleń pilotażowych. Z rezultatów tych działań mają powstać konkretne produkty, narzędziownik zawierający opracowane metody oraz wytyczne, materiały szkoleniowe, audiowizualne do samodzielnej edukacji w zakresie poprawy efektywności energetycznej, w obiektach publicznych i prywatnych poprzez działania remontowe, poradniki dotyczące stosowania dotacji z budżetu gminy oraz wiedzy z zakresu korzystania z różnych instrumentów prawnych i możliwości obszarów objętych Specjalną Strefą Rewitalizacji. W projekcie zostanie także rozbudowany kalkulator efektywności energetycznej, na bazie kalkulatora efektywności finansowej, który jest produktem projektu pilotażowego w zakresie rewitalizacji w Wałbrzychu.

Jednym z elementów projektu są podcasty, nagrywane z udziałem praktyków procesu rewitalizacji z wybranych polskich samorządów. W nagraniu z udziałem Prezydenta Miasta Włocławek, Marka Wojtkowskiego oraz zastępczyń: Domiceli Kopaczewskiej i Moniki Jabłońskiej omówione zostały m.in. przygotowania do wdrożenia Specjalnej Strefy Rewitalizacji oraz sposoby udzielania dotacji do remontów dla właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości spoza zasobu Gminy Miasto Włocławek. Poruszono tu również wątek wymiany źródeł ciepła jako istotnego elementu redukcji niskiej emisji i poprawy środowiska naturalnego zwłaszcza w ścisłej zabudowie centrum miasta oraz zagadnienia związane z możliwościami wykorzystania narzędzi urbanistyki operacyjnej w trakcie ustanowionego 10-letniego okresu obowiązywania SSR.

Nagranie dostępne jest na stronie projektu EDINA (KLIKNIJ)

 

"Śródmieście Cafe" działa online

Administrator, 08 kwietnia 2021
"Śródmieście Cafe" działa online

Wirtualne spotkania z historią, konkursy dla najmłodszych, atrakcje dla fanów gier planszowych oraz dyżury dla mieszkańców - tak w obecnej sytuacji epidemicznej działa kawiarnia obywatelska "Śródmieście Cafe".

Najmłodsi mogą wziąć udział w dwóch konkursach: na maskotkę Śródmieścia oraz na zaprojektowanie śródmiejskiej kamienicy w popularnej grze Minecraft. Na najbardziej pomysłowych uczestników czekają atrakcyjne nagrody i upominki.

Miłośnicy historii mogą wybrać się w wirtualną podróż po dawnym Włocławku i wypożyczyć gry planszowe wydane przez Fundację Ładowarka, czyli "Włocławskich milionerów" i "Bitwę o Włocławek 1920".

Ze szczegółami można zapoznać się na stronie www.facebook.com/SrodmiescieCafe. Dodatkowe informacje można uzyskać również w trakcie dyżurów organizowanych przy ul. 3 Maja 9. Najbliższy odbędzie się w piątek, 9 kwietnia w godz. 14:00-18:00 - tego dnia będzie możliwość wypożyczenia gier planszowych oraz odbioru upominków i nagród z konkursu na śródmiejskie wielkanocne jajo.

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z propozycji przygotowanych przez obecnego operatora tego miejsca, czyli Fundację Ładowarka (kliknij). Niebawem poinformujemy o kolejnych planowanych działaniach "Śródmieście Cafe".

Konkurs na maskotkę Śródmieścia - termin nadsyłania zgłoszeń

Administrator, 07 kwietnia 2021

Kawiarnia obywatelska "Śródmieście Cafe" zaprasza najmłodszych do udziału w konkursie plastycznym na Maskotkę Śródmieścia.

Rysunek pluszaka, który mógłby zostać maskotą najstarszej dzielnicy miasta, należy wykonać dowolną nieprzestrzenną formą plastyczną - w formacie A3 do 10 maja. Prace składać można podczas dyżurów w Kawiarnia Obywatelska "Śródmieście Cafe" przy ul. 3 Maja 9 lub skan pracy przesłać do nas w wiadomości prywatnej: www.facebook.com/SrodmiescieCafe. Praca powinna być podpisana imieniem, nazwiskiem, wiekiem oraz szkołą autora pracy oraz powinna zawierać zgodę opiekuna na udział dziecka w konkursie. W związku z pandemią, prace nie muszą być składane z udziałem szkoły dziecka.

