NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

Kandydaci na członków Komitetu rewitalizacji poszukiwani

Administrator, 05 listopada 2018

Nabór trwa od 5 do 26 listopada 2018 roku.


Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu między interesariuszami procesu rewitalizacji a organami Gminy Miasto Włocławek. Komitet pełni również funkcję opiniodawczo – doradczą Prezydenta Miasta Włocławek w związku z wdrażaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!