NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

Komitet Rewitalizacji powołany

Administrator, 22 stycznia 2019
Komitet Rewitalizacji powołany

Zarządzeniem Prezydenta Włocławka z dnia 21 stycznia 2019 r. został powołany Komitet Rewitalizacji.

Gremium to tworzą 22 osoby, przedstawiciele: podmiotów działających w sektorze mieszkaniowym na obszarze rewitalizacji, mieszkańcy Gminy Miasto Włocławek spoza obszaru rewitalizacji, przedstawiciele podmiotów prowadzących bądź zamierzających prowadzić na obszarze rewitalizacji działalność gospodarczą, przedstawiciele podmiotów prowadzących na obszarze Gminy Miasto Włocławek działalność społeczną, w tym na rzecz osób niepełnosprawnych; reprezentanci podmiotów branżowych związanych z architekturą, urbanistyką, inżynierią budownictwa, prowadzących swoją działalność na obszarze Gminy Miasto Włocławek.


W Komitecie Rewitalizacji zasiadają również: przedstawiciele Gminy Miasto Włocławek i jej jednostek organizacyjnych, radni Rady Miasta oraz przedstawiciele instytucji realizującej na terenie Miasta Włocławek zadania z zakresu rynku pracy, w tym przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji osób bezrobotnych.

Pełna treść Zarządzenia Prezydenta Włocławka w tej sprawie: http://www.bip.um.wlocl.pl/zarzadzenie-nr-132019-prezydenta-miasta-wloclawek-z-dnia-21-stycznia-2019-r-w-sprawie-powolania-komitetu-rewitalizacji/

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!