Fundacja Ładowarka przygotowała kilkanaście nagród rzeczowych w tym gry planszowe dla najlepszych uczestników!

Dyżur "Śródmieście Cafe"

Administrator, 07 kwietnia 2021

9 kwietnia br. w godzinach 14:00-18:00 w "Śródmieście Cafe" przy ul. 3 Maja 9 możliwe będzie wypożyczenie jednej z gier planszowych stworzonych przez obecnego operatora tego miejsca, czyli Fundację Ładowarka. Ponadto, każdy będzie miał możliwość wypożyczenia książki z bookcrossingowego regału przygotowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Zdzisława Arentowicza oraz odebrać nagrody w konkursie na "śródmiejskie wielkanocne jajo"

Sprawozdanie z realizacji GPR w 2020 roku jest już dostępne

Administrator, 06 kwietnia 2021
Sprawozdanie z realizacji GPR w 2020 roku jest już dostępne

Działania na rzecz lokalnej społeczności, remonty w nieruchomościach - zarówno miejskich, jak i prywatnych, zmiany w przestrzeni, i nie tylko - tak w skrócie przedstawia się realizacja w 2020 roku Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028. Zachęcamy do zapoznania się z opublikowanym właśnie sprawozdaniem rocznym.

Mimo ograniczeń wynikających z sytuacji epidemicznej, w tym finansowych, w 2020 roku część przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych była realizowana zgodnie z harmonogramem. Wśród nich znalazły się działania o charakterze społecznym, gospodarczym, technicznym, środowiskowym przestrzennym.

Na realizację w 2020 roku przedsięwzięć i projektów ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 z budżetu miasta zostało wydatkowane 3 819 798,35 zł. Ponadto, uwzględniając wkład środków prywatnych w ramach dotacji do remontów w kwocie 2 423 860,05 zł, należy wskazać, iż w 2020 roku realizacja procesu rewitalizacji zaangażowała 6 243 658,40 zł.
czytaj więcej

Niebawem otwarcie sensorycznego placu zabaw przy PP nr 8

Administrator, 02 kwietnia 2021
Niebawem otwarcie sensorycznego placu zabaw przy PP nr 8

W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 (GPR) w Przedszkolu Publicznym nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Targowej 3 powstaje sensoryczny plac zabaw, z którego korzystać będą mogli podopieczni placówki oraz pozostałe dzieci ze Śródmieścia. Otwarcie niebawem!

Inwestycja realizowana jest dzięki zaangażowaniu środków z budżetu miasta i Fundacji Orlen.

Sensoryczny plac zabaw jest jednym z elementów przedsięwzięcia 1.2.1. Przedszkole Kreatywne wpisanego do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028. Podmiotem realizującym przedsięwzięcie jest Przedszkole Publiczne Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi, jedyne przedszkole publiczne zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru rewitalizacji.

Zgodnie z zapisami GPR: Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności i dostępności przedszkola dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez zajęcia ukierunkowane na rozwój kreatywności, zainteresowań, samodzielności oraz wiary we własne siły i możliwości. Realizacja zadania ma pozytywnie wpłynąć na poziom wykształcenia w obszarze rewitalizacji. Wsparcie rozwoju intelektualnego i społecznego jako szansa dobrego startu w szkole podstawowej nastąpi poprzez wdrożenie: programu pedagogiki Montessori, programu Integracji Sensorycznej, terapii logopedycznej, nauki jęz. angielskiego, programu artystycznego, zajęć rytmiczno-tanecznych, programu „Zdrowy Przedszkolak” utrwalającego wśród dzieci i ich rodziców zdrowy tryb życia. Ponadto, w ramach przedsięwzięcia utworzony zostanie otwarty, bezpieczny plac zabaw celem zagospodarowania dzieciom czasu po godzinach pracy placówki, odpowiadając tym samym na potrzebę zwiększenia ilości miejsc rekreacji, w tym placów zabaw dla dzieci.

czytaj więcej

Nabór wniosków o dotację do wymiany źródła ciepła - zgłoś się!

Administrator, 01 kwietnia 2021
Nabór wniosków o dotację do wymiany źródła ciepła - zgłoś się!

