NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

Narzędziownik już gotowy. Zachęcamy do lektury

Administrator, 13 sierpnia 2019
Narzędziownik już gotowy. Zachęcamy do lektury

Dokument zawierający opis ścieżek realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 został opracowany przez pracowników Biura Rewitalizacji Urzędu Miasta Włocławek pod kierunkiem dr. Barbary Moraczewskiej, Pełnomocnika Prezydenta ds. Rewitalizacji Miasta Włocławek, we współpracy z zespołem Instytutu Rozwoju Miast i Regionów.

Narzędziownik ma wskazać, w jaki sposób wdrażać główne polityki publiczne: społeczną, gospodarczą, mieszkaniową i przestrzenną, poddane diagnozie w procesie programowania rewitalizacji we Włocławku.

Adresatami treści zawartych w powyższej publikacji są podmioty realizujące projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne, interesariusze procesu rewitalizacji we Włocławku, jak również przedstawiciele innych samorządów w Polsce, przygotowujących się do wdrożenia u siebie procesu rewitalizacji.


Narzędziownik przygotowano w związku z realizacją projektu „Śródmieście na drodze do zmian – opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w konkursie dotacji pn.: „Modelowa Rewitalizacja Miast”, dotyczącym wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w zakresie opracowywana programów rewitalizacji i modelowych działań rewitalizacyjnych.

Plik do pobrania: Narzędziownik

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!