NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

Nabór wniosków o dotację do wymiany źródła ciepła - zgłoś się!

Administrator, 01 kwietnia 2021
Nabór wniosków o dotację do wymiany źródła ciepła - zgłoś się!

Gmina Miasto Włocławek ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Włocławek na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza polegające na ograniczeniu niskiej emisji obejmujące lokale mieszkalne i budynki wielorodzinne położone na terenie miasta Włocławek.

Z dniem 1 kwietnia 2021 r. rusza nabór wniosków o udzielenie dotacji. Wnioski przyjmowane będą przez trzy miesiące, w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r. Wysokość dotacji wynosi 4 000 zł.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dotację są osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe, będące właścicielami lub współwłaścicielami lokali/budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie miasta Włocławek.


W przypadku budynku wielorodzinnego, w którym wszystkie lokale mieszkalne podłączone są do wspólnej kotłowni lokalnej opalanej paliwem stałym, dotacja udzielona będzie do wysokości poniesionych kosztów kwalifikowanych lecz nie więcej niż 10 tysięcy złotych do zakupu nowego urządzenia grzewczego wraz z osprzętem zasilającym w ciepło ten budynek.

Przyznanie dofinansowania zobowiązuje dotowanego do trwałej likwidacji wszystkich kotłów i pieców węglowych znajdujących się w lokalu mieszkalnym/budynku mieszkalnym wielorodzinnym, w którym realizowane jest zadanie. Wyjątek stanowią piece objęte ochroną konserwatorską, po odłączeniu przewodów kominowych.

Rozliczenie przyznanej dotacji i wypłata środków, o których będzie mowa w zawartej umowie, nastąpi po realizacji przedsięwzięcia i przedłożeniu kompletnych dokumentów potwierdzających wykonanie zadania.

Szczegółowe informacje o procedurze, w tym wniosek wraz z załącznikami: bip.um.wlocl.pl.

Wnioski można składać:

w budynku Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek, główny holl, poprzez wrzucenie wniosku bezpośrednio do urny,

poprzez wysłanie wniosku pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Włocławek Wydział Środowiska ul. Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek,

poprzez przesłanie wniosku na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miasta Włocławek na platformie ePUAP: /umwloclawek/skrytka

osobiście na parterze w budynku Urzędu Miasta Włocławek ul. 3 Maja 22, 87-800 Włocławek (holl).

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!