Gmina Miasto Włocławek ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Włocławek na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza polegające na ograniczeniu niskiej emisji obejmujące lokale mieszkalne i budynki wielorodzinne położone na terenie miasta Włocławek.

Z dniem 1 kwietnia 2021 r. rusza nabór wniosków o udzielenie dotacji. Wnioski przyjmowane będą przez trzy miesiące, w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r. Wysokość dotacji wynosi 4 000 zł.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dotację są osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe, będące właścicielami lub współwłaścicielami lokali/budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie miasta Włocławek.

czytaj więcej

RUSZA KOLEJNA EDYCJA WŁOCŁAWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Administrator, 30 marca 2021
RUSZA KOLEJNA EDYCJA WŁOCŁAWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Od 6 do 28 kwietnia 2021 roku mieszkańcy Włocławka będą mogli zgłaszać projekty w edycji Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2022. Swój pomysł będzie można wysłać drogą elektroniczną na stronie internetowej www.bo.wloclawek.eu lub poprzez wrzucenie formularza zgłoszenia projektu do urn wystawionych w budynkach: Urzędu Miasta (Zielony Rynek 11/13) i Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (ul. Żabia 12a).

Do formularza zgłoszenia projektu należy dołączyć listę osób popierających projekt.

Do podziału są cztery miliony złotych, w poszczególnych kategoriach projektów:

zielona – jeden milion złotych (obejmuje projekty związane z roślinnością na terenach należących do Miasta Włocławek).

instytucjonalna – jeden milion złotych (są to projekty realizowane na obszarze należącym do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Włocławek).

ogólnomiejska – dwa miliony złotych (obejmuje projekty, które nie kwalifikują się do pozostałych kategorii).

Nowością w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego jest możliwość zgłaszania projektów, które będą realizowane również na nieruchomościach, do których Gmina Miasto Włocławek posiada tytuł prawny do dysponowania – projekty takie mogą dotyczyć wyłącznie realizacji nowych przestrzeni edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, których funkcją jest rekreacja czynna.

Maksymalna wartość pojedynczego projektu/zadania może wynieść jeden milion złotych.


czytaj więcej

Kawa z historią w "Śródmieście Cafe" - online

Administrator, 29 marca 2021

Pierwsze spotkanie z cyklu "Kawa z historią" poświęcone będzie włocławskiemu Śródmieściu, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru rewitalizacji, uchwyconemu na dawnych pocztówkach. Włocławski historyk i popularyzator historii naszego miasta, Łukasz Daniewski zaprezentuje najciekawsze widoki włocławskich ulic i placów, które ukazały się nakładem lokalnych, i nie tylko, wydawców i fotografów.

Cywartek, 1 kwietnia o godz. 18:00 na stronie https://www.facebook.com/SrodmiescieCafe

Dyżur "Śródmieście Cafe"

Administrator, 29 marca 2021

29 marca w godzinach 14:00-18:00 w "Śródmieście Cafe" przy ul. 3 Maja 9 możliwe będzie wypożyczenie jednej z gier planszowych stworzonych przez obecnego operatora tego miejsca, czyli Fundację Ładowarka. Ponadto, każdy będzie miał możliwość wypożyczenia książki z bookcrossingowego regału przygotowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Zdzisława Arentowicza oraz odebrać wielkanocne jajka, przygotowane w ramach konkursu na "śródmiejskie wielkanocne jajo" (szczegóły: tutaj)

Za nami XII posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

Administrator, 24 marca 2021
Za nami XII posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

Komitet Rewitalizacji pozytywnie zaopiniował "Sprawozdanie z realizacji w 2020 r. Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028".

Sprawozdanie, które zostało opracowane w Wydziale Rewitalizacji UM Włocławek na podstawie informacji uzyskanych od podmiotów realizujących przedsięwzięcia i projekty wpisane do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028, jest elementem monitoringu prawidłowego przebiegu procesu rewitalizacji. Służy jego stałej obserwacji, kontroli oraz wskazaniu, czy w obszarze rewitalizacji następuje rozwiązanie lub zmniejszenie problemów wskazanych w diagnozie obszaru zdegradowanego. Dokument zostanie upubliczniony po podpisaniu przez Prezydenta Miasta Włocławek.

