NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

Nabór uzupełniający kandydatów na Członków Komitetu Rewitalizacji

Administrator, 02 stycznia 2019
Nabór uzupełniający kandydatów na Członków Komitetu Rewitalizacji

Otwarty nabór uzupełniający potrwa do 9 stycznia. Urząd poszukuje przedstawicieli podmiotów działających w sektorze mieszkaniowym na obszarze rewitalizacji (właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji), w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego oraz przedstawicieli podmiotów prowadzących na obszarze rewitalizacji działalność społeczna na rzecz osób niepełnosprawnych. Wszystkie szczegóły w załącznikach.

 


Przypomnijmy: Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu między interesariuszami procesu rewitalizacji a organami Gminy Miasta Włocławek. Komitet pełni również funkcję opiniodawczą-doradczą Prezydenta Miasta Włocławek w związku z wdrażaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2018.

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!