NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

Niebawem otwarcie sensorycznego placu zabaw przy PP nr 8

Administrator, 02 kwietnia 2021
Niebawem otwarcie sensorycznego placu zabaw przy PP nr 8

W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 (GPR) w Przedszkolu Publicznym nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Targowej 3 powstaje sensoryczny plac zabaw, z którego korzystać będą mogli podopieczni placówki oraz pozostałe dzieci ze Śródmieścia. Otwarcie niebawem!

Inwestycja realizowana jest dzięki zaangażowaniu środków z budżetu miasta i Fundacji Orlen.

Sensoryczny plac zabaw jest jednym z elementów przedsięwzięcia 1.2.1. Przedszkole Kreatywne wpisanego do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028. Podmiotem realizującym przedsięwzięcie jest Przedszkole Publiczne Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi, jedyne przedszkole publiczne zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru rewitalizacji.

Zgodnie z zapisami GPR: Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności i dostępności przedszkola dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez zajęcia ukierunkowane na rozwój kreatywności, zainteresowań, samodzielności oraz wiary we własne siły i możliwości. Realizacja zadania ma pozytywnie wpłynąć na poziom wykształcenia w obszarze rewitalizacji. Wsparcie rozwoju intelektualnego i społecznego jako szansa dobrego startu w szkole podstawowej nastąpi poprzez wdrożenie: programu pedagogiki Montessori, programu Integracji Sensorycznej, terapii logopedycznej, nauki jęz. angielskiego, programu artystycznego, zajęć rytmiczno-tanecznych, programu „Zdrowy Przedszkolak” utrwalającego wśród dzieci i ich rodziców zdrowy tryb życia. Ponadto, w ramach przedsięwzięcia utworzony zostanie otwarty, bezpieczny plac zabaw celem zagospodarowania dzieciom czasu po godzinach pracy placówki, odpowiadając tym samym na potrzebę zwiększenia ilości miejsc rekreacji, w tym placów zabaw dla dzieci.


Poniżej prezentujemy kilka zdjęć.

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!