Podczas posiedzenia, które odbyło się we wtorek, 23 marca br. w Urzędzie Miasta Włocławek, członkowie Komitetu Rewitalizacji uzyskali również informację na temat najbliższych planowanych działań o charakterze technicznym i społecznym, w tym m.in. projektu "Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji", przebudowy nieruchomości 3 Maja 18 na potrzeby centrum aktywizacji i przedsiębiorczości, budowy Centrum Wsparcia Społecznego, a także planów wobec Placu Wolności, ul. 3 Maja i Starego Rynku. Przedstawiciel Fundacji Ładowarka, operatora kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe" zaprezentował również harmonogram działań na najbliższy okres.

Ponadto, na wtorkowym posiedzeniu nominację na członka KR odebrała Pani Małgorzata Kamińska-Tomaszkiewicz, przedstawicielka podmiotu prowadzącego na obszarze Gminy Miasto Włocławek działalność społeczną, w tym na rzecz osób niepełnosprawnych.

czytaj więcej

Co proponuje dla mieszkańców "Śródmieście Cafe"?

Administrator, 22 marca 2021
Co proponuje dla mieszkańców "Śródmieście Cafe"?

Mimo wyłączenia się z działań stacjonarnych i ograniczenia tradycyjnej formy funkcjonowania, kawiarnia obywatelska "Śródmieście Cafe" przygotowała ciekawe propozycje dla mieszkańców.

W dniach 24 i 29 marca w godzinach 14:00-18:00 w "Śródmieście Cafe" przy ul. 3 Maja 9 możliwe będzie wypożyczenie jednej z gier planszowych stworzonych przez obecnego operatora tego miejsca, czyli Fundację Ładowarka. Ponadto, każdy będzie miał możliwość wypożyczenia książki z bookcrossingowego regału przygotowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Zdzisława Arentowicza oraz odebrać wielkanocne jajka, przygotowane w ramach konkursu na "śródmiejskie wielkanocne jajo" (szczegóły: tutaj)

Na tym nie koniec. Już wkrótce napiszemy o kolejnych propozycjach "Śródmieście Cafe", również tych w formie online.

 

Marcowa "Gazeta Śródmiejska" już jest. Zachęcamy do lektury

Administrator, 19 marca 2021
Marcowa "Gazeta Śródmiejska" już jest. Zachęcamy do lektury

Zachęcamy do lektury najnowszego wydania "Gazety Śródmiejskiej".

Najnowszą "Gazetę Śródmiejską" otwieramy informacjami ze stowarzyszenia "Starówka". Na kolejnych stronach polecamy wywiad z Moniką Jabłońską, zastępcą prezydenta Włocławka oraz aktualności z przebiegu wybranych przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych. Tradycyjnie, przygotowaliśmy również ciekawostkę historyczną.

"Gazeta Śródmiejska" jest jednym z projektów Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028. Za jego realizację odpowiedzialny jest Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Włocławek, wspierany przez Wydział Rewitalizacji.

W "Gazecie Śródmiejskiej" prezentujemy sylwetki osób działających na terenie Śródmieścia i organizacje pozarządowe, wydarzenia i ciekawe inicjatywy odbywające się w najstarszej części Włocławka oraz przebieg Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

Z wersją elektroniczną można zapoznać się tutaj.

XII posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

Administrator, 19 marca 2021

We wtorek, 23 marca w Urzędzie Miasta Włocławek zbierze się Komitet Rewitalizacji.

Głównym tematem XII posiedzenia KR będzie przedstawienie i zaopiniowanie "Sprawozdania z realizacji w 2020 roku Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028". Przewidziano również wolne wnioski i dyskusję.

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu między interesariuszami procesu rewitalizacji a organami Gminy Miasta Włocławek. Komitet pełni również funkcję opiniodawczą-doradczą Prezydenta Miasta Włocławek w związku z wdrażaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2018.

Posiedzenie odbędzie się w sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek przy ul. Zielony Rynek 11/13. Początek o godz. 16:00. Z uwagi na obostrzenia wynikające z sytuacji epidemicznej, udział publiczności w posiedzeniu nie będzie możliwy.

