NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

Komitet Rewitalizacji rozpoczął działalność

Administrator, 06 lutego 2019
Komitet Rewitalizacji rozpoczął działalność

Wczorajszym (5 lutego 2019 r.) posiedzeniem inauguracyjnym rozpoczął działalność Komitet Rewitalizacji. 22 członkow gremium wybrało spośród siebie przewodniczącego, zastępcę oraz sekretarza. Pan Jarosław Hupało, reprezentujący przedstawicieli Rady Miasta Włocławek, pełnić będzie funkcję przewodniczącego Komitetu Rewitalizacji. Na zastępcę przewodniczącego wybrany został pan Paweł Markiewicz - przedstawiciel podmiotów prowadzących bądź zamierzających prowadzić na obszarze rewitalizacji działalność gospodarczą. Funkcja sekretarza powierzona została pani Marzenie Afeltowskiej-Gruchot.


Komitet ma stanowić forum współpracy i dialogu między interesariuszami procesu rewitalizacji a organami Gminy Miasta Włocławek oraz pełnic funkcję opiniodawczo - doradczą Prezydenta Miasta Włocławek. Zasady działania Komitetu Rewitalizacji, jego funkcję i zadania określa Załącznik do Uchwały nr LI/136/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 października 2018 r. Kadencja Komitetu jest równa z czasem obowiązywania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 i trwa od momentu powołania.

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!