NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

Ostatnie spotkanie konsultacyjne projektu uchwały o ustanowieniu Specjalnej Strefy Rewitalizacji

Łukasz Daniewski, 14 marca 2019

We wtorek, 19 marca zapraszamy do kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe" na ostatnie spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji Miasta Włocławek. Początek o godz. 16.

Konsultacje społeczne projektu uchwały o ustanowieniu Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji Miasta Włocławek potrwają do 21 marca 2019 r.

Uwagi, opinie i propozycje do projektu uchwały można ustnie zgłaszać w trakcie cyklu spotkań w kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9 (ostatnie 19 marca od godz. 16), w Biurze Rewitalizacji Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13 (pok. 206, II piętro) w poniedziałek, środę i czwartek w godz. 7:30-15:30, wtorek w godz. 7:30-17:00, piątek w godz. 7:30-14:00 oraz w kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” od poniedziałku do piątku w godz. 12:00-18:00, soboty w godz. 12:00-16:00, a także pisemnie (w formie papierowej lub elektronicznej) za pośrednictwem formularza konsultacyjnego, zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek, na oficjalnej stronie Urzędu Miasta Włocławek www.wloclawek.pl, w kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” oraz w Biurze Rewitalizacji Urzędu Miasta Włocławek. Wypełnione formularze można dostarczać drogą elektroniczną na adres rewitalizacja@um.wloclawek.pl, złożyć osobiście lub przekazać drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Włocławek, Biuro Rewitalizacji, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek.


Pliki do pobrania:

- Projekt Uchwały Uchwały w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji Miasta Włocławek [PDF]

- Formularz konsultacyjny do Uchwały w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji Miasta Włocławek [DOC]

- Obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji Miasta Włocławek [PDF]

- Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji Miasta Włocławek [PDF]

- Katarzyna Spadło (IRMiR) – Specjalna Strefa Rewitalizacji we Włocławku [prezentacja PDF]

- Jarosław Biegała (UM) – Zasady udzielania dotacji w Specjalnej Strefie Rewitalizacji [prezentacja PDF]

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!