"Śródmieście Cafe" czasowo nieczynne

Administrator, 19 marca 2021

W związku z rozszerzeniem przez rząd obostrzeń wynikających z sytuacji epidemicznej na obszar całego kraju, kawiarnia obywatelska "Śródmieście Cafe" w okresie 20 marca-9 kwietnia będzie nieczynna. Informacje na temat działań operatora kawiarni w formie online będą publikowane na naszej witrynie oraz na stronach facebookowych: www.facebook.com/RewitalizacjaWloclawek i www.facebook.com/SrodmiescieCafe

Covid-19. "Śródmieście Cafe" nieczynne od 20 marca do 9 kwietnia

Administrator, 19 marca 2021
Covid-19. "Śródmieście Cafe" nieczynne od 20 marca do 9 kwietnia

W związku z rozszerzeniem przez rząd obostrzeń wynikających z sytuacji epidemicznej na obszar całego kraju, kawiarnia obywatelska "Śródmieście Cafe" w okresie 20 marca-9 kwietnia będzie nieczynna. Informacje na temat działań operatora kawiarni w formie online będą publikowane na naszej witrynie oraz na stronach facebookowych: www.facebook.com/RewitalizacjaWloclawek i www.facebook.com/SrodmiescieCafe

Przed nami XII posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

Administrator, 17 marca 2021
Przed nami XII posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

We wtorek, 23 marca w Urzędzie Miasta Włocławek zbierze się Komitet Rewitalizacji.

Głównym tematem XII posiedzenia KR będzie przedstawienie i zaopiniowanie "Sprawozdania z realizacji w 2020 roku Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028". Przewidziano również wolne wnioski i dyskusję.

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu między interesariuszami procesu rewitalizacji a organami Gminy Miasta Włocławek. Komitet pełni również funkcję opiniodawczą-doradczą Prezydenta Miasta Włocławek w związku z wdrażaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2018.

Posiedzenie odbędzie się w sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek przy ul. Zielony Rynek 11/13. Początek o godz. 16:00. Z uwagi na obostrzenia wynikające z sytuacji epidemicznej, udział publiczności w posiedzeniu nie będzie możliwy.

Podziel się zbiorami rodzinnymi i opowiedz o dawnym Włocławku w "Śródmieście Cafe" - przełożone na inny termin z powodu obostrzeń Covid-19

Administrator, 16 marca 2021
Podziel się zbiorami rodzinnymi i opowiedz o dawnym Włocławku w "Śródmieście Cafe" - przełożone na inny termin z powodu obostrzeń Covid-19

UWAGA: wydarzenie przełożone na inny termin z powodu obostrzeń Covid-19. O szczegółach będziemy informować.

W sobotę, 20 marca Fundacja Ładowarka zaprasza do "Śródmieście Cafe" na dyżur Społecznego Archiwum Włocławka. Nowy operator tego miejsca zachęca do udziału i pochwalenia się dokumentami i zdjęciami rodzinnymi, obrazującymi nasze miasto w przeszłości. Chodzi m.in. o włocławskie place, ulice czy osiedla, zakłady pracy, widoki miasta, jak również wydarzenia i inne ślady przeszłości nawiązujące do rozwoju stolicy Kujawy w minionych dziesięcioleciach. Chętni mogą podzielić się również wspomnieniami.

Społeczne Archiwum Włocławka to projekt zakładający stworzenie biblioteki dawnych zdjęć i wspomnień mieszkańców Włocławka. W ramach powyższego działania (realizowanego w okresie sierpień 2019-sierpień 2020 r. we współpracy z Fundacją Ari Ari dzięki grantowi z Fundacji Anwil dla Włocławka) udało się pozyskać kilkaset fotografii od mieszkańców Włocławka. Część z nich, jak również 2 wywiady video ze świadkami historii, zostały zaprezentowane na stronie internetowej projektu i fanpage w portalu społecznościowym Facebook. W planach są dalsze działania popularyzacyjne (wystawy, prelekcje, wydawnictwa, przygotowanie materiałów dla szkół), których realizacja jest jednak obecnie ograniczona z powodu obostrzeń wynikających z sytuacji epidemicznej.

Na dyżur, który odbędzie się w sobotę, 20 marca przy ul. 3 Maja 9 w godz. 12:00-13:00, będzie można przynieść materiały (dokumenty, fotografie itd), które zostaną zeskanowane i zasilą zasób SAW. Wszystkim zainteresowanym twórcy projektu opowiedzą również o jego założeniach i dotychczasowej realizacji. Tego dnia pokazane zostaną wybrane fotografie, które zostały zdigitalizowane w trakcie I etapu projektu.

czytaj więcej

Mikrogrant: "Warsztaty z drewnem" w "Śródmieście Cafe" - przełożone na inny termin z powodu obostrzeń Covid-19

Administrator, 15 marca 2021

UWAGA: wydarzenie przełożone na inny termin z powodu obostrzeń Covid-19. O szczegółach będziemy informować.

"Warsztaty z drewnem" to najbliższe działanie w kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe" przy ul. 3 Maja 9 realizowane dzięki mikrograntowi z Urzędu Miasta Włocławek. Pomysłodawcą projektu jest firma Tymomania.

Projekt polega na przybliżeniu uczestnikom warsztatów zalet, jakie niesie ze sobą praca z drewnem. Dzieci pod okiem fachowca przygotują, pomalują i ozdobią drewniane taborety. Zaplanowane działania mają na celu integrację społeczną mieszkańców Śródmieścia i okolic, propagowanie dobrych wzorców związanych z wykonywaniem pracy rzemieślniczej. Podczas eventu przybliżone zostaną postawy pro ekologiczne mówiące o poszanowaniu surowców naturalnych, w tym drewna.

Obowiązuje limit uczestników: 9 osób. Zgłoszenia za pośrednictwem prywatnej wiadomości na fanpage Fundacji Ładowarka i kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe" lub osobiście w kawiarni obywatelskiej ul. 3 Maja 9.

Termin: 23 i 25 marca br. w godz. 14.00 - 17.00

Realizacja: Ewelina Kajszczak Tymomania
Miejsce: Kawiarnia obywatelska "Śródmieście Cafe"
Mikrogrant pt. „Surowce naturalne w domu” realizowany jest w ramach przedsięwzięcia 1.1.9. Program wsparcia projektów lokalnych z Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018 – 2028 Rewitalizacja Włocławek.

Dyżur Społecznego Archiwum Włocławka w "Śródmieście Cafe"

Administrator, 15 marca 2021

W sobotę, 20 marca zapraszamy do "Śródmieście Cafe" na dyżur Społecznego Archiwum Włocławka. Zachęcamy do udziału i pochwalenia się dokumentami i zdjęciami rodzinnymi, obrazującymi nasze miasto w przeszłości. Chodzi m.in. o włocławskie place, ulice czy osiedla, zakłady pracy, widoki miasta, jak również wydarzenia i inne ślady przeszłości nawiązujące do rozwoju stolicy Kujawy w minionych dziesięcioleciach. Chętnie nagramy również wspomnienia

Społeczne Archiwum Włocławka to projekt realizowany przez obecnego operatora kawiarni obywatelskiej, Fundację Ładowarka, zakładającego stworzenie biblioteki dawnych zdjęć i wspomnień mieszkańców Włocławka.

W ramach powyższego działania (realizowanego w okresie sierpień 2019-sierpień 2020 r. we współpracy z Fundacją Ari Ari dzięki grantowi z Fundacji Anwil dla Włocławka) udało się pozyskać kilkaset fotografii od mieszkańców Włocławka. Część z nich, jak również 2 wywiady video ze świadkami historii, zostały zaprezentowane na stronie internetowej projektu i fanpage w portalu społecznościowym Facebook. W planach są dalsze działania popularyzacyjne (wystawy, prelekcje, wydawnictwa, przygotowanie materiałów dla szkół), których realizacja jest jednak obecnie ograniczona z powodu obostrzeń wynikających z sytuacji epidemicznej.

Na dyżur, który odbędzie się w sobotę, 20 marca przy ul. 3 Maja 9 w godz. 12:00-13:00, będzie można przynieść materiały (dokumenty, fotografie itd), które zostaną zeskanowane i zasilą zasób SAW. Wszystkim zainteresowanym opowiemy również o założeniach projektu i jego dotychczasowej realizacji. Pokażemy też wybrane fotografie, które zostały zdigitalizowane w trakcie I etapu naszego projektu.

Po więcej informacji odsyłamy na stronę projektu: www.archiwumwloclawka.pl. Tam też można znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Link do wydarzenia fb: www.facebook.com/events/edit/272158614289032

www.archiwumwloclawka.pl
www.fundacjaladowarka.pl
www.facebook.com/SrodmiescieCafe

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!